Västtrafik

Debatt: Dags att sätta människan före bilen

Dela

Kungliga automobilklubben uppmanar politiker och planerare att ställa frågan om Göteborgsregionen är inne på rätt väg. En sak är säker, det är inte bilen som är lösningen på Göteborgs allt svårare trafiksituation.

Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman

Det är stundtals mycket svårt för våra fordon att ta sig fram och trängseln är en av våra största utmaningar. Nu ska Göteborg växa med en tredjedel och i takt med att fler flyttar in till staden kommer trafiken förvärras, om vi inte får fler att färdas på andra sätt än i egen bil. Först då kommer trafiken flyta bättre, vilket alla kommer tjäna på, även bilisterna.

Vad kan vi på Västtrafik göra för att klara vårt uppdrag att göra kollektivtrafiken tillräckligt attraktiv för dem som idag väljer bilen? Det handlar naturligtvis om flera saker, inte minst att kollektivtrafiken måste bli snabbare och än mer kapacitetsstark. I det korta perspektivet satsar vi på nya linjer, tätare turer och praktiska anpassningar utifrån invånarnas faktiska resbehov. På längre sikt arbetar vi bland annat med ett helt nytt kollektivtrafiksystem i Göteborg, Mölndal och Partille. Det är ambitiösa planer på nya trafikkoncept, tvärförbindelser och stora bytespunkter utanför city. Restiderna ska kortas med 20-25 procent när alla linjer inte längre behöver passera centrum och platskapaciteten ska öka med 70 procent. Allt klimatsmart paketerat med eldrift i stor skala, såklart!

Nya hållbara mobilitetstjänster, fler funktioner i vår app Västtrafik To Go och bättre information vid trafikstörningar är andra initiativ som våra kunder kan glädjas åt redan nu. Får vi även ett nytt zonsystem med färre zoner så är jag övertygad om att vi förenklar vardagen för både nuvarande och kommande kunder på ett betydande sätt.

Men, kollektivtrafikens attraktion är också en konsekvens av framkomligheten, eller bristen på. Vi vet om att vi, i vissa särskilt belastade stråk, idag konkurrerar med oss själva. Men i de flesta fall är det bilköerna in och ut ur staden i rusningstid som ställer till det för punktligheten och pålitligheten. Tänk om alla bilister kunde ställa bilen hemma en dag i veckan. Idag skulle det bidra till en förbättrad framkomlighet i centrum och trafikmässigt skulle det kännas som sportlov året runt. I framtiden är minskad biltrafik en förutsättning för att trafiken ska flyta alls.

Det är angeläget, men svårt, att förändra beteenden. Därför måste det vara mycket enkelt för invånarna att, per automatik, göra smarta och hållbara val. Vi ska göra kollektivtrafiken så enkel, smidig och sömlös att så många som möjligt väljer den. Samhällets beslutsfattare måste också, tydligt och handfast, visa vad som ska prioriteras i staden.

Att planera rätt handlar inte om att bereda mer plats för bilen, tvärtom. Det finns inget som slår kollektivtrafiken på fingrarna när det kommer till kapacitet. En fullsatt stadsbuss trollar bort en bilkö på 300 meter, en spårvagn ersätter en 700 meter lång bilkö och ett pendeltåg motsvarar en bilkö på tre kilometer.

Jag inspireras av de modiga borgmästare som finns runt om i världen. Till exempel Anne Hidalgo i Paris, eller Londons Sadiq Khan, alltså han som i förra veckan tog det osedvanligt progressiva beslutet att göra om hälften av alla bilfiler i city till gång- och cykelbanor. De väljer att utveckla sina städer genom att sätta människan och människans hälsa framför bilen. Det i sin tur leder till att bilens ledande ställning förstås utmanas, men det spelar ingen roll hur många bussar vi sätter in om inte staden är designad rätt. Innehållet är alltid en konsekvens av designen. Bygger man fyrfiliga motorvägar som skär genom staden är det klart att många kommer köra bil. Men när man ändrar på designen så kommer innehållet förändras automatiskt. Trängseln kan minskas genom att bättre utnyttja den befintliga kapaciteten i infrastrukturen och göra om bilkörfält till busskörfält eller separerade cykelbanor, precis som London nu gör. Fler bilfiler däremot, det leder alltid till ökad biltrafik och därmed sämre framkomlighet. För alla.

Lars Backström
Vd, Västtrafik

Bilder

Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Lars Backström, vd på Västtrafik. Foto: Eddie Löthman
Ladda ned bild

Om

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Följ Västtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västtrafik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum