Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kritiska metaller och mineral: så kan de cirkulära flödena förbättras

Dela

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer kräva enorma mängder kritiska metaller och mineral. Bättre återvinning från uttjänta produkter är en viktig pusselbit för att klara utmaningen, men regelverk och synen på avfall behöver förändras. Politiker på nationell och europeisk nivå behöver agera för att driva på utvecklingen och undanröja hinder för cirkularitet. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport där Sveriges ledande experter inom området presenterar åtgärdsförslag för att stärka cirkulära material- och produktflöden med fokus på kritiska metaller och mineral.

Idag varierar återvinningsgraderna kraftigt mellan olika metaller. För bulkmetaller som stål, koppar och aluminium är återvinningen välutvecklad. För andra metaller, som litium, gallium och sällsynta jordartsmetaller, är den i princip obefintlig.
Idag varierar återvinningsgraderna kraftigt mellan olika metaller. För bulkmetaller som stål, koppar och aluminium är återvinningen välutvecklad. För andra metaller, som litium, gallium och sällsynta jordartsmetaller, är den i princip obefintlig.

– Synen på avfall behöver förändras. Vi behöver regelverk där använda produkter och avfall ses som en värdefull resurs. Cirkulära flöden, som omfattar förlängd produktlivslängd, återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning är viktiga för att vi på ett hållbart sätt ska kunna hantera samhällets behov av metaller och mineral, säger Mikael Dahlgren, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen.

Långsiktiga spelregler krävs

För att klara klimatmålen måste vi använda mer förnybar energi. Vindkraftverk, elbilar, solceller och vätgasproduktion kräver metaller och mineral. Vi kan återanvända och återvinna mer, men för att göra det behövs nya långsiktiga spelregler som främjar cirkularitet. Idag saknas det incitament, infrastruktur och kunskap för att verkligen ta vara på använda produkter och slutligen materialåtervinna alla ingående metaller. Många produkter är idag krångliga att plocka isär och därmed svåra att laga eller separera i rena fraktioner inför materialåtervinning. Det saknas också möjligheter för återvinningsbolag att samla större volymer avfall och därigenom få en mer kostnadseffektiv materialåtervinning.

– Det behöver bli mer lönsamt för producenter att satsa på en design som underlättar cirkularitet. Detta är en av flera viktiga åtgärder som behöver komma på plats för att öka materialåtervinning av kritiska metaller och mineral, säger Mikael Dahlgren.

Stor potential till förbättring

Idag varierar återvinningsgraderna kraftigt mellan olika metaller. För bulkmetaller som stål, koppar och aluminium är återvinningen välutvecklad. För andra metaller, som litium, gallium och sällsynta jordartsmetaller, är den i princip obefintlig. Blandningar av många metaller försvårar återvinningen. Det behövs olika processer för att få tillbaka olika metaller.

– Vi behöver satsa mer på forskning, innovation och ny teknik för att utveckla en fungerande återvinning av kritiska metaller och mineral. Dessutom måste vi bli bättre på att förbättra spårningen av materialflöden genom digitalisering och bättre datainsamling. Vi har helt enkelt för lite kunskap om sekundära materialflöden idag, säger Mikael Dahlgren.

Exempel på åtgärdsförlag:

1. Stimulera materialåtervinning av kritiska metaller och mineral genom att:

 • införa styrmedel inom EU så att både efterfrågan och tillgång på återvunnet material ökar.
 • satsa på standardiseringsarbete, i etablerade industriella forum, för att främja cirkulära flöden. Det behövs exempelvis materialstandarder som både förädlings- och återvinningsbranscherna kan förhålla sig till.
 • förändra synen på avfall så att det behandlas som en värdefull resurs och säkerställ att detta återspeglas i harmoniserade regelverk inom EU.
 • underlätta för återvinningsbolag inom EU att samla större volymer avfall och återvinna från deponier.

2. Förenkla återanvändning och återtillverkning genom att exempelvis:

 • ta bort Sveriges kemikalieskatt på importerad begagnad elektronik.
 • ställa krav på reparerbarhet för fler produkter inom EU och på mer cirkularitet i offentliga upphandlingar i Sverige.
 • utreda olika sätt att minska kostnaderna för företag som förlänger livslängden på produkter.

3. Stöd utveckling och samverkan genom att:

 • satsa på utbildning, forskning och innovation inom bland annat cirkulär design, cirkulära affärsmodeller, tekniker för demontering/separering, nya materialåtervinningstekniker och spårbarhet genom värdekedjan över tid.
 • skapa nya och behålla befintliga arenor för samverkan mellan olika aktörer inom industri, akademi och politik.
 • ge stöd till pilotanläggningar och implementering av nya affärsmodeller och processer som möjliggör cirkulära flöden av produkter och kritiska råvaror. Det skulle exempelvis kunna innebära att vi i Sverige: 
  • avsätter en miljard för att förbättra cirkulariteten i regeringens forsknings- och innovationsproposition.
  • inför ett cirkularitetskliv motsvarande industri- samt klimatklivet
  • tillsätter en statlig utredning som ser över det befintliga stödsystemet för industrisatsningar. Idag har satsningar inom återvinning svårt att få stöd då de, även om de minskar primär utvinning någon annanstans, inte minskar utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser.
  • överväger att införa ett tidsbegränsat produktionsstöd för återvinning av särskilt strategiska material.

Ladda ner rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral. Det här är den andra av flera planerade rapporter från IVA:s projekt Vägval för metaller och mineral. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart och långsiktigt sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Missa inte IVAs seminarium den 20 mars kl. 16.00 då rapporten diskuteras av ledande experter på området och en panel med riksdagsledamöter - seminariet sänds även digitalt och går att titta på i efterhand. Läs mer och anmäl dig här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mikael Dahlgren, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen
Mikael Dahlgren, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Grön omställning kräver ny mineralstrategi21.5.2024 09:04:23 CEST | Pressmeddelande

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

Utbildningsminister Mats Persson möter akademi och näringsliv i Malmö13.5.2024 07:00:00 CEST | Pressinbjudan

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sydsvenska Handelskammaren bjuder in utbildningsministern till Malmö, för att utifrån ett sydsvenskt perspektiv, diskutera framtida kompetensbehov inom STEM-ämnena: naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. På seminariet medverkar ledande företrädare från näringsliv och akademi i Skåne. Medier är välkomna att delta – föranmälan krävs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye