Naturskyddsföreningen

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens: Stoppa gruvan vid Norra Kärr

Dela

Gruvplanerna strax öster om Vättern har återigen blivit aktuella. Det är bolaget Greenna Mineral (tidigare Tasman Metals) som vill starta en stor gruva för att utvinna de sällsynta jordartsmetaller som finns där.  Men platsen, Norra Kärr, är den sämsta tänkbara för en gruva, utifrån hänsyn till såväl dricksvatten som miljö och människor. Planerna har tidigare underkänts av Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått förnyad aktualitet genom EU:s nya förordning om kritiska råvaror, som innebär att vissa gruvprojekt kan få en gräddfil genom miljöprövningen.

Under den planerade gruvbrytningen kommer vatten från gruvan ledas genom känsliga vattensystem där den biologiska mångfalden riskerar att skadas. En del av vattnet från gruvan kan också hamna i Vättern, där en förorening skulle få oåterkalleliga konsekvenser. Vättern är idag dricksvattentäkt för cirka 300 000 människor och en viktig miljö för otaliga arter. I framtiden kan efterfrågan på Vätterns vatten komma att öka ännu mer.

Vi befinner oss både i en klimatkris och en naturkris som måste lösas med hänsyn till varandra. Även om nya gruvor kan komma att behövas för att klara omställningen, måste vi först se till att hushålla med de metaller och mineral som redan bryts och förlänga livstiden på de produkter där de ingår, samt återbruka och återvinna mer. Dessutom behöver klimatomställningen prioriteras i användandet av råvarorna – mycket av de kritiska råvaror som utvinns idag går till sådant som inte bidrar till klimatnytta, som exempelvis oljeraffinering.

De problem vi försöker lösa idag får inte ge upphov till ytterligare utmaningar imorgon, och klimatet ska inte räddas på bekostnad av människors hälsa eller naturen. Tiden för omställning är knapp, men det får inte leda till att vi tummar på ambitionsnivån i de rigorösa processer som behövs för att minimera de oundvikliga skador på ekosystem som gruvdrift ger upphov till. Nya gruvor måste lokaliseras där de gör minst skada och utifrån ett väl övervägt samhällsbehov.

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Föroreningar från en gruva i Norra Kärr riskerar att skada människor och andra arter som inte får försvinna. Vi måste skydda Vätterns vatten och allt liv som är beroende av det.

Den planerade gruvan vid Norra Kärr måste stoppas.

Uttalande från Naturskyddsföreningens rikskonferens 3- 5 maj 2024


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

EU:s naturrestaureringslag klubbad – trots att Sverige röstade nej17.6.2024 11:49:35 CEST | Pressmeddelande

Efter mycket debatt och motstånd röstade EU:s miljöråd idag igenom naturrestaureringslagen, tack vare att Österrike i sista stund bestämde sig för att rösta ja. Lagen innebär att EU:s medlemsländer ska restaurera 20 procent av EU:s land och hav till 2030 och alla ekosystem som är i behov av det till 2050. Ett mycket glädjande besked enligt Naturskyddsföreningen, som beklagar dock att Sveriges regeringen röstade nej.

Naturskyddsföreningen i Almedalen 202414.6.2024 08:58:14 CEST | Pressmeddelande

Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats i Visby med ett stort team för att delta i samtal och seminarier. Exempelvis arrangerar Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval seminariet ”Konsumtionens makt – vem kan ta ansvar för en mer hållbar miljö?”. Föreningens talespersoner och experter kommer att finnas tillgängliga för intervjuer och kommentarer i media, och ännu finns en möjlighet att boka in någon av föreningens representanter till ert evenemang!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye