Naturskyddsföreningen

Domstol: Artskyddet gäller i skogen

Dela

Artskyddet är viktigare än att bevilja dispens för markägare att avverka skog. Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i sex domar, där Naturskyddsföreningens länsförbund i Dalarna överklagat. Domarna stoppar avverkningen av de skyddsvärda skogarna där kalhuggning används som metod.

– Det här är en stor seger för naturen och för alla våra aktiva i föreningen som kämpat länge med att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas. I grunden handlar det om att skydda artrika skogar, vilket verkligen behövs då det finns väldigt lite skogar med höga naturvärden kvar. Reglerna om artskydd gäller i skogen och ska förhindra ett intensivt skogsbruk där det finns nationellt fridlysta arter som riskerar att skadas, säger Beatrice Rindevall ordförande i Naturskyddsföreningen.

Det är Naturskyddsföreningens länsförbund i Dalarna som tillsammans med skogsgruppen i Stjärnsund överklagat sex dispenser som länsstyrelsen gett till markägare, som ville avverka i ett område med den fridlysta arten knärot, som är en sällsynt liten vit orkidé. Markägarna skulle enligt dispensen ta hänsyn till orkidén inom så kallade hänsynsområden, men dessa områden var egentligen för små för att arten ska kunna finnas kvar i området på lång sikt. Motiveringen var att det annars skulle bli en för stor inskränkning i markägarnas äganderätt.

Men dispenserna var felaktiga, vilket Mark- och miljööverdomstolen slår fast i sitt domslut, som ändrar tidigare praxis där markägaren fick avverka om de sparade tio procent av skogen. Enligt lagstiftningen måste markägarna ta stor hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden, och det allmänna intresset av att skydda en nationellt fridlyst orkidé väger enligt domstolen tyngre än att markägaren beviljas dispens från artskyddet för att avverka.

– Det är en viktig seger att miljöbalken tillämpas även i skogen. Vi är inte ute efter enskilda skogsägare, utan att systemet som finns respekteras. Vi beklagar om enskilda skogsägare har kommit i kläm, säger Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna.

Ersättningsfrågan har betydelse för domslutet i det här fallet. Högsta domstolen har nyligen slagit fast att det under speciella omständigheter går att få ersättning när avverkningen är förbjuden enligt artskyddsförordningen. Eftersom det går att få ersättning blir markägarens rättigheter tillgodosedda på det sättet, och inte genom att få dispens att avverka i skyddsvärda skogar.

– Nu måste riksdag och regering lösa ersättningsfrågan i skogen så att det blir tydligt för markägaren hur de ska gå till väga. Det är för krångligt idag, och det dåligt uppbyggda systemet skapar otrygghet för både skogsägare och miljövärden. Politiken borde ta ett större ansvar för att minska målkonflikterna i skogen och värna alla skogens värden, säger Beatrice Rindevall ordförande i Naturskyddsföreningen.  

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr5.5.2024 15:42:38 CEST | Pressmeddelande

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där. Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen. Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer. Vi bef

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet2.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye