Sveriges Ingenjörer

Hög tid att få fler ingenjörer att nå examen

Dela

Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån, SCB, når endast hälften av studenterna på ingenjörsprogrammen sin examen. De hade också den lägsta andelen examinerade inom utsatt tid av större yrkesexamina 2021/22. Sveriges Ingenjörer är oroat över andelen avhopp från utbildningarna och att den låga genomströmningen har varit konstant alltför länge.

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

– Vi måste få upp andelen studenter som fullföljer sin utbildning. Ingenjörerna tillhör de yrkesgrupper som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden och de behövs för att möta samhällets behov av kompetens inom områden som klimatomställning och digitalisering, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. 

Det finns många anledningar till avhopp från ingenjörsutbildningarna, men det som sticker ut är att många studenter saknar tillräckliga förkunskaper i matematik. Här behövs insatser redan i grundskolan.

– Ingenjörsutbildningarna kräver goda förkunskaper i matematik, men många studenter har inte fått den grund de behöver. Regeringens kommande STEM-strategi, som bland annat ska omfatta tidiga matematikinsatser, inger hopp. Det kommer att vara viktigt med samordnade insatser över hela utbildningssystemet, säger Ulrika Lindstrand.

För att förbättra utbildningen för studenter som redan går en ingenjörsutbildning behövs mer pengar till lärosätena. Enligt en undersökning bland ingenjörsstudenter uppger 70 procent att de skulle klara sina kurser bättre med mer lärarledd tid.

– Regeringen skickade en viktig signal när anslagen till ingenjörsutbildningarna höjdes i höstens budget, men nivån ligger fortfarande långt under vad som skulle behövas. Bra utbildningar måste får kosta. Det är hög tid för politikerna att göra långsiktiga satsningar på tillräcklig nivå för att fler ska nå examen, säger Ulrika Lindstrand.

* STEM – En engelsk term som översatt innehåller delarna vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.  Disciplinerna är närbesläktade och termen används vanligtvis i samband med utbildningspolitik eller val av läroplan i skolor.

Kontakter

Bilder

Sveriges Ingenjörers förbundsordförande
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande
Ladda ned bild

Länkar

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet är med cirka 169 000 medlemmar näst störst inom akademikerfederationen Saco. Se även sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta10.4.2024 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. Mot bakgrund av denna översyn lämnas nu ett antal förslag på förändringar för Alectas överstyrelse att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye