Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs ekonomi fortsatt stabil - sår för ökad tillväxt

Dela

LRF-koncernens ekonomi är fortsatt stabil och redovisar 2023 ett resultat efter skatt på -77 Mkr. Det är en stark återhämtning jämfört med 2022 när resultatet landade på -665 Mkr. Bakom 2023 års resultat ligger positiv finansavkastning och ett betydande resultatlyft i LRF Samköp. Samtidigt påverkas resultatet tydligt av en extraordinär inflationsrelaterad uppräkning av LRFs pensionsskuld om hela 163 Mkr.

Kate Gabor Inga restriktioner

”Vårt ekonomiska resultat 2023 är ett bevis på att vi kan uppnå starka resultat när vi kraftsamlar mot gemensamma mål. Som helhet går LRF-koncernen från ett starkt negativt resultat 2022 till ett väsentligt starkare resultat 2023, särskilt om man beaktar att vi under 2023 påverkats av en stor engångskostnad i form av ökade avsättningar till LRFs pensionsskuld. 2023 är ett starkt resultat som lägger grunden för att vi ska kunna leverera ännu starkare resultat framåt.” säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.   


Rörelseresultatet uppgick till -469 Mkr (-543 Mkr i utfall 2022) och finansnettot till 340 Mkr (-221 Mkr i utfall 2022). LRFs medlemsintäkter uppgick till 209 Mkr (212 Mkr i utfall 2022).

”2023 har varit ett mycket tufft år för många av LRFs medlemmar. Trots det har vi lyckats öka antalet nya medlemmar och samtidigt minskat antalet utträden. Det gör mig både glad, och stolt. Att vi i LRF under året tydligt prioriterat frågor som gör stor skillnad för våra medlemmar och erbjuder viktigt stöd för de som har det tufft både genom vårt påverkansarbete och LRFs omsorgsarbete har bidragit till det. I tuffa tider blir nyttan av LRF som en stark och samlande kraft extra tydlig. Med våra knappt 125 000 medlemmar befäster vi vår roll som Sveriges största företagarorganisation.” fortsätter Anna Karin Hatt.  

”Medlemsutvecklingen är central för LRF, inte bara ur ett inflytandeperspektiv utan också för att finansiera den verksamhet som medlemmarna förväntar sig av oss. LRFs starka ekonomi ger oss möjligheter att bedriva ett mycket långsiktigt och kraftfullt arbete i de frågor som medlemmarna givit oss uppdraget att arbeta med.” fortsätter Anna Karin Hatt. 


Starkt utvecklingsfokus i LRFs dotterbolag

Affärsverksamheten och LRFs fyra helägda dotterbolag redovisar 2023 ett samlat resultat om -7 Mkr (-22 Mkr i utfall 2022). Bland dotterbolagen uppvisar LRF Samköp årets bästa resultat med ett resultat om hela 34 Mkr (27 Mkr i utfall 2022). Detta speglar en ökad användning av LRF Samköps olika inköpsavtal och ett resultat av en långsiktig och medveten satsning på att utveckla bolagets affärer de senaste 10 åren.  Dotterbolagens samlade resultat påverkas av ett negativt resultat i LRF Media om -28 Mkr  
(-39 Mkr i utfall 2022), som beror på en extraordinär uppräkning av bolagets pensionsskuld om hela 40 Mkr. Rensat för det redovisar dock även LRF Media ett positivt rörelseresultat 2023. 
 


”Alla våra dotterbolag utvecklas starkt samtidigt som vi genomför stora förändrings- och utvecklingsarbeten i alla fyra dotterbolagen. LRF Samköp har kommit längst i det arbetet, men Sånga och Sigill ligger hack i häl och LRF Media har precis påbörjat implementeringen av bolagets nya strategi. För mig är det tydligt att alla våra affärsverksamheter idag drar allt större nytta av den breda kompetens och styrka som den samlade LRF-koncernen erbjuder och bidrar med stor strategisk nytta till LRF och våra medlemmar.” säger Anna Karin Hatt.

Marknadsvärdet på finansiella innehav steg 

Under 2023 har LRFs finansiella placeringar avkastat 5,9% (-2,3% i utfall 2022) vilket bidrar med 388 MKr (-171 Mkr i utfall 2022) i avkastning som använts för att bidra till finansieringen av den löpande verksamheten. De finansiella placeringarna bidrar till LRFs ekonomiska bas och är en betydelsefull del i LRFs finansiering. Över tid kommer avkastningen från de finansiella placeringarna att variera. Snittet för de senaste tio åren landar på 8,9%, vilket är väl över målnivån om 5,5% avkastning i rullande 10-årssnitt.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 128 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan. Dags för historiska beslut på LRFs riksförbundsstämma 202414.5.2024 10:12:37 CEST | Pressinbjudan

Från Sverige, för Sverige är temat på LRFs riksförbundsstämma den 21-22 maj. Ett tema som utgår från kraften i tillsammans, att det Sveriges lantbrukare producerar är avgörande för hela samhället. Det LRFs riksförbundsstämma beslutar kan bidra till ett tryggare Sverige - bättre förutsättning för livsmedelsberedskap och den gröna omställning. I år kommer riksförbundsstämman fatta ett historiskt beslut som kommer att prägla LRF många år framöver. Det handlar om framtidens folkrörelse och LRFs nya stadgar.

Pressinbjudan 13 maj - Arbetskraftsinvandringens påverkan på lantbruket10.5.2024 12:35:00 CEST | Pressinbjudan

Lantbruket är i stort behov av rätt kompetens, året runt. Med stärkt livsmedelsberedskap och kommande uppdatering av livsmedelsstrategin behöver lantbruket öka produktionen ytterligare. Men lantbruket möter flera utmaningar, där kompetensbristen är central. I LRFs kommande remissvar till utredningen ”Nya regler för arbetskraftsinvandring” lyfter LRF vilka lösningar på lantbrukets kompetensutmaning bonden behöver idag och framtiden. Ta del av lösningarna på LRF presswebbinarium redan på måndag, den 13 maj.

Oskar Magnusson ny chef för Näringspolitisk analys på LRF8.5.2024 11:32:59 CEST | Pressmeddelande

Oskar Magnusson tillträder som ny chef för enheten Näringspolitisk analys. Oskar har lång politisk erfarenhet både på nationell nivå som europeisk nivå, bland annat som statssekreterare för den tidigare landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg, olika roller i Regeringskansliet samt från Europaparlamentet. Närmast kommer Oskar från en tjänst som Director på Paues Åberg Communications.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye