Region Uppsala

Region Uppsala höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

Dela

Region Uppsala har beslutat att höja ersättningen till medarbetare i vården som skjuter på sin semester. Ersättningen blir 17 000 per flyttad vecka för alla mot i april beslutade 15 000 kronor för medarbetare vid ambulansen och 12 000 för övriga. Beslutet fattades av regiondirektören Johan von Knorring onsdagen och gäller för de som flyttar sin semester utanför semesterperioden 1 juni-31 augusti.  

-Läget i vården är pressat med anledning av blockaden mot över- och mertid och vi måste göra vad vi kan för att garantera patientsäkerheten under sommaren. Vi erbjuder därför de, som frivilligt väljer att flytta sin semester, extra ersättning och vi hoppas att de, som har möjlighet, ska säga ja till erbjudandet, säger Johan von Knorring.

För att klara sommarbemanningen har regionen dragit ner på verksamhet där det är möjligt och lagt extrapass, övertid och mertid på medarbetare som inte är medlemmar i Vårdförbundet.

-Sommarbemanningen är alltid en utmaning och om vi inte kan lösa det på annat sätt, kan det, som en sista åtgärd, bli fråga om att dra in redan beviljad semester. Självklart hoppas vi att vi inte ska behöva göra det, säger Sofia Birk, HR-direktör, region Uppsala.

Region Uppsala gick den 24 maj ut med att man anser att blockaden är samhällsfarlig för delar av verksamheten. Lokalt har regionen i förhandlingar med Vårdförbundet kommit överens om att undanta dessa verksamheter från blockaden, vilket påtagligt förbättrat patientsäkerheten. Det gäller bland annat luftburen vård av nyfödda i behov av intensivvård.

Sedan blockaden trädde i kraft den 25 april har bland annat ett 50-tal operationer – däribland canceroperationer - och drygt 800 röntgenundersökningar behövt skjutas upp på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Det innebär i sin tur att vårdköerna i region Uppsala blir längre.

Akademiska sjukhuset kommer att ha en mycket ansträngd vårdplatssituation under sommaren. Det beräknade behovet är omkring 570 vårdplatser, men sjukhuset saknar just nu 70 vårdplatser inom vuxensomatiken i förhållande till sommaren 2023.

-Situationen är allvarlig och både medarbetare och chefer arbetar hårt för att patienter inte ska komma till skada. Men vi är i ett läge där många är slitna och det är en tuff uppgift att behöva meddela patienter att en operation eller ett besök skjuts upp, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, region Uppsala.

Är man sjuk ska man söka vård. Om en inplanerad operation eller undersökning skjuts upp, kontaktar vården patienten via telefon eller på 1177.se

Nyckelord

Kontakter

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye