Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Dela

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.

Foto: Värmlandstrafiken, Linn Malmén
Foto: Värmlandstrafiken, Linn Malmén

- Under 2020 har vi haft vi ett mycket stort resenärstapp. Det har varit oroande att inte veta om det bara beror på pandemin och rekommendationerna eller om det även beror på organisationerna eller att man ogillar kollektivtrafik. Men rapporten visar att resenärstappet är väldigt tydligt kopplat till pandemin. Resenärerna har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel och valt att avstå från kollektivtrafiken. Vi ser det här som en indikation på att många av resenärerna kommer att återvända till sin kollektivtrafik när pandemin är över, kommenterar Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik.

I rapporten framgår det också att endast 20 procent av de tillfrågade säger att de aldrig reser med kollektivtrafiken, vilket innebär att det faktiskt är en övervägande majoritet av befolkningen som rest kollektivt under 2020, och hela 46 procent har åkt varje månad. De som avstått från att resa överhuvudtaget är framför allt de som är äldre.

Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen har sedan mars kompletterats med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplade till coronapandemin.

Nyckelresultat ur årsrapporten

  • Marknadsandelen för kollektivtrafiken under 2020 har gått ned kraftigt, som mest i de områden i landet där andelen tidigare var som högst.
  • Mer än tre av fem kunder är nöjda med den regionala kollektivtrafiken, vilket ligger i linje med den positiva trenden de senaste fyra åren.
  • Nära fyra av fem kunder är nöjda med sin senaste resa med den regionala kollektivtrafiken, vilket är oförändrat jämfört med förra året.
  • Att man kan resa dit man vill när man vill, ökad kunskap om utbudet samt möjlighet att spara tid är de faktorer som skulle få allmänheten att resa mer kollektivt (under normala omständigheter).

Positivt är också trenden med den upplevda resenärspunktligheten som har ökat till 85% jämfört med 80% för två år sedan. Däremot är tilliten till punktligheten fortsatt låg. De tillfrågade håller inte heller med om att de sparar tid genom att välja kollektivtrafiken.

- Det här är branschens största förbättringspotential, oavsett om det gäller kunder eller allmänhet. Den upplevda punktligheten är bättre än tilliten till punktlighet, så här behöver branschen jobba mer med att kommunicera hur det faktiskt ser ut. Det finns ett gap mellan förtroendet och det faktiskt upplevda och det måste vi jobba på att stänga, säger Mattias Andersson.

Kollektivtrafikbarometern har under 2020 varit till stor hjälp till Svensk Kollektivtrafiks medlemmar för att snabbt ge svar kring förändringar i marknadsandelen och nöjdheten och för att bättre förstå kollektivtrafikens roll i pandemin. Undersökningen har också kunnat fungera som ett alternativ till de regionala ombordundersökningarna som ställts in pga pandemin. I mars kommer Svensk Kollektivtrafik att publicera en fördjupande temarapport kring coronapandemins effekter på resande, kollektivtrafik och attityder.

Fakta om Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Mätningarna har gjorts sedan 2001. Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande i hela landet utom i Region Södermanland. Undersökningen används av länstrafikbolag och kollektivtrafikmyndigheter som ett verktyg att följa ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik, både lokalt och regionalt. För 2020 besvarades frågorna av drygt 79 000 slumpmässigt utvalda respondenter.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Värmlandstrafiken, Linn Malmén
Foto: Värmlandstrafiken, Linn Malmén
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Pressmeddelande

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat9.2.2021 10:00:55 CET | Pressmeddelande

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum