Region Uppsala

Region Uppsala beredda på att hantera blockaden

Dela

Klockan 16:00 trädde Vårdförbundets blockad i kraft. Region Uppsalas analys visar att blockaden får en omfattande påverkan på vården i länet. Samtidigt arbetar Regionen för att påverkan på patienter ska bli så liten som möjligt.

-Vår målsättning är att påverkan på patienterna ska vara så liten som möjligt. Är man allvarligt sjuk, ska man söka vård. Om inbokade operationer eller besök skjuts upp, tar vården kontakt via telefon eller 1177.se samma dag som operation eller besök skulle ägt rum, säger Johan Lugnegård, chefsläkare Akademiska sjukhuset. 

Inför att blockaden skulle träda i kraft har Region Uppsala gjort en omfattande analys av alla verksamheter för att få en bild av hur blockaden mot över- och mertid samt nyanställningar påverkas och vad man kan, och får, göra för att upprätthålla en säker och högkvalitativ vård. 

-Om blockaden blir långvarig, kan sjukvårdens resurser behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa, säger Johan Lugnegård. 

Eftersom vården inte kan ta in medarbetare vid akut uppkommen frånvaro, som att någon medarbetare blir sjuk eller behöver vara hemma med sjukt barn, finns risk för en försämrad arbetsmiljö för de som är i tjänst, bland annat ansvar för fler patienter.  

-Andra yrkesgrupper, som inte omfattas av konflikten, riskerar att få arbeta mer och med högre belastning, Det är ingen självklarhet att vi kan flytta om personal. Men vi arbetar för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö och för att påverkan på patienterna begränsas, säger Sofia Birk, HR-direktör, Region Uppsala. 

Region Uppsala har tagit fram information för chefer och medarbetare om blockaden, och under torsdag eftermiddag hölls ett särskilt möte med möjlighet för berörda chefer att ställa frågor till regionens HR-medarbetare och förvaltningschefer. 

Nyckelord

Kontakter

Johan LugnegårdChefsläkare, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Tel:018-611 98 98

Maria HasselgrenPresschef, Trafik och samhälle, Region UppsalaRegion Uppsala, Trafik och Samhälle

Tel:072-202 48 64

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye