Region Uppsala

Wikområdets rika historia digitaliseras och tillgängliggörs

Dela

Region Uppsala lanserar Upptäck Wik - en interaktiv karta som bjuder in invånarna att uppleva och utforska historien, naturen och kulturen i Wikområdet. Tjänsten är tillgänglig från och med den 18 maj via Region Uppsalas webbplats.

Upptäck Wik är en interaktiv karta som guidar besökarna till sevärdheter, berättelser och intressanta platser på Wik. Tjänsten erbjuder även digitala rundturer som binder ihop utvalda infopunkter och är anpassade efter teman. Utöver det, innehåller tjänsten fördjupningar om Wikområdets historia, naturvärden och biologiska kulturarv.

-Wikområdet bär på en rik historia samtidigt som det är en plats för rekreation, möten, naturupplevelser och kultur. Det är en plats att vara stolt över och genom den interaktiva kartan skapar vi förutsättningar för att fler ska upptäcka och lära sig mer om vad området har att erbjuda, säger Helene Zeland Bodin (C), ordförande i kulturnämnden”.

Satsningen är en del av Region Uppsalas utveckling av Wikområdet som en mötesplats för natur och kultur. Genom Upptäck Wik öppnas dörrarna till områdets rika natur- och kulturvärden samtidigt som kunskapen sprids på ett tillgängligt sätt för både nybörjare och erfarna besökare.

Navet för tjänsten är Region Uppsalas egen webbplats där invånarna kan ta del av service i området och berättelser om exempelvis barockträdgården, gammelträden och slottets historia. Upplandsmuseet och Upplandsstiftelsen har tillsammans bidragit med innehåll och expertis i framtagandet av kartans innehåll.

-Vi tror att satsningen gör att fler upptäcker hur mycket Wik har att erbjuda både kultur- och naturintresserade, säger Johannes Ehnsmyr, strateg, Region Uppsala.

Under 2024 planerar Region Uppsala att ytterligare utöka tjänsten med ännu mer information och fler digitala rundturer.

Från och med den 18 maj är tjänsten tillgänglig via Region Uppsalas webbplats. Tjänsten är nåbar via mobil men även via desktop för de som vill fördjupa sig utan att besöka området.

Nyckelord

Kontakter

Helene Zeland Bodin (C)Ordförande i Kulturnämnden

Tel:018-617 05 62

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye