COWI

COWI hjälper Skellefteå Kraft utreda koldioxidinfångning

Dela
Skellefteå Kraft undersöker BECCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage, för att kunna leverera klimatpositiv fjärrvärme. COWI har anlitats som experter när Skellefteå Kraft utreder hur tekniken kan integreras i deras största kraftvärmeverk som drivs på bark, sågspån och andra skogsrester från lokala sågverk.
Isabella Herstad Norin FOTO: COWI
Isabella Herstad Norin FOTO: COWI

I projektet är COWI ”owners engineer” för Skellefteå Kraft. Det innebär att COWIs experter hjälper dem att driva tekniska frågor inom BECCS-projektet framåt, exempelvis hur anläggningen ska fungera och utformas. Första steget har varit att klargöra designförutsättningar och stötta under upphandlingen av projekteringen. Under genomförandet av projekteringen, som utförs av Norconsult, är COWI stöd åt Skellefteå Krafts ingenjörer i svåra tekniska beslut om anläggningens integration och utformning.

– Med COWIs expertis får vi det stöd vi behöver när vi utreder potentialen med att fånga in och lagra koldioxid. Att integrera tekniken i vårt kraftvärmeverk skulle kunna innebära ett tydligt steg i en hållbar riktning, säger Erik Pott, Affärsutvecklare på Skellefteå Kraft.

Nästan 100 procent av Skellefteå Krafts elproduktion kommer från förnybara källor – till allra största delen kommer elen från norrländsk vattenkraft och vindkraft. Genom att fånga biogen koldioxid på kraftvärmeverket är ambitionen att hindra att koldioxid kommer ut i atmosfären och i stället slutförvara den djupt under havsbotten. Med andra ord en klimatpositiv investering. Flera svenska industrier och kraftbolag gör satsningar på BECCS tack vare regeringens initiativ och miljösatsningar där Energimyndigheten och Naturvårdsverket bidrar med stöd för utveckling och investeringar.

– Att kunna samla in och lagra koldioxid kommer att bli avgörande för att kunna nå de klimatmål som vi satt i Sverige och i världen. På COWI har vi den expertis som behövs för att kunna guida kunder som Skellefteå Kraft när de bryter ny mark och utvärderar hur tekniken kan vara en del av deras gröna omställning, säger Isabella Herstad Norin, Processingenjör på COWI med expertkunskap om CCS.

Vilka tekniska utmaningar är det då som COWI hjälper Skellefteå Kraft med? För det första finns det flera olika tekniker för att fånga in koldioxid. Den tekniska lösning som väljs ska sedan anpassas och integreras i kraftvärmeverket. Nästa steg är lösningar för hur gasen ska komprimeras, kylas till vätska och lagras i väntan på transport till slutförvaringen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Isabella Herstad Norin FOTO: COWI
Isabella Herstad Norin FOTO: COWI
Ladda ned bild
Skellefteå Kraft        
FOTO: Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft FOTO: Skellefteå Kraft
Ladda ned bild

Om

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

Vår utgångspunkt är att skaffa oss en djup förståelse för våra kunder, deras ambitioner och utmaningar. Det är vad som kännetecknar oss. Det är så vi skapar långsiktigt värde.

Vi finns huvudsakligen i Skandinavien, Storbritannien, Nordamerika och Indien och har för närvarande 6 900 medarbetare som erbjuder expertis inom teknik, arkitektur, energi och miljö.

Följ COWI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från COWI

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum