Naturskyddsföreningen

Subventionerna till fossila bränslen ökar trots klimatkris

Dela

De statliga subventionerna till fossila bränslen ökar trots löften om utfasning. Nya siffror från Naturskyddsföreningen visar att Sverige ger en "fossilrabatt" på 85 miljoner kronor – varje dag. Totalt uppgick subventionerna 2023 till 31 miljarder kronor vilket är högre än på flera år. Det är över elva miljarder mer än hela miljöbudgeten.

Regeringen har gjort det billigare att ta bilen till jobbet.
Regeringen har gjort det billigare att ta bilen till jobbet.

– Trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris ökar subventionerna till fossila bränslen. Det är oansvarigt av regeringen, som genom Parisavtalet lovat att avskaffa de fossila subventionerna för att vi ska kunna nå klimatmålen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Klimatskadliga subventioner är olika typer av undantag från skatter och avgifter som gör det billigare för förorenare att släppa ut växthusgaser. När Naturskyddsföreningen för första gången granskade dem 2018 låg summan på omkring 30 miljarder kronor. Efter det avskaffade den rödgröna regeringen några av subventionerna. Summan minskade också som en effekt av pandemin då flygandet minskade.

Men sedan 2022 har subventionerna ökat och är nu återigen tillbaka över 30-miljardersstrecket. Orsaken är regeringens politik och framför allt att skatteavdraget för resor till och från arbetet utökats, vilket beräknas leda till ökade utsläpp från vägtrafiken. Nio av tio som gör detta reseavdrag kör bil.

Här är de fem största klimatskadliga subventionerna i Sverige:

  • Lägre energiskatt för dieselbränsle: 13,4 miljarder kronor
  • Avdrag för resor till och från arbetet: 7,4 miljarder kronor (+2,5 miljarder sedan 2022)
  • Skattebefrielse för utrikes flyg: 4,6 miljarder kronor
  • Skattebefrielse för inrikes sjöfart: 980 miljoner kronor
  • Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruk: 950 miljoner kronor

– Regeringen lägger betydligt mer pengar på att göra fossila bränslen billigare än de lägger på miljö och klimat. Så länge det fortsätter så kommer vi inte att nå klimatmålen, säger Beatrice Rindevall.

Regeringens sänkta bensin- och dieselskatt är inte inkluderad i totalsumman eftersom den inte officiellt räknas som ett skatteundantag – men det innebär likväl uteblivna skatteintäkter i statskassan på 6,7 miljarder kronor och är i praktiken ett ytterligare stöd till fossila bränslen.

Ungefär 5,5 miljarder av de klimatskadliga subventionerna är svårare, men inte omöjliga, att påverka då de är inskrivna i internationella regler och avtal – som till exempel skatteundantaget för utrikesflyget. Men de resterande 25,5 miljarderna skulle regeringen kunna avskaffa eller reformera.

Sverige har inom bland annat G20, EU och OECD kommit överens om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt – eftersom de skadar såväl ekonomin som klimatet.

FAKTA: Klimatskadliga subventioner
Klimatskadliga subventioner är bidrag, stöd och skattelättnader som gör det billigare för förorenare att släppa ut växthusgaser. Pengarna kommer indirekt från skattebetalarna eftersom det är skattepengar som täcker upp när förorenarna själva inte betalar för sina utsläpp. År 2023 subventionerade Sverige fossila bränslen med 31 miljarder kronor.

FAKTA: Så har Sverige subventionerat fossila bränslen
2018: 29,3 miljarder kronor
2019: 32,5 miljarder kronor
2020: 26,5 miljarder kronor
2021: 26,7 miljarder kronor
2022: 28,2 miljarder kronor
2023: 31 miljarder kronor

Jämförelser med andra budgetposter 2023 – exempel:

  • Miljöbudget (U20): 19,5 miljarder kronor
  • Satsning på våtmarker: 300 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av de klimatskadliga subventionerna.
  • Satsning på laddinfrastruktur: 1,9 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 6 procent av de klimatskadliga subventionerna.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webb här.

Nyckelord

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye