Region Uppsala

Life science-samarbetet mellan Region Stockholm och Region Uppsala växer

Dela

Region Stockholm och Region Uppsala går samman för att stärka regionens gemensamma kluster för life science. Målet är att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner. På fredagen undertecknades en avsiktsförklaring.

Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), skrev på fredagen under en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom life science.
Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), skrev på fredagen under en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom life science.

Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), skrev på fredagen under en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom det som kallas life science. Undertecknandet skedde vid ett högnivåmöte på Uppsala slott.

– Många innovationer som förbättrar hälsa och räddar liv världen över har sitt ursprung i Stockholm-Uppsalaregionen. Genom att arbeta tillsammans kan vi stärka förutsättningarna för life science-näringen i vår region och attrahera nödvändiga investeringar. Nu tar vi ett kliv framåt tillsammans med målet att Stockholm-Uppsalaregionen ska bli en av världens ledande life science-regioner, säger Helena Proos (S) regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala. 

Signeringen är startskottet för ett arbete där regionerna gemensamt bjuder in till ett samarbete med universitet, företag och kommuner för att stärka klustret för life science. Avsiktsförklaringen planeras att signeras av ett stort antal aktörer under hösten.

Life science är en sektor som bidrar till att främja liv och hälsa för människor, djur och natur.  Det handlar exempelvis om forskning och innovation för utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter för nya behandlingar och implementering av precisionsmedicin. Sektorn omfattar allt från offentliga aktörer som universitet, sjukhus, kommuner och myndigheter till startups och globala företag.  

Genom avsiktsförklaringen förankras ett brett ägarskap för vidareutveckling av life science-samarbetet. Syftet är dels att gemensamt bygga upp ett långsiktigt och strategiskt samarbete för att stärka life science-klustret i Stockholm-Uppsalaregionen, dels att marknadsföra regionen gentemot övriga världen för att locka till sig kompetens och investeringar. 

– Stockholm-Uppsala ska bli den ledande life science-regionen i världen. De senaste 10-15 åren har sektorn vuxit kraftigt i Stockholm. Företagen blir fler, Hagastaden som en unik plats för forskning och företagande har vuxit fram och Karolinska Universitetssjukhuset rankas nu högst av alla sjukhus i Europa. Med ett stärkt samarbete mellan Stockholm och Uppsala kan vi marknadsföra oss globalt för att bli en världsledande life science-region, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Stockholm.

Vid högnivåmötet närvarade, utöver regionstyrelsens ordförande i Stockholm och Uppsala, universitetsledningar, landshövdingeämbetena samt vd:ar från ett antal företag och flera sjukhusdirektörer. Även Stockholms Handelskammare samt representanter från berörda kommuner deltog. 

Till hösten följs fredagens högnivåmöte upp med en life science-konferens i Stockholm den 10 oktober. Där kommer personer inom Stockholms och Uppsalas life science-sektor samlas för att diskutera regionernas gemensamma styrkor, möjligheter liksom de områden som behöver utvecklas.

Nyckelord

Kontakter

Damian Riveira Linares
damian.riveira.linares@regionuppsala.se 
072-209 01 32 

Nils Bergmark
nils.bergmark@regionstockholm.se
070-737 68 90

Bilder

Den 14 juni samlades representanter för myndigheter, universitet och företag i samband undertecknadet av en avsiktsförklaring om ökat samarbete inom life science mellan Region Stockholm och Region Uppsala.
Den 14 juni samlades representanter för myndigheter, universitet och företag i samband undertecknadet av en avsiktsförklaring om ökat samarbete inom life science mellan Region Stockholm och Region Uppsala.
Ladda ned bild
Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), undertecknade en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom life science.
Regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadžialić (S) och regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Helena Proos (S), undertecknade en avsiktsförklaring för att intensifiera regionernas samarbete inom life science.
Ladda ned bild

Dokument

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye