Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport ANBARO: Nöjdheten består, framför allt hos de allra äldsta

Dela
De äldsta resenärerna är allra nöjdast med sina färdtjänstresor och sjukresor. Dessutom är det de äldsta som gör de längsta resorna. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik, som också visar att den generella nöjdheten är fortsatt hög.

Undersökningen ANBARO mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan (serviceresor) och är en löpande kvalitetsundersökning för större delen av landet. Året som gått har präglats av en återhämtning efter pandemin, resenärerna reser nu oftare och samåkningen har återinförts.

Åldersskillnader i attityd
I årets rapport presenteras en fördjupning som tar reda på om det finns skillnader i åsikter och attityder utifrån ålder eller resefrekvens.
 Det finns skillnader, visar det sig. Både reslängd och nöjdheten ökar med stigande ålder, men också framförhållningen i att förboka sin resa. De mest frekventa resenärerna är minst nöjda med väntetid, avresetid och bemötande vid beställning och av förare. De medelålders åldersgrupperna upplever inte i samma utsträckning att de får svar direkt när de bokar, även här finns en koppling till resefrekvensen konstaterar Mattias Andersson som ansvarar för undersökningen på Svensk Kollektivtrafik.
Framförhållningen är också kopplat till resefrekvensen: de som reser ofta är de som oftare bokar mindre än en timma innan avresa. De som ofta reser sjukresor reser mer planerat och mindre ofta akuta sjukresor.

Fortsatt hög nöjdhet
Den generella nöjdheten är fortsatt hög. 91 procent av färdtjänstresenärerna är nöjda med beställning och resa sammantaget och för sjukresenärerna är nöjdheten på motsvarande 90 procent. För både färdtjänst och sjukresor är 93 procent nöjda med förarens bemötande. I resor med färdtjänst kom 94 procent av resenärerna fram i tid och för sjukresor där ofta ankomst till tidsbokade vårdkontakter är viktiga kom hela 95 procent fram i tid.
I förra årets rapport lyftes att fler av de resenärer som behöver hjälp i samband med sin resa (t ex med bältet, med hjälpmedel och att följas till entrédörren) hade behövt påminna föraren om att de behöver hjälp. I år syns en tydlig förbättring vad gäller nöjdheten med att få hjälp med bältet och till fastighetens entrédörr - ett tecken på att Svensk Kollektivtrafiks medlemmar använder resultaten från ANBARO i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Åtgärder krävs för att minska förarbristen
Under de senaste åren har brist på både förare och fordon i många delar av landet påverkat möjligheten att erbjuda resenärerna de resor och den service de efterfrågat.
 För att komma till rätta med förarbristen behövs åtgärder som gör föraryrket mer attraktivt. Branschen arbetar aktivt med frågan, bland annat förarcertifieringar, men det krävs också att regeringen och staten bidrar, bland annat genom att ta bort den nyinförda årliga avgiften för taxiförarlegitimation samt göra det möjligt för de som går förarutbildning på gymnasiet att ta anställning som taxiförare direkt efter studenten, kommenterar Mattias Andersson.

FAKTA
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Undersökningen är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker ANBARO 95% av landets kommuner och 20 av Sveriges 21 län är representerade i undersökningen. Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst och täcker 27% av landets kommuner. Dessutom mäts flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 90 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Skillnader i mäns och kvinnors resande med kollektivtrafiken22.3.2023 10:00:27 CET | Pressmeddelande

Andelen kvinnor som åker med kollektivtrafik är högre än män. Fler män anser att jobbet kräver bil och att de föredrar bilen framför bussen. En större andel kvinnor kan inte jobba hemifrån utan måste ta sig till jobbet och har i mindre utsträckning tillgång till körkort och bil. Det visar temarapporten från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern, denna gång med fokus på skillnader i resmönster, färdmedelsval, nöjdheter och drivkrafter mellan kvinnor och män.

Årsrapport Kollektivtrafikbarometern: Allt fler återvänder till kollektivtrafiken6.2.2023 10:14:37 CET | Pressmeddelande

Hela 81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin. De frekventa kollektivtrafikresenärerna har kommit tillbaka men de som tidigare växlade mellan bil och kollektivtrafik väljer nu oftare bilen. Det visar årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum