Akavia

Covid-19 ökar stressen bland statligt anställda

Dela

En stor grupp statligt anställda akademiker har arbetsuppgifter som uppstått med anledning av covid-19. Av dessa utför en majoritet även sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta har lett till en dramatisk ökning av stressen i arbetet. Det visar en medlemsundersökning från Akavia, som efterlyser åtgärder för att hantera arbetsbelastningen.

– Många statligt anställda har viktiga roller när det handlar om att på olika sätt hantera konsekvenserna av pandemin. Men på många håll är arbetsbelastningen ohållbar. Nu krävs åtgärder för att undvika ohälsa längre fram, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Inte bara de yrkesgrupper som hanterar de direkta konsekvenserna av covid-19 upplever stora påfrestningar. En ny undersökning från Akavia visar att arbetsbelastningen och stressen har ökat på många håll inom staten.

Nära var fjärde arbetar med arbetsuppgifter som uppstått med anledning av krisen. I denna grupp uppger tre av fyra att arbetsbelastningen har ökat. Sex av tio upplever också att stressen i arbetet har ökat. En förklaring till detta är att en hög andel även utför sina ordinarie arbetsuppgifter eller att dessa skjuts på framtiden.

Skillnaden är stor jämfört med de som inte fått nya arbetsuppgifter. I den gruppen upplever nära var tredje att covid-19 har lett till ökad arbetsbelastning, och en något högre andel upplever att stressen har ökat. Sammantaget påverkar pandemin många medarbetares arbetssituation, men de som fått nya arbetsuppgifter påverkas mest.

– Vi ser en risk att en arbetsmiljöskuld håller på att byggas upp, som kan leda till ohälsa längre fram. Genom att sätta in åtgärder redan nu kan detta förhindras och här har cheferna en viktig roll. En viktig insats är att ge de som haft en period av hård arbetsbelastning möjlighet till återhämtning, säger Daniel Lind, chefekonom på Akavia.

Undersökningen gjordes genom ett urval och gick ut till 9757 medlemmar. Urvalet stratifierades utifrån ålder, sektor och profession för att säkerställa att alla dessa grupper skulle få statistisk säkerställda resultat. 2785 personer besvarade enkäten vilken ger en svarsfrekvens på 29%. 790 statligt anställda besvarade enkäten.

Kontakter

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Med 130 000 medlemmar är vi näst största förbund inom Saco. Vi arbetar för att akademiker ska få full utväxling på sin utbildning.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

Obalans riskerar uppstå mellan fack och arbetsgivare26.11.2020 10:51:56 CETPressmeddelande

Överenskommelsen mellan svenskt Näringsliv och PTK rörande LAS kommer, med stor sannolikhet, att ligga till grund för ny lagstiftning inom det arbetsrättsliga området. Statliga arbetsgivare kommer då att få de fördelar Svenskt Näringsliv förhandlade sig till. Det innebär att balansen för parterna på statlig sektor kommer att förändras. Saco S träffade i veckan arbetsmarknadsdepartementet för att framföra synpunkterna kring en ny lagstiftning.

Brister i jämställdhet tydligare under covid-1919.11.2020 07:33:38 CETPressmeddelande

Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum