SBAB Bank

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med att Riksbanken sänker styrräntan

Dela

94 procent av SBAB:s nya bolånekunder valde rörlig ränta i mars. Endast 3 procent valde att binda sina lån och resterande del valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta. Hushållen lockas inte att binda räntan trots att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Det tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka påtagligt men det kan också finnas psykologiska skäl. De som inte band räntan före eller i början av ränteuppgången har fått betala ett högt pris och vill kanske inte därtill missa en potentiell nedgång. En känsla som stundom kan ha trumfat att det egentligen vore ekonomiskt rationellt att binda räntan.

Statistiken visar att 94 procent av SBAB:s nya kunder valde rörlig ränta i mars. Endast 3 procent valde att binda sina lån och resterande del valde att dela upp lånet och kombinera bunden och rörlig ränta (se diagram 1). Det innebär att andelen som valt rörlig ränta har legat still sedan förra kvartalet. Andelen som valde rörlig ränta i mars i år är också densamma som i mars i fjol. Detta trots att de bundna räntorna under samma period sjunkit påtagligt i relation till de rörliga. I mars ifjol var den rörliga räntan i snitt 0,77 procentenheter lägre än 2-årsräntan. I mars i år var situationen den omvända. Tvåårsräntan var i snitt 0,78 procentenheter lägre än den rörliga.

– Hushållen lockas inte att binda räntan trots det skifte som skett, som innebär att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Att så många väljer att avstå tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka till betydligt lägre nivåer den kommande tiden, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

Andelen som valt rörlig ränta har legat relativt stabilt mellan 89 och 96 procent ända sedan december 2022. Utifrån ett historiskt perspektiv är det en exceptionellt hög nivå. SBAB har fullt jämförbar statistik sedan januari 2020 och andelen som valt rörlig ränta har tidigare aldrig legat i närheten av de nivåerna som de legat på under denna period.

– Att 9 av 10 valt rörlig ränta sedan slutet av 2022 kan vara en följd av att många sedan dess upplevt att det varit ”för sent” att binda räntan. De som inte band före eller i början av ränteuppgången har fått betala ett högt pris. De kanske upplever att de varit med på den stora uppgången och därför inte också vill missa en potentiell nedgång genom att binda räntan. En känsla som stundom kan ha trumfat att det trots allt hade kunnat vara ekonomiskt rationellt för fler att binda räntan, säger Linda Hasselvik.

I SBAB:s senaste Boräntenytt, som publicerades den 21 mars, beräknas den genomsnittliga 3-månadersräntan, om den binds om var tredje månad i linje med bankens prognos, och jämförs med bundna räntor med räntebindningstider från ett år upp till fem år (diagram 2). Givet prognosen förväntas merkostnaden för de som väljer att binda i ett till tre år jämfört med de som väljer att ha rörlig ränta vara cirka 0,2–0,3 procentenheter. Om man däremot binder på fyra eller fem år förväntas motsvarande premie sjunka till 0,1 procentenheter.

– Givet vår prognos är merkostnaden för att binda bolånen nu på fyra eller fem år inte mer än 0,1 procentenheter. Det är en relativt låg kostnad, utifrån ett historiskt perspektiv, för den trygghet som bundna lån kan innebära. Samtidigt finns en osäkerhet kring omvärldsläget och dess potentiella effekter på räntebanan framgent. Det kan vända en bunden ränta från kostsam till lönsam i kronor och ören men också tvärt om, säger Linda Hasselvik.

null
null

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 602 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 december 2023). Antal medarbetare (FTE) är 948. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadsägarnas besked till Riksbanken: ”Sänk räntan i maj”7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

8 av 10 bostadsägare anser att Riksbanken bör sänka räntan redan i maj. Av dem anger dock endast 16 procent att de bör göra det för att räntekostnaderna blivit för höga. De främsta skälen anges i stället vara oro för fördjupad lågkonjunktur och att inflationsmålet har nåtts. Samtidigt som oron för höga räntekostnader verkar vara begränsad, uppger relativt många hushåll att de kommer att behöva använda sparmedel till räntebetalningarna i sommar. På frågan vad de skulle göra vid en räntesänkning svarar de flesta att de skulle spara pengarna.

Varannan förälder tvivlar på sina barns möjligheter att på egen hand kunna köpa bostad före 303.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hälften av föräldrarna med barn under 18 år tror inte att deras barn kommer att kunna ta sig in på bostadsmarknaden före de fyller 30, utan ekonomisk hjälp, visar en ny barnfamiljsundersökning från SBAB. Enligt undersökningen sparar föräldrarna uppskattningsvis i snitt 680 kronor per månad och barn. Men sparandet är ojämnt fördelat. Var tionde förälder uppger att de inte sparar något alls. Detta reser oro för ökande klyftor mellan dem som har tillgång till föräldrarnas ekonomiska stöd och dem som inte har det.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye