Lantbrukarnas Riksförbund

EU flyttar restaureringsansvaret till Sverige

Dela

Syftet är gott och baseras på värden vi lant- och skogsbrukare delar, att värna den biologiska mångfalden och restaurera ekosystem. Samtidigt riskerar konsekvenserna av EU:s förslag bli ett hårt slag mot Sveriges produktion av livsmedel och förnybara skogsprodukter. Sverige kan tvingas återskapa marker såsom de såg ut innan industrialiseringen, i stället för att bruka marken för framtidens behov. 

LRFs förbundsordförande Palle Borgström.
LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Foto: LRF

”När EU:s förslag ska implementeras i Sverige är att det viktigt att det sker i symbios med andra samhällsnyttor som till exempel livsmedels-, råvaru- och energiförsörjningen. Vi kan inte äventyra svensk livsmedelsproduktion mitt under ett brinnande krig i vårt närområde.”

Säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström och fortsätter,

”Ansvaret för att implementeringen blir rätt ligger nu på Sveriges regering och våra myndigheter. Viktigt att fokus ligger på att öka självförsörjningsförmågan på livsmedel samtidigt som vi minskar beroendet av kol, olja och plast med hjälpa av förnybara skogsprodukter.”

Svenskt jord- och skogsbruk är en viktig kugge i minskad klimatpåverkan och bedrivs hållbart så att den biologiska mångfalden bevaras. Den växande svenska skogen tar upp mer än 80% av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt kan EU:s agerande utgöra en fara för möjligheterna att Sveriges jord- och skogsbrukare blir en av Sveriges största kraftanläggning tankad med grön energi. 

För mer information:

LRF om restaurering, https://www.lrf.se/sakomraden/restaurering/

EU-parlamentet, Naturrestaurering: Ny lag ska återställa 20 procent av EU:s land och hav. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20240223IPR18078/naturrestaurering-ny-lag-ska-aterstalla-20-procent-av-eu-s-land-och-hav

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Enskilda vägar säkrar maten och energi – även i framtiden?15.4.2024 06:45:00 CEST | Pressmeddelande

Idag behöver Sverige landsbygdens enskilda vägar för att säkra att det finns mat på bordet och energi till de svenska hemmen. Nio av tio lantbrukare i Sverige bedriver sin verksamhet längs en enskild väg och 90 procent av alla skogstransporter börjar där. Men ingen vet hur länge Sverige kan lita på dagens enskilda vägar. Det framkommer i Trafikverket inriktningsunderlag inför kommande infrastrukturproposition. Regeringen behöver i kommande infrastrukturproposition säkerställa den potentiella säkerhetsrisk som finns när det saknas data på dagens, och därmed framtidens, tillstånd för Sveriges största vägnät.

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt12.4.2024 10:47:37 CEST | Nyheter

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

Varglagstiftningen måste ändras11.4.2024 15:54:51 CEST | Pressmeddelande

Vargarna flytta fram sina positioner. Nu har ytterligare en av lantbrukets gröna näringar drabbats av vargangrepp, hästnäringen. Samtidigt som Naturvårdsverket, på regeringens uppdrag, nyligen presenterat riktlinjer för att underlätta skyddsjakt slår förvaltningsrätten fast att det är nuvarande lagstiftning som gäller och därmed förbjuder skyddsjakt av varg. Vargen breder ut sig i mellan- och södra Sverige och nuvarande varglagstiftning hinner inte med.

Skogens artskydd kan årligen kosta 10 miljarder kr. - Vem ska betala?10.4.2024 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

LRFs rapport ”Artskyddet och skogen” visar på 2 miljoner hektar skog kan tvingas undantas från skogsbruk, ungefär 4 miljoner fotbollsplaner (hela ytan Stockholm, Uppsala och Södermanlands län), enbart till följd av fem bedömda arter. Den årliga kostnaden för att ersätta skogsägarna vid en sådan tillämpning skulle vara ca 10 miljarder kr per år. Frågan är vem som ska betala?

Pressinbjudan. Artskyddet kostar skogen 10 miljarder kr per år. - Vem ska betala?8.4.2024 15:08:21 CEST | Pressinbjudan

LRF bjuder in till ett presswebbinarium, onsdag den 10 april kl. 08.00, där vi presenterar rapporten "Artskyddet och skogen". Här kommer ni att få ta del av artskyddets konsekvenser för skogens olika nyttor. Samtidigt lyfter rapporten konkreta förslag till regeringen om hur artskyddsförordningen kan göras mer träffsäker för samhället och mer rättssäker för Sveriges skogsägare, samtidigt som den biologiska mångfalden kan utvecklas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye