Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Markanvändningens roll i den gröna omställningen

Dela

Medier inbjuds till ett högaktuellt seminarium om framtidens markanvändning i norra Sverige, arrangerat av IVA Nord och Luleå tekniska universitet. På seminariet medverkar bland annat prorektor Pär Weihed, Jenny Greberg, LKAB och Anneli Wirtén, gd Sveriges geologiska undersökning.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen.
Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen.

Samhällsomvandlingen i norr står inför en avgörande fråga: hur ska vi använda vår mark på ett hållbart och effektivt sätt? Den gröna omställningen, med fokus på klimatneutralitet och ökad digitalisering, kräver nya lösningar för bostäder, infrastruktur, energiproduktion och naturresurser. Samtidigt väcker den gröna omvandlingen frågor om markanvändning och riskerar att skapa konflikter mellan olika aktörer.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Program:

  • Välkomna, Pär Weihed för IVA Nords styrelse.
  • Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet: Ett lapptäcke av riksintressen? Rättsliga utgångspunkter för användning av mark- och vattenområden. Hur styr staten användningen av mark? Vad innebär det att ett område är av riksintresse och varför är lokaliseringen så viktig? Pär Weihed redogör för miljöbalkens bestämmelser om markanvändning och diskuterar, med utgångspunkt i forskningsresultat, valet av plats som ett möjligt verktyg för att minska konflikter med andra intressen.
  • Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet: Trångt i markerna? Konflikt och samverkan i omställningens kölvatten. Hur påverkar den gröna omställningen andra aktörers markanvändning, och varför uppstår konflikter? Karin Beland Lindahl redogör för resultaten av många års forskning om markanvändningsrelaterade konflikter i norra Sverige och vad forskningen säger om hur de kan hanteras. Vilka verktyg finns? När är samarbete möjligt och vilka är dialogens möjligheter och begränsningar? 
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?

På seminariet medverkar:

Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Lotta Finstorp, Landshövding Norrbotten
Jenny Greberg, Vice President Technology LKAB, IVA-ledamot
Tobias Kluge, branschjurist, Svemin
Åsa Persson, stadsbyggnadschef, Kiruna kommun
Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet, ordförande IVA Nord
Jenny Wik Karlsson, verksamhetsledare SSR, Svenska Samernas Riksförbund
Anneli Wirtén, generaldirektör SGU, Sveriges geologiska undersökning
Lisa Ek, Nordic Strategy Partners (moderator)

Tid och plats:

Datum: 29 februari 2024
Tid: 13.00–14.30
Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53 Luleå

Medier är välkomna att delta – anmälan görs till: per.andersson@iva.se senast den 27 februari. 

Fakta om seminarieserien

Detta är det andra i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning.

Här finns alla seminarier samlade

Nyckelord

Kontakter

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Grön omställning kräver ny mineralstrategi21.5.2024 09:04:23 CEST | Pressmeddelande

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

Utbildningsminister Mats Persson möter akademi och näringsliv i Malmö13.5.2024 07:00:00 CEST | Pressinbjudan

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sydsvenska Handelskammaren bjuder in utbildningsministern till Malmö, för att utifrån ett sydsvenskt perspektiv, diskutera framtida kompetensbehov inom STEM-ämnena: naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. På seminariet medverkar ledande företrädare från näringsliv och akademi i Skåne. Medier är välkomna att delta – föranmälan krävs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye