Akademiker i korttidsarbete vill få kompetensutveckling

Dela

Regeringen har nyligen beslutat att ge stöd till kurser på högskolenivå för personer som är permitterade. En undersökning från akademikerförbundet Akavia visar att nära åtta av tio som omfattas av korttidsarbete eller kommer att göra det är positiva till att kompetensutveckla sig under den tid de inte arbetar. Samtidigt erbjuder bara sju procent av arbetsgivarna utbildning.

– Krisen snabbar på strukturomvandlingen och nya arbetsuppgifter och jobb kommer att växa fram när ekonomin återhämtar sig. Korttidspermitteringarna behöver därför utnyttjas till kompetensutveckling. För landets akademiker har akademin en naturlig roll och vi vill att samarbeten snabbt initieras mellan lärosäten och företag, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Viljan till kompetensutveckling är stor bland de som är korttidspermitterade, enligt en undersökning bland Akavias medlemmar. Nära åtta av tio som är korttidspermitterade eller förväntas bli det uppger att de vill utveckla sin kompetens under den tid de inte arbetar. Undersökningen visar också att yngre medarbetare är mer positivt inställda till kompetensutveckling än äldre.

Men trots att många vill ha kompetensutveckling och att det finns med i de korttidsavtal som tecknats är det så här långt bara sju procent av arbetsgivarna som har fattat beslut om att det ska erbjudas till de medarbetare som korttidspermitterats. Akavia ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna nu avsätter medel för satsningar på kurser på högskolenivå, och vill se en snabb process.

– När krisen är över kommer en del av de jobb som nu försvinner ersättas av nya. Det gäller även akademikeryrken. Därför måste företag och akademi mötas för att skyndsamt finna praktiska och effektiva lösningar för akademikers kompetensutveckling i den kris som näringslivet nu befinner sig i, säger Mikael Andersson.  

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson, t f pressansvarig
070-665 29 55
lars.jonsson@akavia.se

-----------------------------------------------------------------------------------

Om du är eller kommer att bli föremål för reducerad arbetstid inom ramen för systemet med korttidsarbete, skulle du då vilja delta i någon kompetensutveckling under den tid du inte arbetar?

Ja, främst kompetensutveckling som är kopplad till min nuvarande anställning

52%

Ja, främst kompetensutveckling som ger möjlighet till jobb i nya branscher/yrkesområden

25%

Ja, annat….

1%

Nej

22%

Antal svarande: 1166

Om undersökningen
Undersökningen gjorde genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. Svaren är därefter vägda för att de ska vara representativa för medlemskåren.

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Obalans riskerar uppstå mellan fack och arbetsgivare26.11.2020 10:51:56 CETPressmeddelande

Överenskommelsen mellan svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS kommer, med stor sannolikhet, att ligga till grund för ny lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Statliga arbetsgivare kommer då att få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att balansen för parterna på statlig sektor kommer att förändras. Saco S träffade i veckan arbetsmarknadsdepartementet för att framföra synpunkterna kring en ny lagstiftning.

Brister i jämställdhet tydligare under covid-1919.11.2020 07:33:38 CETPressmeddelande

Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum