SBAB Bank

Ingen tjällossning än på bostadsmarknaden

Dela

SBAB och Booli:s indikator Bomarknadstempen för januari visar inga som helst tecken på tjällossning. Läget är likartat i Sveriges tre storstadsområden. Det som bidrar mest till den låga temperaturen är mycket långa annonstider. Det tar i dag ungefär tre gånger så lång tid att sälja en bostad jämfört med för bara ett par år sedan.

I Boolis databas (Booli är en del av SBAB) finns en rad variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB och Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan). Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän. 

Marginellt försämrat försäljningsläge för lägenheter

Bomarknadstempen visar ett sammantaget marginellt försämrat läge för säljare av lägenheter i januari (se diagram 1). Det försämrade läget förklaras framför allt av längre annonstider (se diagram 2). Bland få ljusglimtar noteras ett färre antal återpublicerade annonser. Läget är likartat i samtliga tre storstadsområden (se diagram 4).

Fortsatt kallt försäljningsläge på villasidan

Bomarknadstempen för villor var i stort sett oförändrad mellan december och januari (se diagram 1). Liksom på lägenhetssidan bidrog ett färre antal återpublicerade annonser till en av få ljusglimtar, samtidigt som annonstiderna ökade (se diagram 3). Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5).

- Vår indikator Bomarknadstempen visar inte på någon som helst tjällossning på bostadsmarknaden än. Möjligen kan Riksbankens besked om att räntorna kan vara på väg ner redan innan sommaren mjuka upp marknaden lite. Samtidigt behöver många bostadsrättsföreningar fortsätta att höja månadsavgifterna och hushållens realinkomster är kraftigt urholkade av den tidigare höga inflationen. Jag tror därför inte man ska räkna med någon våryra på bostadsmarknaden, även om det nog finns ett visst uppdämt behov att byta bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vi har sett en radikalt förändrad bostadsmarknad på kort tid. Det tar i dag ungefär tre gånger så lång tid att sälja en bostad jämfört med för bara ett par år sedan. Det är viktigt för säljare av bostäder att beakta. I synnerhet om man har planer på att köpa ny bostad först och sälja sin befintliga först därefter, säger Robert Boije.

Samtliga diagram hittar du i bifogat pressmeddelande. 

null

Metodbeskrivning

Kompositindikatorn är beräknad utifrån så kallade z-scores för sex olika ingående variabler: utbudet av befintliga bostäder, antalet dagar på Booli (medianvärdet), antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare (medelvärdet), samt medelbudpremien (hur mycket slutpriset ändras från utgångspriset). Variablerna är hämtade från Boolis tjänst Booli Pro. För varje delkomponent har ett medelvärde beräknats för de tidigare 36 månaderna och avvikelsen från medelvärdet beräknats som standardavvikelser. Ju mer ett månadstal för indikatorn avviker från medelvärdet desto större är avvikelsen från vad som anses som normalt. Positiva värden indikerar ett bättre läge än normalt och negativa värden ett sämre läge än normalt. Komponenter markerade med (-) har ett omvänt bidrag, där exempelvis ett utbud större än normalt bidrar negativt till Bomarknadstempen. Månadstalen för de olika delkomponenterna har säsongsrensats med metoden X11. Det har gjorts för att kunna tolka förändringar i de underliggande marknadsförhållandena som inte har påverkats av att vissa månader under året normalt sett förknippas med större eller lägre aktivitet på bostadsmarknaden. Samtliga sex ingående delkomponenter har getts samma vikt (väger lika tungt) i indikatorn.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 602 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2023). Antal medarbetare (FTE) är 948. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med att Riksbanken sänker styrräntan18.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

94 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde rörlig ränta i mars. Endast 3 procent valde att binda sina lån och resterande del valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta. Hushållen lockas inte att binda räntan trots att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Det tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka påtagligt men det kan också finnas psykologiska skäl. De som inte band räntan före eller i början av ränteuppgången har fått betala ett högt pris och vill kanske inte därtill missa en potentiell nedgång. En känsla som stundom kan ha trumfat att det egentligen vore ekonomiskt rationellt att binda räntan.

”Snart till salu” gynnar mäklare och säljare – på köparnas bekostnad12.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förmarknaden för bostäder växer när allt fler objekt läggs ut som ”snart till salu”. Enligt en ny undersökning bland landets storstadsmäklare drivs utvecklingen främst av att säljarna vill prova marknaden men endast är beredda att flytta om de får ett riktigt bra bud. Att säljarna kan minimera tiden mellan köp och försäljning uppges vara ytterligare ett skäl. Ett annat att det är ett sätt för mäklarna att knyta till sig osäkra säljare. Vinnarna tycks därmed vara säljare och mäklare. Köpare däremot får jobba hårdare då det krävs en mer aktiv insats nu för att hitta en ny bostad.

Temperaturen kryper uppåt på bostadsmarknaden – men långt kvar till normal vårvärme11.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för mars visade fortsatt stigande temperatur på bostadsmarknaden. Liksom i februari drevs temperaturökningen i huvudsak av kortare försäljningstider. Läget är dock sammantaget alltjämt kyligt i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena. Ett fortsatt mycket stort utbud och många återpubliceringar av annonserna gör att den normala vårvärmen på bostadsmarknaden låter vänta på sig. Villamarknaden är något mindre kall än den för lägenheter.

Så ser svenskarnas drömmar om fritidshus ut – skärgård, vatten och året-runt-standard10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett lättskött hus nära vattnet som går att utnyttja året runt. Ja, så ser önskelistan ut för fritidshus enligt en ny undersökning från SBAB. Intressant nog finns vissa könsskillnader i prioriteringarna. Män värderar modern standard med diskmaskin och vattentoalett högre än kvinnor, de sätter även högre värde på att huset ligger avskilt och privat. Kvinnorna däremot, prioriterar närheten till sin vanliga bostad och en trädgård, högre än män.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye