Skogsstyrelsen

Artskyddsförordningen bör utredas

Dela

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nu beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Samtidigt uppmanas regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

– Vi kan självkritiskt konstatera att tillämpningen av artskyddsförordningen har dröjt för skogsbruket. Nu tar vi tillsammans ett första steg för att underlätta den, genom gemensamma riktlinjer för tillämpning och tolkning av artskyddsreglerna i skogsbruket, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. En viktig del i den fortsatta hanteringen av artskyddsärenden är att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska dokumentera de bedömningar som görs och fatta beslut. Detta eftersom beslut kan överklagas och de bidrar därmed till ökad rättssäkerhet. Överklaganden kan bidra till att praxis för hur ärenden ska hanteras växer fram.

– Samverkan och dialog mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna och med skogsbruket, är avgörande för riktlinjernas genomförande och för att på ett bra sätt kunna skydda skogens fridlysta arter, säger Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket.

De framtagna riktlinjerna är den vägledning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömer är möjlig att ge idag. I den fördjupade utvärderingen av miljömålen från 2015 drogs slutsatsen att artskyddskyddslagstiftningen behöver utredas. Arbetet med riktlinjerna har stärkt slutsatsen och det finns flera frågor som försvårar tillämpningen av förordningen. Därför skickas idag en skrivelse till regeringen om att artskyddsförordningen bör utredas.

Artskyddsförordningen har funnits sedan 2008 och är en del av Sveriges införande av EU: s naturvårdsdirektiv. De nu beslutade riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Läs skrivelsen till regeringen.

Läs de gemensamma riktlinjerna för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.

Mer information:

Tove Thomasson, handläggare, Skogsstyrelsen, 0413–294 65
Eva Amnéus Mattisson, handläggare, Naturvårdsverket, 010–698 16 46
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010–698 13 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum