Skogsstyrelsen

Artskyddsförordningen bör utredas

Dela

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nu beslutat om riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska hanteras. Samtidigt uppmanas regeringen att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

– Vi kan självkritiskt konstatera att tillämpningen av artskyddsförordningen har dröjt för skogsbruket. Nu tar vi tillsammans ett första steg för att underlätta den, genom gemensamma riktlinjer för tillämpning och tolkning av artskyddsreglerna i skogsbruket, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Riktlinjerna ska vara ett stöd till både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i handläggningen av ärenden där skogsbruksåtgärder berör fridlysta arter. En viktig del i den fortsatta hanteringen av artskyddsärenden är att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska dokumentera de bedömningar som görs och fatta beslut. Detta eftersom beslut kan överklagas och de bidrar därmed till ökad rättssäkerhet. Överklaganden kan bidra till att praxis för hur ärenden ska hanteras växer fram.

– Samverkan och dialog mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna och med skogsbruket, är avgörande för riktlinjernas genomförande och för att på ett bra sätt kunna skydda skogens fridlysta arter, säger Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket.

De framtagna riktlinjerna är den vägledning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömer är möjlig att ge idag. I den fördjupade utvärderingen av miljömålen från 2015 drogs slutsatsen att artskyddskyddslagstiftningen behöver utredas. Arbetet med riktlinjerna har stärkt slutsatsen och det finns flera frågor som försvårar tillämpningen av förordningen. Därför skickas idag en skrivelse till regeringen om att artskyddsförordningen bör utredas.

Artskyddsförordningen har funnits sedan 2008 och är en del av Sveriges införande av EU: s naturvårdsdirektiv. De nu beslutade riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Läs skrivelsen till regeringen.

Läs de gemensamma riktlinjerna för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.

Mer information:

Tove Thomasson, handläggare, Skogsstyrelsen, 0413–294 65
Eva Amnéus Mattisson, handläggare, Naturvårdsverket, 010–698 16 46
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010–698 13 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum