Försäkringskassan

Fler ansöker och får personlig assistans

Dela

Under 2023 har fler ansökt och beviljats personlig assistans, det visar Försäkringskassans årliga rapport om utvecklingen inom assistansenersättningen som publiceras idag. Utvecklingen beror på lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023. Det genomsnittliga antalet beviljade assistanstimmar ökade något till i genomsnitt 134 timmar i veckan.

Inflödet av nya assistansmottagare 2023 var det största sett till antal sedan 2015. Det ökade inflödet beror både på att fler har ansökt och att en större andel av de sökande har beviljats assistansersättning under 2023, detta till följd av lagändringarna ”Stärkt rätt till personlig assistans” som trädde i kraft 1 januari 2023.

År 2023 var det drygt 610 personer som beviljades assistansersättning för första gången.

– Det är den högsta nivån sedan 2015 och var 180 fler än antalet förstagångsbeviljade 2022. Ökningen av antal förstagångsbeviljade gäller både barn och vuxna. Det var under förra året ungefär 330 barn som beviljades assistansersättning för första gången, säger Sebastian Ghannad, analytiker på Försäkringskassan.

Det totala antalet mottagare av assistansersättning har minskat sedan 2015 och fortsätter att minska även 2023 då antalet uppgick till 13 253 personer. Att antalet mottagare fortsätter att minska, trots ett större inflöde, beror på att utflödet av personer som lämnar ersättningen är fortsatt på hög nivå. I de allra flesta fall gäller det personer, huvudsakligen vuxna, som avlider.

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar ökar något

Det genomsnittliga antalet beviljade timmar för personer med statlig assistansersättning år 2023 var 134 timmar per vecka, vilket är en ökning med 1 timme per vecka i jämförelse med 2022.

Sedan 2018 har det genomsnittliga antalet timmar ökat mer för barn än för vuxna mottagare. Det beror delvis på att barn i större utsträckning består av förstagångsbeviljade vars genomsnittliga timmar har ökat mer än för samtliga mottagare. Det beror också på att en större andel barn än vuxna har beviljats tid för sådana behov som i de flesta fall innebär många beviljade timmar, till exempel hjälp med andning.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen - exempelvis barnbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. Det är riksdag och regering som beslutar vilka lagar och regler som ska gälla.
Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med medarbetare på 60 orter. Våra utbetalningar står årligen för ungefär en femtedel av statens budget.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Socialförsäkringen allt mindre del av statens utgifter10.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Utgifterna för socialförsäkringen ökar årligen och var 242,4 miljarder kronor år 2023. Sett som andel av BNP är dock utvecklingen sedan början av 2000-talet den omvända och utgifterna var under förra året de lägsta på 25 år. En orsak till att socialförsäkringen står för en lägre andel av BNP är minskande utgifter för sjukförsäkringen vilket främst beror på minskad sjukfrånvaro och regeländringar. Att det föds färre barn påverkar också utgifterna för föräldrapenning och barnbidrag. Det visar årets upplaga av Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye