Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedelsproduktion avgörande för Sveriges motståndskraft

Dela

Idag den 19 december överlämnar Försvarsberedningen sin andra rapport med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. I rapporten omnämns den gårdsnära delen av livsmedelsproduktionen – den så kallade primärproduktionen – som en del av Sveriges försvar och avgörande för samhällets motståndskraft.

Äntligen tar Sverige ett ordentligt steg mot ett modernt civilt försvar som inkluderar en tryggad livsmedelsförsörjning, där det viktiga arbetet som sker på och i nära anslutning till gården tydligt pekas ut som en viktig del av landets totalförsvar, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef på Lantbrukarnas Riksförbund.

Försvarsberedningen fastställer i den senaste rapporten att produktion av livsmedel i Sverige är ett viktigt verktyg för att stärka den svenska beredskapen och avgörande för samhällets motståndskraft vid långvariga kriser.

– Att försvarsberedningen tydligt lyfter upp Sveriges primärproduktion är en betydelsefull signal till alla företagare i de gröna näringarna. Det svenska jordbruket är viktigt och behövs för ett robust och motståndskraftigt Sverige, säger Anna Karin Hatt.

Rapporten uppmärksammar att klimatförändringarna skapat stora behov för klimatanpassningsåtgärder inom det svenska lantbruket. Beredningen trycker även på att säkerhets- och geopolitiska händelser i omvärlden ytterligare spär på behovet av att kunna producera livsmedel inom Sveriges gränser i kristid.

– Vi har i närtid sett hur livsmedel mer frekvent används som ett geopolitiskt påtryckningsvapen vilket ytterst påverkar Sveriges försörjningsförmåga. Vi ser även hur klimatförändringarna mer återkommande påverkar vår förmåga att producera livsmedel. Det är därför bra att vikten av en fungerande primärproduktion pekas ut så tydligt i rapporten, och behoven av klimatanpassningsåtgärder, säger Anna Karin Hatt.

Sveriges jord- och skogsbrukare har redan i dag stor erfarenhet att hantera exempelvis väderrelaterade katastrofer eller utbrott av smittsamma djursjukdomar, men det saknas ett sammanhållet system som skapar robusthet för att säkerhetsställa att produktionen på gårdsnivå kan fortgå, även i ett stört läge.

– Det är viktigt att politiken snabbt kan ge besked om hur det civila försvaret ska finansieras så att en bred och stark robusthet kan byggas upp på Sveriges gårdar, säger Anna Karin Hatt.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye