AcadeMedia

Arbetsförmedlingens framtid är vårt gemensamma ansvar

Dela

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i utvecklingen av den svenska modellen. Sverige har kunnat hjälpa människor till ny kompetens och omställning till nya jobb och branscher. Detta har varit helt avgörande för vår konkurrenskraft. Tyvärr används Arbetsförmedlingen numera snarare som ett slagträ i den politiska debatten än som ett verktyg för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Många arbetssökande kommer i kläm och medarbetare på myndigheten far illa och slutar. Arbetsförmedlingens utvecklingsresa är ett gemensamt ansvar för alla som vill ha en välfungerande arbetsmarknad. Nu måste Arbetsförmedlingen få ett tydligt och långsiktigt uppdrag samt de resurser som krävs.

VD och Koncernchef AcadeMedia
VD och Koncernchef AcadeMedia

Vi bevittnar just nu en historisk händelse i myndighetssverige. Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de största och viktigaste som en myndighet genomgått i modern tid. Politikerna har gett myndigheten uppdraget att utveckla framtidens modell för matchning av arbetssökande. De fyra koalitionspartierna talar om en reformerad myndighet med ett mer renodlat uppdrag. Arbetsförmedlingen ska arbeta tätare med utbildningsaktörer och bemanningsföretag. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart, men genom utökad samverkan ska Arbetsförmedlingen rusta och matcha arbetssökande till de lediga jobben på ett mer effektivt sätt. 


Att Arbetsförmedlingens nuvarande situation inte fått större negativ påverkan på arbetsmarknaden kan vi tacka den goda konjunkturen för. Nu spås en avmattning i konjunkturen med ökad arbetslöshet som följd. Faktum är att Arbetsförmedlingens siffror visar att antalet arbetssökande ökar för första gången sedan 2017. Det krävs därför snabba och kraftfulla initiativ för att tackla de utmaningar som finns på framtidens arbetsmarknad.

Den nya Arbetsförmedlingen kan bli en stor framgång, men det är viktigt att man lär av tidigare misstag. Långsiktiga och seriösa samarbeten behöver säkerställas med ett antal samarbetspartners som håller hög kvalitet och som löpande utvärderas.

  • AcadeMedia är stolta över att vi har samarbetat med Arbetsförmedlingen i snart 30 år. Utifrån den erfarenheten har vi identifierat några framgångsfaktorer för att motverka segregation och utanförskap;


  • Vidareutveckling av det befintliga uppdraget kring stöd och matchning. Utgå från näringslivets behov och arbeta i nära samverkan mellan arbetssökande, näringsliv och myndigheter.

  • Stark lokal förankring. Där den lokala dialogen fungerar och bygger på förtroendefullt samarbete, där ser vi också att de som står långt utanför arbetsmarknaden snabbare kommer i arbete. Tiden från arbetssökande till arbete eller studier förkortas och alla de verktyg som finns tillgängliga kan användas på rätt sätt i rätt tid.

  • Att använda sig av digitaliseringens fördelar. I Sverige har vi kommit långt när det gäller nätbaserade utbildningar. De håller väldigt hög kvalitet och allt fler väljer att läsa på distans för att kunna kombinera studier med den livssituation man befinner sig i.

  • Omfattande satsningar på lärlings/yrkesutbildningar, för att tackla de stora utmaningarna som finns gällande kompetensförsörjning. Det handlar om branscher och yrken med stor efterfrågan på arbetskraft, till exempel elektriker, VVS-ingenjör och vårdpersonal. Här har Arbetsförmedlingen en nyckelroll.

Låt oss tillsammans utveckla en rörligare arbetsmarknad där fler arbetssökande kommer in, istället för att bli kvar utanför. En förutsättning för det är att Arbetsförmedlingen får klara besked om framtiden. Arbetsförmedlingen behöver nu få ett tydligt och långsiktigt uppdrag av våra politiker samt ekonomiska förutsättningar för att klara omställningen.

Marcus Strömberg

vd AcadeMedia

Kontakter

Anders Porelius, presschef 073-0894380

Bilder

VD och Koncernchef AcadeMedia
VD och Koncernchef AcadeMedia
Ladda ned bild

Om

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 300 medarbetare på våra drygt 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 179 300 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Följ AcadeMedia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AcadeMedia

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CETPressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

Friskolor - en naturlig och viktig del av utbildningssystemet26.2.2020 10:36:46 CETNyheter

Friskolor har funnits i över 30 år. Idag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. Över 73 000 lärare, 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Rebecca Roth ordförande i LR:s Studerandeförening vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner, bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum