Naturskyddsföreningen

Granskning: Stort gap mellan EU-parlamentarikernas miljöinsatser

Dela

Naturskyddsföreningens granskning visar mycket stora skillnader mellan EU-parlamentarikernas engagemang och ambitionsnivå i EU:s miljöpolitik. Sverigedemokraterna får uselt betyg efter att ha röstat nej till nästan alla lagförslag. Moderaterna utmärker sig genom att de särskilt aktivt har motarbetat viktiga miljölagstiftningar i EU-parlamentet. Liberalerna däremot har röstat och agerat bra för miljön. Miljöpartiet och Vänsterpartiet får utmärkt miljöbetyg.

– Valet till EU-parlamentet i juni är ett ödesval för klimatet och naturen. Bland svenska EU-parlamentarikerna finns det både starka förespråkare och starka motståndare till klimat- och miljölagstiftningarna. Valet kommer att ha stor betydelse för hur EU:s miljöpolitik utformas under nästa mandatperiod och tyvärr finns det en risk att miljöpolitiken försvagas beroende på utgången, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Inför valet till EU-parlamentet har Naturskyddsföreningens granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat i 88 centrala miljöomröstningar under den gångna mandatperioden. Även en stor mängd inlägg, ändringsförslag, betänkanden och yttranden har granskats, samt hur parlamentarikerna arbetat med opinionsbildning i media. Utifrån hur parlamentarikerna röstat har sedan ett miljöbetyg delats ut: utmärkt, bra, okej, dåligt eller uselt. Omnämnandet ”hjälpt” eller ”stjälpt” har också delats ut till de parlamentariker som upprepat utmärkt sig positivt eller negativt i sitt agerande.

Sverigedemokraterna är det parti vars ledamöter får det lägsta miljöbetyget “uselt” i granskningen, eftersom de röstat mot nästan samtliga miljöförslag. Moderaterna är det parti som mest intensivt har motarbetat miljölagförslag på andra sätt än i röstningar och får därför dåligt miljöbetyg. Liberalerna har röstat och agerat bra för miljön och får bra miljöbetyg. Liberalernas ledamöter har röstat mycket bättre för miljön än de andra partierna inom Tidösamarbetet.

 – Gapet mellan de parlamentariker som får betyget ”utmärkt” och de som får betyget ”uselt” är enormt. Vår granskning visar att Liberalerna tar strid för miljön i EU, medan de övriga partierna i regeringsunderlaget bromsar miljöpolitik både i EU och på hemmaplan, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets EU-parlamentariker får utmärkt miljöbetyg, medan Socialdemokraternas och Liberalernas parlamentariker får bra miljöbetyg. Centerpartiets parlamentariker får okej miljöbetyg. Kristdemokraternas och Moderaternas parlamentariker får dåligt miljöbetyg, medan Sverigedemokraternas parlamentariker får uselt miljöbetyg.

Här hittar du rapporten ”Draglok och bromsklossar” med granskningen av de svenska EU-parlamentarikerna.

Hela listan:

Utmärkt miljöbetyg

Miljöpartiets tre EU-parlamentariker och Vänsterpartiets enda parlamentariker har alla röstat bra för miljön i 94–97 procent av de granskade omröstningarna och får därför utmärkt miljöbetyg.  Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V) har även varit mycket aktiva inom klimat- och miljöpolitiken i det parlamentariska arbetet.

Bra miljöbetyg

EU-parlamentarikerna från Socialdemokraterna och Liberalerna har fått bra miljöbetyg. De fem socialdemokratiska parlamentarikerna har röstat bra för miljön i 79–87 procent av omröstningarna. Liberalernas enda parlamentariker Karin Karlsbro har röstat bra för miljön i 77 procent av omröstningarna. Här utmärker sig Karlsbro (L) och Helén Fritzon (S) som särskilt engagerade för klimat och miljö.

Okej miljöbetyg

Centerpartiets två ledamöter får ett okej miljöbetyg, då de har lagt 53 respektive 56 procent bra miljöröster. Emma Wiesner (C), som sitter i miljöutskottet, har varit mycket aktiv och förespråkat en högre ambition i klimatpolitiken, men också drivit på för svagare lagar som berör skog och lantbruk, som exempelvis naturrestaureringslagen.

Dåligt miljöbetyg

Dåligt miljöbetyg tilldelas Kristdemokraternas två ledamöter och Moderaternas fyra ledamöter som endast har röstat bra för miljön i 24–31 procent av omröstningarna. Sara Skyttedal (Kd), Tomas Tobé (M) och Jessica Polfjärd (M) har alla utmärkt sig genom att aktivt arbeta för att försvaga ambitionsnivån i flera viktiga miljölagstiftningar. (Skyttedal har nyligen lämnat Kd och startat ett nytt parti, men här får hon sin gamla partibeteckning eftersom hon agerade som företrädare för Kd i de granskade lagstiftningarna)

Uselt miljöbetyg

De som röstat sämst för miljön är Sverigedemokraternas två parlamentariker och den politiska vilden Peter Lundgren, som endast röstat bra för miljön i fem till nio procent av omröstningarna. Den ledamot som utmärker sig mest är Johan Nissinen (SD), som har varit en stark röst mot klimat och natur. Han har haft ett stort engagemang i både debatter och i media, och motsatt sig flera miljölagstiftningar i sin helhet.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr5.5.2024 15:42:38 CEST | Pressmeddelande

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där. Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen. Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer. Vi bef

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet2.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye