Region Uppsala

Elever i anpassad skola mår bra visar enkät

Dela

Region Uppsala har för första gången vänt sig till elever i anpassad skola med enkätundersökningen Liv och hälsa ung. Genomgående mår de bra, hela 87 procent av de 179 elever som svarade uppger att de mår bra eller till och med mycket bra. De allra flesta har en nära vän eller vuxen att tala med om svåra saker och få har varit utsatta för mobbning.

-Det är viktigt att vi får en bild av hur elever i anpassad skola ser på sin vardag, vilka erfarenheter de har och hur de ser på framtiden. Vi är verkligen glada över att resultatet är att de allra flesta mår bra och har goda, sunda relationer till familj, vänner och skola, säger Unn Harsem (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skolverkets statistik gick det 206 elever i anpassad högstadiet under läsåret 2023/24 i Uppsala län. Antal elever i anpassat gymnasium var 201 elever år 2023. Det innebär att undersökningen hade en svarsfrekvens på 44%. Emellertid var det några av länets skolor som valde att inte delta.

-Målsättningen är att ha alla skolor med för att kunna dra starkare slutsatser. Men det är positivt att vi kunnat genomföra en första pilotundersökning, och vi har lärt oss mycket inför nästa gång, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

Frågeunderlaget är utformat för målgruppen så frågorna är inte direkt jämförbara med de i ordinarie enkäten liv och hälsa ung som vänder sig till elever som inte går i anpassad skola.

Likt ordinarie Liv och hälsa ung så syns könsskillnader när det kommer till mående. Fler pojkar än flickor, 90 procent mot 81 procent, uppger att de mår bra eller mycket bra. Det är samtidigt fler flickor som uppger att de ibland känner sig ensamma. Men det är ändå 44 procent av flickorna – mot 48 procent av pojkarna – som aldrig känner sig ensamma.  

Enkäten visar att de allra flesta äter sunt – godis och snacks äts i första hand under helgen - vare sig röker, snusar eller har testat droger. De flesta går eller cyklar dagligen och tränar ”så att du svettas” åtminstone en dag i veckan.

-Vi är glada över att se att de allra flesta mår bra, har starka nätverk och rör på sig. Och de flesta verkar se positivt på framtiden och hoppas få både jobb och eget boende, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

68 procent har aldrig varit utsatta för mobbning, men fler flickor än pojkar uppger att de mobbats. Framför allt är det betydligt fler flickor, 26 procent, som uppger att de utsatts för mobbning flera gånger. De allra flesta har en vuxen de kan vända sig till om de mobbas. Enbart 15 procent svarar att de utsatts för en ovälkommen sexuell handling en eller flera gånger.

-15 procent är självklart en alldeles för hög siffra och det är sorgligt att så unga personer varit med om det, säger Tryggve Pederby.

23 procent av eleverna 15 år eller äldre hade haft sex med någon och de allra flesta använde någon form av preventivmedel.

Det var första gången som regionen genomförde en enkät med elever i anpassad skola. Målsättningen är att enkäten ska genomföras vart tredje år framåt samtidigt som ordinarie Liv och hälsa genomförs.

Nyckelord

Kontakter

Unn Harsem (C)Ordförande, regionala utvecklingsnämnden

Tel:018-617 53 93

Maria HasselgrenPresschef, Trafik och samhälleRegion Uppsala, Trafik och Samhälle

Tel:072-202 48 64

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester12.6.2024 11:40:00 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 maj28.5.2024 17:02:09 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans Prognosen för Region Uppsalas årsresultat försämrades ytterligare mellan mars och april månad, och pekar nu mot ett resultat på drygt minus 1,5 miljarder kronor. Därför beslutade regionstyrelsen idag att Region Uppsala ska vidta åtgärder. Bland annat ska antalet anställda minskas, och kostnader för tjänsteresor, övernattningar, möten och konferenser ska också minska. Region Uppsala försämrar alltså sin årsprognos, efter april månads utgång, till drygt minus 1,5 miljarder kronor för helåret 2024. Det är en försämring med 145 miljoner kronor sedan föregående månad. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets prognostiserade balanskravsresultat minus 1 033 miljoner kronor, vilket är 1 033 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer, samt långsammare effekt av kostnadsminskande åtg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye