SBAB Bank

Temperaturen fortsätter att stiga på bostadsmarknaden – men kyligt för årstiden

Dela

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen för maj visar att temperaturen fortsatte att stiga på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet är kortare försäljningstider för både hus och lägenheter den faktor som har bidragit mest till upptiningen – så även under maj tillsammans med fler budgivare på framför allt lägenhetssidan. Det är dock en bit kvar till ett normalt läge på bostadsmarknaden. Något uppsving är inte heller att vänta under juni och juli – tvärtom.

Försäljningsläget fortsatte att stärkas i maj för lägenheter trots ett stort utbud

Bomarknadstempen visar ett sammantaget förbättrat läge för säljare av lägenheter i maj (se diagram 1). Det förklaras i huvudsak av fler budgivare och kortare annonstider (se diagram 2). Även budpremierna ökade svagt. Fler återpublicerade annonser pekade i andra riktningen. Läget är dock sammantaget fortsatt kylslaget i Sverige som helhet liksom i alla tre storstadsområdena (se diagram 4). Utbudet är alltjämt betydligt större än normalt.

– Från mäklarhåll kommer nu diverse glada utspel om ett tydligt förbättrat läge för både köpare och säljare på bostadsmarknaden. Vi ser absolut en viss förbättring men någon rejäl temperaturökning är det knappast tal om än så länge, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB har denna månad också gjort en djupdykning i hur säsongsmönstren ser ut för alla de underliggande faktorer (variabler) som ingår i beräkningen av Bomarknadstempen för lägenheter. I maj finns en tydlig positiv säsongseffekt för budpremierna, antalet budgivare, andelen prissänkta objekt och annonstiderna samt ett mindre men ändock positivt bidrag även från antalet återpublicerade annonser. Dessa motverkas delvis av ett likaledes tydligt negativt säsongsbidrag från utbudet (se diagram 6). Nettoeffekten av samtliga faktorer visar på ett tydligt positivt säsongsbidrag netto under vårmånaderna och augusti och ett tydligt negativt bidrag under juni och juli och höstmånaderna (se diagram 8).

– Man brukar ju säga att våren och augusti ofta uppvisar prisökningar på bostäder medan juni och juli samt höstmånaderna ofta uppvisar prisnedgångar. Våra beräknade säsongsmönster för de sex underliggande faktorer som ingår i Bomarknadstempen stärker denna bild. Sommarmånaderna juni och juli kan därför inte antas ge någon vidare draghjälp för högre temperatur på marknaden för lägenheter. Om historien upprepar sig borde vi se att framför allt annonstiderna ökar i juni och juli och att även antalet budgivare faller markant, säger Robert Boije.

Viss förbättring även för villor

Bomarknadstempen fortsatte att öka i maj även för villor (se diagram 1) om än lite långsammare än för lägenheter. Kortare annonstider var det som bidrog mest till uppgången (se diagram 3). Ett ökat utbud drog i andra riktningen. Liksom för lägenheter är utbudet fortfarande betydligt större än normalt. Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5). Villamarknaden är samtidigt något mindre kall än den för lägenheter, även om lägenhetssidan närmat sig villasidan på senare tid.

I maj finns en tydlig positiv säsongseffekt för budpremierna, antalet budgivare, andelen prissänkta objekt och annonstiderna, som motverkas av ett tydligt negativt säsongsbidrag från utbudet och antalet återpublicerade annonser (se diagram 7). Nettoeffekten av samtliga faktorer visar på ett tydligt positivt säsongsbidrag netto under vårmånaderna och augusti och negativt under juni och juli och höstmånaderna (se diagram 8). 

– Vi har i stort sett ett likartat läge för lägenheter och villor. Temperaturen fortsätter att stiga på båda dessa marknader, men det är alltjämt rätt kyligt och vi kan, sett till hur det brukar se ut, inte förvänta oss någon större temperaturhöjning under juni och juli. Det stora utbudet ligger alltjämt som ett gråväder över bostadsmarknaden. Som bostadssäljare och mäklare får nog ett större hopp sättas till augusti, men normalt följs augusti av en kylslagen höst på bostadsmarknaden, säger Robert Boije.

null

Om Bomarknadstempen

I Boolis databas finns variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB/Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt (se utförligare metodbeskrivning nedan). Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Sansade boprisförväntningar bland bostadsägare11.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadsägarnas optimism om bostadspriserna fortsätter att öka. Man får går tillbaka till hösten 2021 för att hitta en lika stor optimism. 63 procent tror på stigande priser på ett års sikt jämfört med 3 procent som tror på sjunkande. Främsta skälet till prisuppgång anges vara sjunkande räntor. Samtidigt är förväntningarna sansade. Av de 63 procent som tror på stigande bostadspriser tror 4 av 5 att priserna kommer att stiga med maximalt 5 procent på ett års sikt. Bostadsägarna är som grupp mer optimistiska jämfört med bostadsspekulanter och de som hyr. Om elpriserna skulle stiga tror 72 procent att det kan påverka bostadspriserna negativt. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets andra kvartal.

Stora löneskillnader gör det svårare för unga kvinnor att komma in på bostadsmarknaden4.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga kvinnor tjänar drygt 5000 kronor mindre i månaden, jämfört med män i motsvarande ålder. Det bidrar till sämre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Enligt SBAB:s undersökning kan en 27-årig man köpa en etta i 19 av Sveriges 25 största kommuner. En kvinna i samma ålder har endast råd att köpa motsvarande lägenhet i 6 kommuner. Lättast är det att köpa en etta i Västerås, Jönköping, Norrköping, Borås, Sundsvall och Karlstad. Svårast är det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Lund och Nacka - där kan vare sig en man eller kvinna med medianinkomst köpa en etta.

Skakig prisuppgång på bostäder i maj2.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit fem månader i rad och med sammanlagt 5,9 procent sedan årsskiftet. Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent och villapriserna med 0,4 procent. Prisuppgången senaste månaden får dock betraktas som lite skakig. I tre av sex regioner föll lägenhetspriserna och i två regioner även villapriserna. Priserna steg för Sverige som helhet med 0,2 procent rensat för säsong och andra tillfälliga effekter – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0 procent. Villapriserna steg mindre än vad som är normalt för maj månad och lägenhetspriserna något mer. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.

Riksbanken vilar på hanen över sommaren31.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det mesta talar för att inflationsspöket är fullt ut besegrat och att Riksbanken kan sänka styrräntan mer i år än med de totalt 0,75 procentenheter man har aviserat. De utbudsfaktorer som bidrog till att dra upp inflationen i både Sverige och Europa har normaliserats. Även om ECB väntas sänka sin styrränta i juni och kronan har stärkts på sistone, är det troligt att Riksbanken vilar på hanen med nästa sänkning till efter semestrarna. Riksbanken kan samtidigt inte bara beakta de risker som medför att inflationen kan bli högre än väntat utan även de som kan bidra till en inflation under målet. Den rörliga bolåneräntan väntas sjunka ner mot 3,3 procent till hösten 2025. I valet mellan att binda räntan på 1–5 år eller välja rörlig ränta som binds om vart tredje månad under respektive annan bindningstid är rörlig ränta det billigaste alternativet givet prognosen. Bara vid ett tillfälle tidigare – i maj 2009 – har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta varit högre än nu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye