Lantbrukarnas Riksförbund

Uppdaterade riktlinjer och sänkta krav på skyddsjakt av varg

Dela

Naturvårdsverket har redovisat ett regeringsuppdrag om skyddsjakt på varg. Det är ett viktigt uppdrag eftersom vargen ökar och sprider sig. Särskilt snabb har ökningen varit i Götaland på senare år. Det har lett till en mängd angrepp på tamdjur, främst får. Även nötkreatur och hundar är drabbade. Länsstyrelsernas hantering av skyddsjaktärenden har varierat kraftigt mellan olika län. Det beror delvis på att regelverket är komplicerat men framför allt på att Naturvårdsverkets vägledning till länsstyrelserna blivit inaktuell och otillräcklig, när vi nu har så mycket varg i områden där stor andel av landets tamdjursbesättningar finns. För lantbrukare som drabbas eller riskerar att drabbas av vargangrepp är förutsägbarhet helt avgörande för förtroendet för rovdjursförvaltningen. 

Palle Borgström, LRF förbundsordförande
Palle Borgström, LRF förbundsordförande Foto: LRF. Anders Deros

Naturvårdsverket har redovisat riktlinjer för skyddsjakt på varg som har potential att göra skillnad både för länsstyrelser och djurägare. Riktlinjerna innebär att tillämpningen av bestämmelserna om skyddsjakt blir något enklare, mer rimlig och bättre anpassad till en verklighet där vargen och vargangreppen ökar om de tillämpas rätt. 

De nya riktlinjerna innebär att skyddsjakt kan medges efter två angrepp på får eller get och efter ett angrepp på nöt eller häst, och att skyddsjakt kan medges efter ett angrepp innanför ett godkänt rovdjursavvisande stängsel. Det är betydligt bättre än tidigare tillämpning. Naturvårdsverket skriver också att det inte är uteslutet med skyddsjakt redan efter ett angrepp av varg i särskilt sårbara områden med hög täthet av fårbesättningar. 

”Det är positivt att Naturvårdsverket också konstaterar att rovdjursförvaltningen inte bara påverkas av lagstiftning och politiska mål kopplat till viltförvaltningen utan även av till exempel av livsmedelsstrategin, levande landsbygd, skogsnäring och jordbruk.” 

Säger Palle Borgström LRFs förbundsordförande och fortsätter, 

”LRF har arbetat för att riktlinjerna ska klargöra vad som är allvarlig skada, eftersom det är risken för allvarlig skada som ska förhindras med skyddsjakt. LRF saknar det klargörandet i Naturvårdsverkets redovisning, vilket vi anser är en stor brist. Även definitionen av angrepp är bristfällig. Den måste också omfatta utskrämda djur. ”

Det är beklagligt att det krävs dubbelt så många angrepp för skyddsjakt på en genetiskt viktig varg, även om det är en svår avvägning. Risken för allvarlig skada påverkas inte av vargens genetik, samtidigt som den genetiska variationen är avgörande för hur få vargar vi kan ha. 

Riktlinjerna förenklar inte heller hanteringen av vandringsvargar som utför upprepade angrepp i flera olika län. För dessa måste det ske en gemensam bedömning mellan berörda länsstyrelser och kan inte begränsas till genomsnittliga revir. 

LRF har tidigare begärt att regeringen ändrar i den förordning som kräver att länsstyrelserna skriver egna riktlinjer om skyddsjakt till sig själv. Först när regeringen har gjort den ändringen blir Naturvårdsverkets de enda riktlinjerna för skyddsjakt. Det måste till för att det ska kunna råda likhet inför lagen för djurägarna, även när det gäller skyddsjakt på varg. 

”Vargförvaltningen måste kunna uppfattas som legitim och verklighetsförankrad. Som det nu är tolkas lagstiftningen om skyddsjakt på lika många sätt som antalet länsstyrelser. Regeringen måste ändra den förordningen omgående.” Avslutar Palle Borgström LRFs förbundsordförande.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 128 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Trenden fortsatt uppåt för det gröna näringslivet17.6.2024 12:52:59 CEST | Pressmeddelande

Under andra kvartalet 2024 fortsätter återhämtningen i det gröna näringslivet och landar sammantaget i en svagt positiv syn på den framtida konjunkturen. Det visar konjunkturmätaren Grönt Näringslivsindex från Lantbrukarnas Riksförbund. ”Får vi ett bra odlingsår, en stärkt samhällsekonomi och fler räntesänkningar från Riksbanken så kan vi förhoppningsvis se ett ännu bättre resultat under tredje kvartalet”. Säger Anna Karin Hatt, vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye