Lantbrukarnas Riksförbund

LRF om vårbudgeten – större satsningar krävs inför 2025

Dela

Under måndagen (15/4) presenterade Regeringen vårändringsbudgeten för 2024. Inga större nyheter för LRF:s medlemsföretag annonserades i anslagsökningarna om netto 17,3 miljarder. ”Vi förväntar oss betydligt mer omfattande satsningar i höstbudgeten inför 2025”. Säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Vårbruk
Vårbruk

Måndagens presskonferens från Rosenbad innehöll inga stora nyheter för företagare i de gröna näringarna. Satsningar som är värda att nämna är bland annat ökade anslag för att bekämpa djursjukdomar, beredskapsåtgärder, klimatinvesteringar samt snabbare tillståndsprocesser för produktion av fossilfri el.

”Det är bra att anslaget för bekämpning av djursjukdomar omfattar effekter av utbrottet av afrikansk svinpest som skedde hösten 2023. Vi har medlemmar vars företagande drabbades hårt av utbrottet och som kommer behöva hantera konsekvenserna under lång tid framöver” Säger Palle Borgström, och fortsätter:

”Mer pengar till beredskapsåtgärder, klimatinvesteringar och snabbare tillståndsprocesser för fossilfri el är både bra och välkommet. Men det är småpengar i sammanhanget. Ska det bli verklig skillnad måste satsningarna skalas upp rejält i höstbudgeten inför 2025”.

Vidare konstaterar Palle Borgström att den fortsatta återbetalningen av dieselskatten är viktig av konkurrenskraftsskäl för jord- och skogsbruket.

Satsningar i vårändringsbudgeten 2024 som berör de gröna näringarna:

 • Ökat anslag för bekämpning av smittsamma djursjukdomar 314 miljoner kr. Anslaget för djursjukdomar avser bekämpning av bland annat salmonella och fågelinfluensa. Även kostnader för hantering av utbrottet av afrikansk svinpest ingår.
 • Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet ökas med 20 miljoner kr
 • 30 miljoner kr till åtgärder för värdefull natur (betesmarker med mera)
 • Havs- och vattenmyndighetens anslag ökas med 10 miljoner kr (miljöprövning i syfte att korta tillståndsprocesser gällande bland annat fossilfri elproduktion)
 • Klimatinvesteringar ökas med 100 miljoner kr (bland annat laddinfrastruktur)

 

Områden som saknas i vårändringsbudgeten 2024:

 • Livsmedelsstrategin: Arbetet med en uppdaterad livsmedelsstrategi har pågått under en längre period och åtgärder behöver genomföras för att stimulera en ökad livsmedelsproduktion. Att koppla ihop beredskapspolitiken och livsmedelsstrategin är en annan viktig fråga.
 • Minskad regelbörda: Satsningar för att genomdriva en kraftigt minskad regelbörda för de svenska lantbruksföretagen.
 • Forskning och innovation: Det behövs mer resurser till behovsmotiverad forskning för de gröna näringarna, utformad för de utmaningar som dessa företag står inför.
 • Klimatanpassning: Medel för att framtidssäkra en robust och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. LRF har i rapporten ”Kostnader för jordbrukets gröna omställning” beräknat att investeringar och årliga åtgärder motsvarar cirka 20 miljarder kr per år. En del av dessa kostnader behöver täckas via budgetmedel för klimatinvesteringar och biologisk mångfald med flera.
 • Stärkt finansiering av CAP: LRF efterfrågar en stärkt finansiering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Om växelkursen för pelare 2 i CAP ändras från 9,30 kronor/euro, som regeringen knutit den till, till en kurs som bättre speglar dagens växelkurs skulle i storleksordningen ytterligare totalt 1,5 miljarder kronor från EU kunna föras till det svenska jordbruket till och med 2027. Medlen bör därutöver växlas upp med nationell medfinansiering.
 • Enskilda vägar: Vägnätets betydelse för landsbygden kan inte underskattas och underhållsbehovet för enskilda vägar är mycket stort. LRF har stora förväntningar på kommande infrastrukturproposition. Läs mer här.

 

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket www.lrf.se - http://www.lrf.se/

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Pressinbjudan. Dags för historiska beslut på LRFs riksförbundsstämma 202414.5.2024 10:12:37 CEST | Pressinbjudan

Från Sverige, för Sverige är temat på LRFs riksförbundsstämma den 21-22 maj. Ett tema som utgår från kraften i tillsammans, att det Sveriges lantbrukare producerar är avgörande för hela samhället. Det LRFs riksförbundsstämma beslutar kan bidra till ett tryggare Sverige - bättre förutsättning för livsmedelsberedskap och den gröna omställning. I år kommer riksförbundsstämman fatta ett historiskt beslut som kommer att prägla LRF många år framöver. Det handlar om framtidens folkrörelse och LRFs nya stadgar.

Pressinbjudan 13 maj - Arbetskraftsinvandringens påverkan på lantbruket10.5.2024 12:35:00 CEST | Pressinbjudan

Lantbruket är i stort behov av rätt kompetens, året runt. Med stärkt livsmedelsberedskap och kommande uppdatering av livsmedelsstrategin behöver lantbruket öka produktionen ytterligare. Men lantbruket möter flera utmaningar, där kompetensbristen är central. I LRFs kommande remissvar till utredningen ”Nya regler för arbetskraftsinvandring” lyfter LRF vilka lösningar på lantbrukets kompetensutmaning bonden behöver idag och framtiden. Ta del av lösningarna på LRF presswebbinarium redan på måndag, den 13 maj.

Oskar Magnusson ny chef för Näringspolitisk analys på LRF8.5.2024 11:32:59 CEST | Pressmeddelande

Oskar Magnusson tillträder som ny chef för enheten Näringspolitisk analys. Oskar har lång politisk erfarenhet både på nationell nivå som europeisk nivå, bland annat som statssekreterare för den tidigare landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg, olika roller i Regeringskansliet samt från Europaparlamentet. Närmast kommer Oskar från en tjänst som Director på Paues Åberg Communications.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye