Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Stora skillnader i klimat- och miljöpolitik inför EU-valet

Dela

Det råder stora skillnader mellan de svenska partiernas inställning i klimat- och miljöpolitiska frågor inför EU-valet. Det visar Naturskyddsföreningens enkät, där partierna fått ta ställning till tjugo miljöpolitiska förslag. Enkäten visar också att endast tre av åtta partier vill minska EU:s klimatutsläpp till nära noll till 2040 och att en majoritet av partierna svarar nej till att ha kvar nuvarande artskydd i EU. 

– Valet till EU-parlamentet är ett ödesval för klimat och miljö. Vår granskning visar att de svenska partierna står långt ifrån varandra i en rad miljöpolitiska frågor inför valet. Samtidigt verkar den gröna vinden i EU-samarbetet ha vänt. Det har aldrig varit viktigare att rösta för klimat och natur i EU-valet än nu, säger Beatrice Rindevall ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har låtit samtliga svenska partier som idag är representerade i EU- parlamentet ta ställning till 20 miljöpolitiska förslag, som enligt föreningen är viktiga för en skarp miljöpolitik inom EU under kommande mandatperiod. Resultatet visar stora skillnader mellan partiernas miljöambitioner. Samtidigt vill sju av åtta partier att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod.

Enligt rapporten ”Ojämnt startfält” har tre av åtta partier höga miljöambitioner. Miljöpartiet ställer sig bakom samtliga 20 förslag, tätt efter kommer Västerpartiet som svarar ja till 19 förslag och Liberalerna som i sin tur svarar ja till 17 förslag. Även Centerpartiet uppvisar ganska höga miljöambitioner, då partiet ställer sig bakom 14 av förslagen. Socialdemokraterna har lägre ambitioner och svarar ja till endast elva förslag, följt av Moderaterna som svarar ja till sex förslag. Kristdemokraterna svarar ja till fem förslag, och lägst miljöambitioner har Sverigedemokraterna som endast ställer sig bakom ett av de 20 förslagen. Samtidig säger sju av åtta partier att klimat och natur ska vara en av huvudprioriteringarna i EU under nästa mandatperiod.

– Vi ser att flera partier som säger ja till att de vill prioritera klimat och natur i EU samtidigt säger nej i specifika frågor om både klimat och natur. Som exempel ställer sig Moderaterna inte bakom ett enda förslag på klimatområdet, och Socialdemokraterna säger bara ja till ett förslag som rör skog och artskydd men de säger sig ändå vilja prioritera klimat och miljö, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

På klimatområdet är det enbart ett förslag, att inkludera flygets höghöjdseffekter i EU:s utsläppshandel, som majoriteten ställer sig bakom. De klimatrelaterade frågorna får genomgående ganska dålig uppslutning av partierna. Ett annat exempel där många partier svarar nej är artskyddet, där en majoritet, fem av åtta partier, inte står bakom förslaget om att bibehålla och försvara det nuvarande artskyddet i EU. Ett område med ganska bred enighet är det som handlar om miljögifter, och ett annat ett hållbart livsmedelssystem, där sex av åtta partier ställer sig bakom förslaget.

Det finns en ganska god överensstämmelse mellan hur partiernas ledamöter har agerat i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden och partiernas ambitioner framåt, framför allt vad gäller de mest och minst ambitiösa partierna.

Här hittar du rapporten ”Ojämnt startfält”.

Här hittar du rapporten ”Draglok och bromsklossar” som granskat hur EU-parlamentarikerna röstat i 88 centrala miljöomröstningar under den gångna mandatperioden. Även en stor mängd inlägg, ändringsförslag, betänkanden och yttranden har granskats, samt hur parlamentarikerna arbetat med opinionsbildning i media.

SÅ HÄR GJORDE VI UNDERSÖKNINGEN

Naturskyddsföreningen har tagit fram 20 miljöpolitiska förslag vi ser som prioriterade för kommande mandatperiod. Förslagen spänner över en bredd av frågor på miljöområdet. De partier som har haft mandat i EU-parlamentet under perioden 2019–2024 har fått ta ställning till förslagen via en enkät.  Partierna har fått svara ”ja”, ”delvis”, ”nej” eller ”vet ej” till vart och ett av förslagen. Partierna har också haft möjlighet att lämna en skriftlig kommentar kopplat till sina svar. Enkäten har riktats till partierna, inte enskilda kandidater till EU-parlamentet. Rapporten kan därför inte redogöra för eventuella skillnader mellan partier och deras kandidater inför valet till EU-parlamentet.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

EU:s naturrestaureringslag klubbad – trots att Sverige röstade nej17.6.2024 11:49:35 CEST | Pressmeddelande

Efter mycket debatt och motstånd röstade EU:s miljöråd idag igenom naturrestaureringslagen, tack vare att Österrike i sista stund bestämde sig för att rösta ja. Lagen innebär att EU:s medlemsländer ska restaurera 20 procent av EU:s land och hav till 2030 och alla ekosystem som är i behov av det till 2050. Ett mycket glädjande besked enligt Naturskyddsföreningen, som beklagar dock att Sveriges regeringen röstade nej.

Naturskyddsföreningen i Almedalen 202414.6.2024 08:58:14 CEST | Pressmeddelande

Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats i Visby med ett stort team för att delta i samtal och seminarier. Exempelvis arrangerar Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval seminariet ”Konsumtionens makt – vem kan ta ansvar för en mer hållbar miljö?”. Föreningens talespersoner och experter kommer att finnas tillgängliga för intervjuer och kommentarer i media, och ännu finns en möjlighet att boka in någon av föreningens representanter till ert evenemang!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye