Ledarna

Arbetsmiljön sämre för kvinnor

Dela

Åtta av tio chefer upplever att deras nuvarande organisatoriska och sociala arbetsmiljö är mycket eller ganska bra. Samtidigt upplever drygt var fjärde chef att de sällan eller aldrig har tid för återhämtning. Men det är stora skillnader mellan sektorerna. Det visar Ledarnas nya rapport Chefers egen arbetsmiljö – vem företräder chefen?

- Psykisk ohälsa, främst stressrelaterad sådan, har ökat dramatiskt i arbetslivet. Det är en utveckling som också avspeglas bland chefer. Om Sveriges organisationer och företag ska kunna behålla och attrahera de bästa cheferna behöver chefsuppdragen vara långsiktigt hållbara säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Rapporten visar att inom kommuner och regioner upplever många chefer sin arbetsmiljö som ganska eller mycket dålig med hög arbetsbelastning, stress och brist på resurser och personal. Chefer inom kvinnodominerade arbetsområden har generellt sämre organisatoriska förutsättningar än andra chefer vilket påverkar upplevelsen av arbetsmiljö.

Men även när man kontrollerar för sektor kvarstår en signifikant skillnad mellan chefer som är kvinnor och chefer som är män. Andelen kvinnor som upplever sin arbetsmiljö som bra är lägre än män oavsett sektor. Samma sak gäller i vilken utsträckning chefer upplever att de kan påverka sin arbetsmiljö. Kvinnor upplever att de i lägre utsträckning än män kan påverka arbetsmiljön.

Kvinnor tar fortsatt ett större ansvar för hem och familj och drabbas också i högre grad av sjukskrivning till följd av stressrelaterade diagnoser i jämförelse med män. Det kan vara en förklaring till att färre kvinnor än män finns representerade på högre chefsnivåer. Ju högre upp i chefshierarkin, desto färre kvinnor.

- Det är allvarligt eftersom att ohållbara chefsuppdrag i kombination med skev ansvarsfördelning för hem och barn riskerar att kvinnor väljer att lämna sina chefsuppdrag eller slås ut och aldrig når de högsta chefsnivåerna, säger Anki Udd, rapportförfattare och ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Ladda ner hela rapporten här:

Några resultat ur rapporten:

  • 21 procent av cheferna upplever sin arbetsmiljö som mycket bra, men det finns stora skillnader mellan olika sektorer
  • Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män sin arbetsmiljö som mycket eller ganska bra
  • 69 procent av cheferna kan påverka sin egen arbetsmiljö i mycket eller i ganska hög utsträckning
  • 25 procent av cheferna pratar regelbundet om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 23 procent av cheferna pratar sällan eller aldrig om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 39 procent av cheferna uppger närmaste chef som en av dem som företräder dem avseende deras arbetsmiljö
  • 15 procent av cheferna uppger skyddsombud/skyddskommitté som en aktör som företräder dem avseende deras arbetsmiljö

Om undersökningen

Det statistiska underlaget i denna rapport är hämtat från löneenkäten 2023 som kompletterats med ett antal temafrågor om chefens arbetsmiljö. Löneenkäten har en svarsfrekvens på 27 procent. I sammanställningen av svaren på temadelen av enkäten har vi exkluderat specialister och projektledare. Då återstår 21 430 respondenter. 93 procent av dessa (19 969 medlemmar), valde att svara på frågorna avseende chefens egen arbetsmiljö. Frågorna besvarades under perioden 12 oktober till 15 november 2023.

Kontakter

Bilder

Anki Udd - Ledarskapsutvecklare
Anki Udd - Ledarskapsutvecklare
Ladda ned bild
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Ladda ned bild

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer på ledarna.se.

Följ Ledarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ledarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye