Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Markanvändningens roll i den gröna omställningen

Dela

Medier inbjuds till ett högaktuellt seminarium om framtidens markanvändning i norra Sverige, arrangerat av IVA Nord och Luleå tekniska universitet. På seminariet medverkar bland annat prorektor Pär Weihed, Jenny Greberg, LKAB och Anneli Wirtén, gd Sveriges geologiska undersökning.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen.
Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen.

Samhällsomvandlingen i norr står inför en avgörande fråga: hur ska vi använda vår mark på ett hållbart och effektivt sätt? Den gröna omställningen, med fokus på klimatneutralitet och ökad digitalisering, kräver nya lösningar för bostäder, infrastruktur, energiproduktion och naturresurser. Samtidigt väcker den gröna omvandlingen frågor om markanvändning och riskerar att skapa konflikter mellan olika aktörer.

Under seminariet presenteras och diskuteras olika aspekter av markanvändningens roll i den pågående samhällsomvandlingen. Vilka är utmaningarna och hur de kan bidra till den nödvändiga gröna omställningen?

Program:

  • Välkomna, Pär Weihed för IVA Nords styrelse.
  • Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet: Ett lapptäcke av riksintressen? Rättsliga utgångspunkter för användning av mark- och vattenområden. Hur styr staten användningen av mark? Vad innebär det att ett område är av riksintresse och varför är lokaliseringen så viktig? Pär Weihed redogör för miljöbalkens bestämmelser om markanvändning och diskuterar, med utgångspunkt i forskningsresultat, valet av plats som ett möjligt verktyg för att minska konflikter med andra intressen.
  • Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet: Trångt i markerna? Konflikt och samverkan i omställningens kölvatten. Hur påverkar den gröna omställningen andra aktörers markanvändning, och varför uppstår konflikter? Karin Beland Lindahl redogör för resultaten av många års forskning om markanvändningsrelaterade konflikter i norra Sverige och vad forskningen säger om hur de kan hanteras. Vilka verktyg finns? När är samarbete möjligt och vilka är dialogens möjligheter och begränsningar? 
  • Paneldiskussion – vilka är de viktiga stegen framåt?

På seminariet medverkar:

Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Lotta Finstorp, Landshövding Norrbotten
Jenny Greberg, Vice President Technology LKAB, IVA-ledamot
Tobias Kluge, branschjurist, Svemin
Åsa Persson, stadsbyggnadschef, Kiruna kommun
Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet, ordförande IVA Nord
Jenny Wik Karlsson, verksamhetsledare SSR, Svenska Samernas Riksförbund
Anneli Wirtén, generaldirektör SGU, Sveriges geologiska undersökning
Lisa Ek, Nordic Strategy Partners (moderator)

Tid och plats:

Datum: 29 februari 2024
Tid: 13.00–14.30
Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53 Luleå

Medier är välkomna att delta – anmälan görs till: per.andersson@iva.se senast den 27 februari. 

Fakta om seminarieserien

Detta är det andra i en serie seminarier om möjligheter och utmaningar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige, arrangerade av IVA Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

IVA Nord, en av noderna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nationella nätverk, arrangerar under 2023-2024 ett antal seminarier med regionala lärosäten som värdar. Seminarieserien syftar till att medvetandegöra vad som krävs för att genomföra den gröna omställningen i norra Sverige, och i samverkan mellan näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer hitta lösningar för att påverka i en positiv och hållbar riktning.

Här finns alla seminarier samlade

Nyckelord

Kontakter

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kritiska metaller och mineral: så kan de cirkulära flödena förbättras20.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer kräva enorma mängder kritiska metaller och mineral. Bättre återvinning från uttjänta produkter är en viktig pusselbit för att klara utmaningen, men regelverk och synen på avfall behöver förändras. Politiker på nationell och europeisk nivå behöver agera för att driva på utvecklingen och undanröja hinder för cirkularitet. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport där Sveriges ledande experter inom området presenterar åtgärdsförslag för att stärka cirkulära material- och produktflöden med fokus på kritiska metaller och mineral.

Fokus på AI när IVA och Kronprinsessparet besöker Silicon Valley15.2.2024 13:53:06 CET | Pressmeddelande

En delegation från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) besöker Silicon Valley den 19–22 februari 2024. Delar av besöket sker i närvaro av DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel samt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Målsättningen med resan är att öka samarbetsmöjligheterna mellan Silicon Valley och Sverige och i förlängningen stärka Sveriges position inom digitalisering och AI.

Så ska Sverige säkra tillgången på kritiska råvaror13.2.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag kontrolleras viktiga mineraltillgångar och värdekedjor av länder utanför EU, såsom Kina, Australien, Ryssland, Brasilien, Demokratiska republiken Kongo och Sydafrika. EU har nyligen tagit fram en strategi för hur vi ska säkra tillgången på kritiska råvaror, CRMA. Sverige är en betydande gruvnation och har en viktig roll för EU:s framtida försörjning. Men Sverige behöver tillföra mer kompetens, forskning och innovation till gruv- och smältverksindustrin. Dessutom måste samarbetet med andra mineralrika länder intensifieras. Detta är några av de åtgärder som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) föreslår i en ny rapport för att möta energiomställningens ökade efterfrågan på metaller och mineraler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye