Vänsterpartiet Stockholms stad

Ny rapport: kommunala förskolor håller högre kvalitet än privata

Dela

Kommunala förskolor har högre utbildningsnivå än privata, och många fristående förskolor som granskats brister i barnsäkerhet. Det visar Stockholms stads förskolerapport för 2023. Arbetet för att få fler barn att gå i förskolan lyfts också.
– Varje nytt barn i förskolan är en vinst, säger förskoleborgarråd Alexandra Mattsson.

Personalens utbildningsnivå och förutsättningar att göra sitt jobb är det viktigaste vi har för att öka förskolans kvalitet, och det fortsätter vi att prioritera högt, säger Alexandra Mattsson.
Personalens utbildningsnivå och förutsättningar att göra sitt jobb är det viktigaste vi har för att öka förskolans kvalitet, och det fortsätter vi att prioritera högt, säger Alexandra Mattsson. Foto: Maurits Otterloo

Nu har Stockholms stad tagit fram den sjunde årliga förskolerapporten i sitt slag. Rapporten ger en övergripande bild av förskolans kvalitet, och omfattar både kommunala och fristående förskolor. Den används som grund för att fortsätta utveckla förskoleverksamheten i staden.


Större andel barn i förskolan
Rapporten visar att staden har börjat arbeta mer systematiskt med att identifiera barn som inte är inskrivna och med uppsökande och öppen verksamhet för att få fler att känna sig trygga med förskolans verksamhet. Andelen barn 2-5 år inskrivna på förskola har ökat något i staden som helhet, från 94,4 procent 2022 till 94,7 procent 2023. Ökningen gäller de flesta stadsdelar som Järva, Farsta och Skärholmen.

– Varje nytt barn som börjar i förskolan är en vinst. Att få ännu fler barn till förskolan är ett långsiktigt arbete vi ska fortsätta att lägga kraft på. Det handlar om att ge alla barn chans till en bra start i livet, säger Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.


Fler utbildade förskollärare i kommunala förskolor
Rapporten beskriver också skillnader i kvalitet och likvärdighet mellan kommunala och fristående förskoleverksamheter. Stadens egna förskolor har högre andel utbildade förskollärare, mindre antal barn per förskollärare och per heltidsanställd.

– Det är tydligt att flera av de vinstdrivande förskolorna sätter pengar till ägarna före barnens bästa. Det rödgröna styret har betydligt högre ambitioner för våra kommunala förskolor än vad de fristående huvudmännen verkar ha. Personalens utbildningsnivå och förutsättningar att göra sitt jobb är det viktigaste vi har för att öka förskolans kvalitet, och det fortsätter vi att prioritera högt, säger Alexandra Mattsson.


Tillsyn av fristående förskolor avslöjar brister
Rapporten visar vidare att 38 procent av de fristående förskolor staden granskat 2023, brast i det förebyggande barnsäkerhetsarbetet. Liknande resultat finns för de fem senaste åren.

– Det är väldigt allvarligt att många av de granskade fristående förskolorna brister i sitt barnsäkerhetsarbete. Alla barn ska vara trygga på sin förskola. Därför kommer vi fortsätta att stärka stadens tillsyn av fristående förskolor, för barnens skull, säger Alexandra Mattsson.


FAKTA

Statistik förskolor 2023
Antal kommunala förskolor i Stockholms stad: 487
Antal fristående förskolor: 438
Antal enskild pedagogisk omsorg (familjedaghem): 86  

Mer om rapporten
Varje år tar förskoleförvaltningen på uppdrag av kommunfullmäktige fram en förskolerapport som beskriver utvecklingen av förskolan och identifierar utvecklingsområde. Efter att förskolenämnden den 21 maj godkände rapporten, skickas den ut på remiss. Därefter kommer kommunfullmäktige under hösten att besluta om att godkänna rapporten.

Förvaltningen har samlat in statistik genom både kontroll av förskolor i egen regi och via tillsyn av fristående förskolor. Stadsdelsnämnderna har inkommit med underlag som beskriver förbättringsarbeten från tidigare års utvecklingsområden och en intervjuundersökning har genomförts i kommunal regi. I övrigt grundar sig rapporten på statistik från såväl SCB/Skolverket, Sweco som egen statistik.

Rapporten omfattar förutom ovan nämnda områden även exempelvis samverkan med andra myndigheter, insatser för att stärka språkutvecklingen hos barnen och insatser för att förbättra personalens arbetssituation.

Mer om förskolenämnden i Stockholms stad
Den 1 mars 2023 startade den helt nya förskolenämnden i Stockholms stad, och förskoleförvaltningen inrättades den 1 juli 2023. Den nya förskoleförvaltningen har i uppdrag att följa upp, samordna, återrapportera och utveckla stadens egna förskolor. De elva stadsdelsnämnderna driver stadens förskolor och utvecklingen lokalt. Förskolenämnden har också ansvar för att hantera ansökningar om att starta fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt tillsyn av dessa.

Nyckelord

Kontakter

Presstjänst Vänsterpartiet Stockholms stad

Tel:0761229107

Presstjänst Vänsterpartiet Stockholms stad

Tel:0761229110

Bilder

Personalens utbildningsnivå och förutsättningar att göra sitt jobb är det viktigaste vi har för att öka förskolans kvalitet, och det fortsätter vi att prioritera högt, säger Alexandra Mattsson.
Personalens utbildningsnivå och förutsättningar att göra sitt jobb är det viktigaste vi har för att öka förskolans kvalitet, och det fortsätter vi att prioritera högt, säger Alexandra Mattsson.
Ladda ned bild

Dokument

Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 15,4 %. Tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna utgör vi det rödgröna styret i Stockholms stad. Vi arbetar tillsammans för ett öppet, jämlikt och klimatsmart Stockholm.

Följ Vänsterpartiet Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye