Fackförbundet ST

Fackförbundet ST ifrågasätter Energimyndighetens agerande

Dela

Uppsägningen av en ST-medlem på Energimyndigheten väcker grundläggande frågor om vad en statligt anställd får och inte får göra utanför arbetstid.  Arbetsgivarens har omprövat en säkerhetsklassning efter vad som kan misstänkas vara politiska påtryckningar, och avslutat anställningen med motiveringen att medarbetaren inte uppfyller säkerhetskraven. Därför kräver nu fackförbundet ST överläggning med arbetsgivaren i ärendet och överväger även att anmäla fallet till Justitieombudsmannen.

 - Vår medlem har hela tiden varit öppen med sitt politiska engagemang, och oavsett vad man anser om det i sak så leder arbetsgivarens agerande till att det väcks frågor hos andra medarbetare vad som anses acceptabelt, och vem det är som avgör detta. Grundlagen är glasklar - yttrandefriheten och föreningsfriheten måste respekteras av de statliga arbetsgivarna, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST kommer nu att begära överläggning enligt MBL för att arbetsgivaren Energimyndigheten ska redogöra för hur ärendet har hanterats. Förbundet anser att det måste klargöras vad som krävs för att ett politiskt engagemang ska anses vara riskabelt ur säkerhetssynpunkt, och överväger också att anmäla fallet till JO. Norge kan tjäna som en intressant jämförelse, där lagstiftningen tydligt anger att politiskt engagemang inte ska påverka säkerhetsprövningar för statligt anställda. 

Till omständigheterna i detta ärende hör också att ett statsråd, civilförsvarminister Carl- Oskar Bohlin, under processens gång öppet meddelat att han varit i kontakt med Energimyndighetens generaldirektör om ärendet. Fackförbundet ST menar att agerandet väcker frågor om var gränsen går för ministerstyre.

 - Säkerhetsbedömningen ska inte göras av det politiska parti som för stunden sitter vid makten. Det får heller inte vara en godtycklig bedömning. Om det är otydligt hur och på vilka grunder säkerhetsprövningar görs leder det till att det skapas en tystnadskultur i den svenska statsförvaltningen. Det måste vi motarbeta på alla sätt, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

Bakgrund

En provanställd medarbetare på Energimyndigheten fick sin säkerhetsklassade provanställning avslutad i förtid efter att uppgifter i media ifrågasatt säkerhetsprövningen. Personen, som är ST-medlem, hade varit öppen med sitt politiska engagemang från början, men efter uppmärksamheten meddelade arbetsgivaren att provanställningen skulle avslutas omedelbart med motiveringen att medarbetarens säkerhetsklassning dragits tillbaka. Beslutet att avsluta anställningen meddelades efter att civilförsvarministern på plattformen X skrivit att han försäkrat sig om att ärendet nu hade hanterats korrekt.

Kontakter

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Fackförbundet  ST utvidgar blockaden mot Tesla14.5.2024 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Fackförbundet ST varslar idag om en utvidgning av blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB. Det har kommit till STs kännedom att Tesla kringgår den tidigare beslutade blockaden genom att beställa registreringsskyltar från Transportstyrelsen till andra adresser än där de själva har verksamhet. Därför har ST beslutat att utvidga blockaden till utdelning av post adresserade till Tesla även på dessa adresser. Varslet innebär att blockaden utvidgas från och med 24 maj.

Fackförbundet ST kommenterar vårbudgeten - Tillskotten visar att sparkrav var ett misstag15.4.2024 10:05:58 CEST | Pressmeddelande

Vårbudgeten indikerar att regeringen har insett att extrema sparkrav inte är vägen framåt, och att myndigheterna behöver bättre ekonomiska förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Den slutsatsen drar Fackförbundet ST efter att bland andra Försäkringskassan nu tillförs mer resurser. Men regeringens tidigare spariver har skapat problem på fler ställen i statsförvaltningen som också behöver åtgärdas.

ST överklagar ensamarbetet på pendeltåg4.4.2024 13:58:52 CEST | Pressmeddelande

Fackförbundet ST överklagar domen i förvaltningsrätten att upphäva skyddsstoppet på Stockholms pendeltåg. Beslutet innebar att dåvarande operatören MTR kunde fortsätta att låta tågförare köra pendeltågen ensamma utan tågvärdar, trots de risker för arbetsmiljön som de fackliga organisationerna och skyddsombuden uppmärksammat. Skyddsombuden begär nu att kammarrätten ger prövningstillstånd till att målet tas upp på nytt.

Fackförbundet ST står upp för och firar kollektivavtalet i Uppsala18.3.2024 11:19:47 CET | Pressmeddelande

Kollektivavtalet har mött motstånd den senaste tiden. Stora internationella företag har ifrågasatt den svenska modellen med kollektivavtal och hävdat att det inte behövs eftersom företagen ändå har så goda villkor. Fackförbundet ST, som deltar i sympatiåtgärderna mot Tesla genom blockad av postutdelning på PostNord, delar inte den bilden. I samband med kollektivavtalets dag vill Fackförbundet ST därför samla medlemmar, förtroendevalda och kanslipersonal runt om i landet för att hylla och stå upp för kollektivavtalet och den svenska modellen.

Fackförbundet ST står upp för och firar kollektivavtalet i Sundsvall18.3.2024 11:17:09 CET | Pressmeddelande

Kollektivavtalet har mött motstånd den senaste tiden. Stora internationella företag har ifrågasatt den svenska modellen med kollektivavtal och hävdat att det inte behövs eftersom företagen ändå har så goda villkor. Fackförbundet ST, som deltar i sympatiåtgärderna mot Tesla genom blockad av postutdelning på PostNord, delar inte den bilden. I samband med kollektivavtalets dag vill Fackförbundet ST därför samla medlemmar, förtroendevalda och kanslipersonal runt om i landet för att hylla och stå upp för kollektivavtalet och den svenska modellen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye