Lantbrukarnas Riksförbund

Första gången markhälsan i Västerbotten och Östergötland tar hem SM-vinsten

Dela

Liljaskolan i Västerbotten tog hem årets vinst i SM i nedbrytning i kategorin skogsbruk. Vretaskolan Utbildningscentrum i Östergötland tog hem vinsten i kategorin jordbruk.  SM i nedbrytning är både en tävling och ett projekt med syfte att sätta ljuset på vikten av god jordhälsa. Över 490 naturbrukselever på 13 skolor var med och tampades om årets titel.


Bördigt jord- och skogslandskap
Bördigt jord- och skogslandskap

Grunden till fungerande livsmedelsförsörjning är en god jordhälsa. Att jorden är full av liv är avgörande för att vi ska kunna försörja tio miljarder människor i framtiden. De senaste årens konflikter i världen och ännu ett år med extremväder har ökat intresset för beredskap och fungerande livsmedelsförsörjning. Samtidigt förstärker EU arbetet med att vårda Europas matjord genom införandet av det nya markhälsodirektivet. 

"SM i nedbrytning är ett jippo med allvarliga undertoner. Det känns roligt att få erbjuda den här tävlingen till just den här målgruppen – elever som förhoppningsvis kommer att verka i lantbrukets tjänst framöver. Jag tror på erfarenhetsbaserat lärande som inbegriper våra sinnen, och det känns viktigt att få bidra till att öka kunskapen om våra jordar och varför de beter sig på olika sätt", säger Jenny Höckert forskare på SLU i Skara och projektledare för SM i nedbrytning. 

Tävlingen riktar sig till elever på landets Naturbruksgymnasier. Under den största delen av tävlingstiden är det markens alla biljoner mikroorganismer, som står för arbetet. I korthet gräver eleverna ned ett antal bomulltvättlappar tidigt på hösten. De gräver ned på olika platser med olika behandling och förutsättningar. Efter åtta veckor grävs lapparna upp och skillnaden i nedbrytning undersöks. 

"Det bådar gott för de svenska odlingsjordarnas hälsa att så många elever och blivande odlare deltagit och varit så påhittiga. Jag blev imponerad över hängivenheten hos en del nordliga tävlande som fick spetta upp ned nedbrutna tvättlapparna i tidig tjäle", säger Markus Hoffmann, hållbarhetsexpert på LRF som är medarrangör.

Vinnare
På naturbruksgymnasierna finns både jord- och skogsbruksprogram och god markhälsa är lika viktigt i skogsmark som i åkermark. Därför utses två vinnare:  

Kategori: Jordbruk
Vinnare av SM i nedbrytning för 2023 är Ester, Elias, William och Wilhelm från Vretaskolan i Östergötland. 

Motivering: På ett forskningsliknande sätt har de utfört gedigna markundersökningar före nedgrävningen och gjort hypoteser över förväntat resultat. De har undersökt både markens struktur och studerat hur bra vatten infiltrerar på de tre provplatserna. Kloka och utförliga reflektioner över varför det blev olika nedbrytning på provplatserna.  

Kategori: Skogsbruk
Vinnare av SM i nedbrytning för 2023 är Clara, Klara, Noa och Leon från Liljaskolan i Västerbotten.  

Motivering: Bra representation av svensk skogsmark med provplatser i både i fuktig granskog och torr tallhed. Innovativt med olika behandlingar av provlapparna för att accelerera nedbrytningen. Tydligt uppställd försöksplan och noggranna vägningar före och efter uppgrävning. Utförligt skrivna slutsatser som visar god förståelse över vilka faktorer som påverkar nedbrytningen. Bra och kritiska reflektioner över metod och mätningar. 

Fakta – SM i nedbrytning
SM i nedbrytning är ett gemensamt upprop från LRF och SLU RådNu för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen går ut på att de som anmält sig gräver ner tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller i sin trädgård. Efter tre månader grävs tvättlapparna upp, fotograferas och så skickas bilderna in till tävlingskansliet, som bedömer hur materialet brutits ned. Ju friskare jord, desto mindre rester av tvättlappen. Mikroorganismerna i jorden bidrar till arbeta, men hur mycket lapparna bryts ner bero på hur mycket nederbörd som kommer under sommaren.

För fjärde året i rad arrangeras SM i nedbrytning. I år anmäldes 490 naturbrukselever på 13 skolor till tävlingen. Tävlingen fick in 60 tävlingsbidrag. 

Vinnare 2021: Gamlebygymnasiet utanför Västervik

Vinnare 2022: Nuntorpsgymnasiet, Brålanda (agrar klass) & Stora Segerstad (skoglig klass)

Vinnare 2023: Vretaskolan (agrar klass) & Liljaskolan (skoglig klass)

Liknande projekt har redan genomförts i Storbritannien och i Frankrike. 

Fakta Jordhälsa
Jämfört med många andra länder mår de svenska odlingsjordarna generellt bra. Sverige är förskonade från problem som ökenspridning, försaltning och allvarliga föroreningar från industrier. Forskning från SLU visar också att mullhalten stiger i de svenska jordarna.

Kontakter

Liljaskolan i Vännäs, Västerbotten
Lärare: Johanna Strömberg
Mejl: Johanna.Stromberg@vannas.se
Mobil: 073-0606243

Vertaskolan i Vreta Kloster, Östergötland:
Lärare: Anna Lindqvist Larsson
Mejl: anna.lindqvist.larsson@nbg.nu
Mobil: 076 – 800 49 30

Bilder

Rullprov av jorden vid Liljaskolan i Västerbotten
Rullprov av jorden vid Liljaskolan i Västerbotten
Ladda ned bild
Bara lite nedbrutet av markens mikroorganismer. Liljaskolan i Västerbotten.
Bara lite nedbrutet av markens mikroorganismer. Liljaskolan i Västerbotten.
Ladda ned bild
Vinnarna från Liljaskolan. Från vänster Leon Darius, Noa Nilsson, Clara Franzén och Klara Schärdin
Vinnarna från Liljaskolan. Från vänster Leon Darius, Noa Nilsson, Clara Franzén och Klara Schärdin
Ladda ned bild
God jordstruktur i kohagen vid Vretaskolan i Östergötland
God jordstruktur i kohagen vid Vretaskolan i Östergötland
Ladda ned bild
Rejält nedbruten efter bara tre veckor. Vretaskolan i Östergötland
Rejält nedbruten efter bara tre veckor. Vretaskolan i Östergötland
Ladda ned bild
Vinnarna från Vreta Utbildningscentrum. Från vänster: Elias Andersson, Ester Swenson, William Gustafsson och Wilhelm Bertilsson
Vinnarna från Vreta Utbildningscentrum. Från vänster: Elias Andersson, Ester Swenson, William Gustafsson och Wilhelm Bertilsson
Ladda ned bild

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye