Jernkontoret

Brett industristöd bakom digitalt forskningsprojekt

Dela

Idag den 21 december startar forskningsprojektet VMAP-Analytics: Smart Analytics for Multi-Scale Material and Manufacturing. Jernkontorets teknikområde för digitalisering (TO 60) agerar rådgivare och Sverim leder projektet. Målet är en effektiv plattform för processtyrning och övervakning.

Digitalisering i stålindustrin
Digitalisering i stålindustrin

– Svensk stålindustri har mycket att vinna på samverkan i digitala projekt. Jag hoppas att ett så konkret som VMAP-Analytics kan inspirera till fler gemensamma forskningsprojekt inom området digitalisering, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret.

Projektet med uppstartsmöte idag är ett Eureka ITEA-projekt. Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom samarbeten mellan företag och forskare i Europa. ITEA-klustret är inriktat på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster. Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova och den totala svenska delen av budgeten är 35 miljoner kronor. Projektet ska pågå i tre år och kommer att ledas av Swerim. Bland de svenska deltagarna finns till exempel Ovako, Gränges och Morgårdshammar.

Bijish Babu, projektledare på Swerim har varit en stark drivkraft bakom projektet.

– Genom maskininlärning kan VMAP-Analytics nyttja den enorma kraft som finns i data som samlas in från processindustrin och på så sätt kan vi påskynda digitaliseringen, säger Bijish Babu.

Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, kommer agera rådgivare till projektet.

– Detta är ett viktigt projekt som det ska bli mycket intressant att följa. Det kan i förlängningen innebära att svenska stålföretag får tillgång till en mycket effektiv plattform för processtyrning och övervakning, säger Mathias Thorén, R&D Project Manager på SSAB och ordförande i teknikområdet.

Så vad ska då projektet VMAP-Analytics åstadkomma?

En stor mängd data samlas för närvarande in från valsverket tack vare en rad sensorer och all data lagras i egna databaser. Det krävs en stor insats för att utveckla skräddarsydda lösningar för analys av denna data.

För att förbättra integrationen mellan fysiska och virtuella processer ska så kallade digitala tvillingar skapas. Projektet ska även skapa en standard för interoperabilitet mellan sensordata och digitala tvillingar. Detta ska bidra till förbättrad produktkvalitet och robusthet i processen, och övervaka och visualisera anläggningens tillstånd. Plattformen ska skapas genom att utöka den befintliga VMAP-1-standarden.

Det kommer att finnas goda möjligher att följa utvecklingen inom projektet. Resultaten kommer att spridas genom seminarier, utbildningsaktiviteter, rapportering och publikationer.

För mer information om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Tania Irebo Schwartz på Swerim 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Digitalisering i stålindustrin
Digitalisering i stålindustrin
Ladda ned bild
Ladda ned bild
VMAP Analytics
VMAP Analytics
Ladda ned bild

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Viktig plan för en cirkulär ekonomi – men kvotplikt på stål måste avvärjas22.1.2021 16:35:08 CETPressmeddelande

Stål, ett material som kan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Den 22 januari presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens viktiga handlingsplan för cirkulär ekonomi. Många av de 100 förslagen kan gynna en cirkulär ekonomi, men hot om kvotplikt på mängd återvunnet material i nya stålprodukter måste avvärjas.

Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet20.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings­ och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum