Region Uppsala

Kraftig minskning av hyrpersonal i Region Uppsala

Dela

Andelen hyrpersonal minskar snabbt i Region Uppsalas hälso- och sjukvård. Samtidigt ökar antalet anställda.

– Detta är en glädjande utveckling och arbetet måste fortsätta. Det är viktigt inte bara för att klara den långsiktiga ekonomin utan för kontinuiteten och arbetsmiljön i våra verksamheter. Varje krona som läggs på dyra hyrkostnader är resurser som bör gå till regionens egna medarbetare, säger Helena Proos (S), ordförande för regionstyrelsen. 

Region Uppsala har satt upp målet att kostnaderna för hyrpersonal ska uppgå till högst 2 procent av de totala personalkostnaderna i slutet av 2024. I slutet av april låg andelen på 4,7 procent, att jämföra med 7,35 procent i oktober 2023. 

Minskningen har skett på samtliga vårdförvaltningar. På Akademiska sjukhuset har mer än varannan hyrsjuksköterska fasats ut. Region Uppsalas vårdcentraler inom Nära vård och hälsa har minskat andelen hyrpersonal med 50 procent, motsvarande 12 årsarbetare. Vid Lasarettet i Enköping har andelen hyrpersonal mer än halverats det senaste halvåret. 

Den till antalet största neddragningen har skett vid Akademiska sjukhuset. Där har 53 procent av hyrsjuksköterskorna fasats ut, vilket motsvarar 163 årsarbetare. Antalet fast anställda sjuksköterskor har ökat med 94. Av dessa har drygt 40 tidigare arbetat som hyrsjuksköterskor. I höstas satte sjukhuset en plan med målet att 90 procent av hyrpersonalen ska fasas ut under 2024. Resultatet är i linje med den planen.

– Jag känner mig stolt och glad. Det är många på sjukhuset som varit involverade i detta. Avgörande för resultatet är gemensamma insatser; att olika professioner samarbetat och att det funnits en samsyn mellan det medicinska perspektivet och omvårdnadsperspektivet. Utfasningen innebär inte att sjukhuset blir helt oberoende av hyrpersonal. Personal från bemanningsföretag kommer även fortsatt att vara viktiga som stöd och avlastning vid arbetstoppar och under semestertider, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset. 

Alla avdelningar på Akademiska har tagit fram utfasningsplaner som beskriver vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt dessa åtgärder har på vårdproduktionen. Bedömningen är att utfasningen inte har påverkat tillgängligheten negativt. Vid en jämförelse med samma period föregående år har tvärtom antalet operationer och vårdbesök ökat.

Sjukhusstyrelsens ordförande Neil Ormerod (V) är nöjd:

– Jag är tacksam över personal och chefer som dragit ett stort lass för att uppnå det här. Det är en viktig prioritet för oss då utfasningen av hyrpersonal frigör resurser till vår egen personal. På sikt bidrar detta till en bättre arbetsmiljö i vården vilket kommer vara nödvändigt att åstadkomma om vi ska kunna anställa och behålla medarbetare, säger Neil Ormerod.

Arbetet för att minska hyrberoendet och i stället ökat antalet anställda medarbetare i Region Uppsalas vårdverksamheter fortsätter. Exempel på åtgärder är intern bemanningsenhet och ny metod för att optimera schemaläggningen. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra arbetsmiljön, utveckla ledarskapet och fördjupa samarbetet inom och mellan landets regioner.

Nyckelord

Kontakter

Helena Proos (S), ordförande regionstyrelsen helena.proos@regionuppsala.se, tel 070-306 643 19

Neil Ormerod (V), ordförande sjukhusstyrelsen, neil.ormerod@regionuppsala.se, tel 072-544 50 41

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, sjukhusdirektor@akademiska.se, tel 018-611 13 42

Per Andersson, sjukhusdirektör Lasarettet i Enköping, per.andersson@regionuppsala.se, tel 070-340 06 21

Louise Hamark, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, louise.hamark@regionuppsala.se, tel 018-617 17 10

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye