Läkemedelsverket

Läkemedelsverket utvecklar AI-stöd för läkare

Dela

Genom att nyttja AI kan läkare få tillgång till rätt och adekvat kunskap i realtid för att öka kvaliteten vid läkemedelsförskrivning och beslut om vård. Med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen utvecklar Läkemedelsverket ett AI-verktyg för svensk sjukvård.

En grupp sjukvårdspersonal i samtal.
Läkemedelsverket har fått ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för att utveckla ett AI-stöd som ger läkare tillgång till rätt och adekvat kunskap i realtid. Johnér

När ett beslut ska fattas om läkemedelsbehandling och vård ställs läkare ofta inför en stor mängd information och rekommendationer från olika vetenskapliga källor. Därför arbetar nu Läkemedelsverket med att ta fram ett AI-system baserat på stora språkmodeller som presenterar den bästa tillgängliga kunskapen när det behövs som mest. Systemet är tänkt att i förlängningen kunna kombinera data från elektroniska patientjournaler med information i ett stort antal kunskapsunderlag för att ge realtidsrekommendationer.

– Den snabba ökningen av tillgänglig information från olika källor är en utmaning när det gäller att identifiera den mest relevanta kunskapen om läkemedelsanvändning för att kunna fatta välgrundade kliniska beslut. Det är avgörande eftersom informationen har en direkt inverkan på vårdens kvalitet. Kunskapen som finns är både omfattande och spridd, vilket kan göra det svårt för vården att snabbt få tillgång till ändamålsenlig, tillförlitlig och uppdaterad information, säger Veronica Arthurson, direktör på Läkemedelsverket.

Databas med all officiell vägledning

Verktyget kommer ha en databas med alla vägledningar från Läkemedelsverket och kan också utökas till att täcka all svensk officiell vägledning för kliniskt beslutsfattande. Biblioteket kopplas sedan ihop med AI-verktygets språkmodeller. På så vis kan läkare förlita sig på opartisk och vetenskaplig information för att vägleda i ett beslut, minimera risken för partiska rekommendationer och säkerställa integriteten och trovärdigheten för klinisk rådgivning.

– Kärnan i AI-systemet kommer att ligga i dess förmåga att bearbeta stora volymer text genom en öppen källkod. Modellen kommer att tränas på specifika datamängder som är relevanta för svenska kliniska riktlinjer och på så sätt förbättra dess förmåga att hjälpa till i medicinskt beslutsfattande för en svensk vårdmiljö, fortsätter Veronica Arthurson. 

Läkemedelsverket har tidigare utvecklat AI-verktyg

– Projektet kommer att få hjälp från EU-kommissionen. Med hjälp av stödet från EU hoppas vi kunna erbjuda svensk sjukvård det nya verktyget inom tre år, avslutar Veronica Arthurson.

Läkemedelsverket har tidigare utvecklat ett AI-verktyg för att hantera komplexa informationsmängder vid ansökningar om nya läkemedel. Sedan november 2023 har det verktyget varit tillgänglig och erbjuds som en gratis molntjänst till alla nationella behöriga myndigheter (NCA) i det europeiska läkemedelsnätverket.

Kontakter

Bilder

En grupp sjukvårdspersonal i samtal.
Läkemedelsverket har fått ekonomiskt stöd från EU-kommissionen för att utveckla ett AI-stöd som ger läkare tillgång till rätt och adekvat kunskap i realtid.
Ladda ned bild

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Risk för allvarliga biverkningar av påstådd ginsengprodukt9.7.2024 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Dessa ämnen kan ge allvarliga biverkningar vid okontrollerat intag och ska inte intas på eget bevåg. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye