Naturskyddsföreningen

Svagt stöd för artskydd hos svenska politiker

Dela

Enbart tre av åtta svenska partier vill bevara dagens skydd av arter i EU. Det framgår av en enkät som Naturskyddsföreningen genomfört inför det stundande EU-valet. Även frågan om att skydda kvarvarande ur- och naturskogar fick samma låga uppslutning bland partierna. Dock är en majoritet av partierna för en gemensam skogsövervakning i EU.

Bild:

– Det är förvånande att så många av de svenska partierna vill montera ned det artskydd som finns i dag i EU. Det är ett faktum att vi befinner oss i en naturkris, och en av grundbultarna för att rädda naturvärdena och bevara friska ekosystem är att skydda dem genom lagstiftning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Det är bara Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ställer sig bakom ett förslag om att bibehålla EU:s naturvårdsdirektiv i sin nuvarande form och att inte tillåta undantag som försvagar artskyddet. De resterande fem partierna Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar alla nej. Det framgår av en enkät som Naturskyddsföreningen genomfört.

Det finns idag ett starkt skydd för hotade arter och värdefulla naturtyper i EU genom två direktiv – fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Genom lagstiftningen har ett starkt nätverk av naturreservat i EU skapats, och lagstiftningen har även bidragit till att skydda en lång rad hänsynskrävande arter samt till att rädda stora naturvärden i hela unionen. Nu vill alltså en majoritet av svenska partier att lagstiftningen inte bevaras i sin nuvarande form.

Inte heller förslaget om att införa bindande krav på kartläggning och skydd av de sista ur- och naturskogarna får någon stark uppslutning av de svenska partierna. Tre av åtta partier, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, säger ja till förslaget.

– Vi har sett att flera grupper i EU-parlamentet vill försämra skyddet för arter. Men att skydda arter handlar om att skydda oss alla. En stark lagstiftning för att skydda naturen är en viktig försäkring för exempelvis motståndskraft mot klimatkatastrofer, framtida matproduktion och fortsatt möjlighet till hälsosamt friluftsliv Det är mycket sorgligt att det saknas vilja att skydda våra sista urskogar, Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Det förslag till övervakning av skogen för att lättare kunna jämföra tillståndet EU:s skogar får lite större uppbackning av de svenska partierna. Här ställer sig en majoritet bakom förslaget och tre partier säger nej. De som säger ja är Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar alla ja. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej.

Här hittar du rapporten Ojämnt startfält.

Idag den 22 maj infaller Biologiska mångfaldens dag.

Kontakter


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

EU:s naturrestaureringslag klubbad – trots att Sverige röstade nej17.6.2024 11:49:35 CEST | Pressmeddelande

Efter mycket debatt och motstånd röstade EU:s miljöråd idag igenom naturrestaureringslagen, tack vare att Österrike i sista stund bestämde sig för att rösta ja. Lagen innebär att EU:s medlemsländer ska restaurera 20 procent av EU:s land och hav till 2030 och alla ekosystem som är i behov av det till 2050. Ett mycket glädjande besked enligt Naturskyddsföreningen, som beklagar dock att Sveriges regeringen röstade nej.

Naturskyddsföreningen i Almedalen 202414.6.2024 08:58:14 CEST | Pressmeddelande

Snart är det dags för politikerveckan i Almedalen. Naturskyddsföreningen kommer att finnas på plats i Visby med ett stort team för att delta i samtal och seminarier. Exempelvis arrangerar Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval seminariet ”Konsumtionens makt – vem kan ta ansvar för en mer hållbar miljö?”. Föreningens talespersoner och experter kommer att finnas tillgängliga för intervjuer och kommentarer i media, och ännu finns en möjlighet att boka in någon av föreningens representanter till ert evenemang!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye