Västtrafik

Debatt: Hur bra är kollektivtrafiken när pandemin är över?

Dela

Just nu är det full fart bakåt i hållbarhetsutvecklingen. Resandet med kollektivtrafiken minskar och bilresorna ökar. Risken för indragen trafik, uppsägningar och minskad investeringsförmåga i ny och hållbar teknik är överhängande. Om vi ska lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behövs ett fullgott statligt stöd.

En ny attitydundersökning från Västtrafik visar förändrade attityder till kollektivtrafiken. Foto: Thomas Harrysson
En ny attitydundersökning från Västtrafik visar förändrade attityder till kollektivtrafiken. Foto: Thomas Harrysson

Just nu är det full fart bakåt i hållbarhetsutvecklingen. Resandet med kollektivtrafiken minskar och bilresorna ökar. Om vi ska lyckas med omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi prata om hur det kollektiva resandet ska se ut när den här pandemin är över.

De senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken ökat stadigt i Västra Götalandsregionen. Fem procent fler resenärer har rest med Västtrafik varje år. Det är resultatet av stora och medvetna satsningar på det hållbara resandet i regionen. Nu riskerar tio års kollektivtrafikutveckling att raseras. Under de första månaderna av pandemin näst intill halverades resandet med kollektivtrafiken till följd av pandemin. Vi uppmanar dessutom våra resenärer att inte resa med oss just nu om man inte måste, allt för att förhindra smittspridning i samhället. Även om resandet hämtat sig ligger det fortfarande cirka 30 procent lägre än med 2019.

Tappar i attraktionskraft
I en ny undersökning vi låtit göra av västsvenskarnas attityder till hållbart resande, Hållplats 2020, är det tydligt att vi inte bara tappar resenärer, vi tappar också i attraktionskraft. Undersökningen visar att det är färre som tycker det är modernt att resa kollektivt än i förra årets undersökning och fler tror på ökat resande med bil framöver.

Ökad trafik i våra städer vore förödande för framkomligheten. Och inte bara det. I förra veckan kunde vi läsa i GP (8/10) att Göteborg har störst problem i landet med skadliga partiklar i luften. Med kollektivtrafiken skapar vi förutsättningar för en bättre luftkvalitet i städerna. Framför allt nu när vi på Västtrafik satsar på en helt eldriven stadstrafik i regionens alla tätorter.

Över hälften som svarat på undersökningen menar också att pandemin kommer att ändra resandebeteendet på lång sikt. Det är ingen bra tendens. För samtidigt som mycket är annorlunda, har ingenting förändrats. Sverige ska fortfarande minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Det är minst lika bråttom idag som det var i början av året, innan Coronakrisen slog till.

Kollektivtrafiken är en absolut förutsättning för att vi ska kunna nå lokala och regionala klimatmål. Kollektivtrafiken är också helt central för att många av regionens invånare ska kunna ta sig till och från sina viktiga arbeten.

Ansträngt läge
Vi gör såklart allt vi kan för att minska smittspridningen. Men läget i kollektivtrafiken är just nu ansträngt. Vi kör med så många fordon vi kan för att försöka undvika att trängsel uppstår, trots att biljettintäkterna minskat drastiskt. Det kommer vi fortsätta göra tills restriktionerna hävs. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är det ohållbart. Vi räknar med ett tapp på en dryg miljard i uteblivna intäkter på grund av minskat resande vid årets slut.

Ett minskat resande kommer på sikt leda till nedskärningar i trafikutbud, uppsägningar av personal och minskad kraft och investeringsförmåga att fortsätta driva den hållbara teknikutvecklingen framåt. När restriktionerna släpps måste vi kunna vända den här utvecklingen snabbt. För att göra det behövs tillräckliga medel nu.

  1. På individnivå handlar det om att alla som reser med oss måste betala för sina resor. Likt den svenska coronastrategin bygger systemet i vår kollektivtrafik på ett individuellt ansvar och omsorg om varandra. Alla måste hjälpa till och göra rätt för sig.

  2. Utan ett fullgott statligt stödblir det svårt, för att inte säga omöjligt, att upprätthålla en välfungerande kollektivtrafik. Staten behöver kompensera kollektivtrafiken för de miljardbelopp som följer av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Valet borde vara enkelt. Kollektivtrafiken i Sverige genererar 14 miljarder kronor i samhällsnytta varje år. I den kalkylen ingår bland annat att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatpåverkan. Kollektivtrafiken spelar också en grundläggande roll för hur tillgängligt vårt samhälle är, och är en förutsättning för att skapa likvärdiga möjligheter.

Positiva krafter
Coronapandemin är en kris, men vår undersökning visar att det också finns starka positiva krafter. Stödet för hållbart resande är stort hos medborgarna. En klar majoritet vill att cykel, gång och kollektivtrafik ska prioriteras vid trafikplanering av staden. 65 procent av invånarna tycker att det är viktigt att det blir färre bilar i staden och 73 procent vidhåller att kollektivtrafiken bidrar till renare luft.

En sak är säker, samhället kommer behöva en välfungerande kollektivtrafik, även när pandemin är över. Ge oss förutsättningar att fortsätta satsa på att öka det hållbara resandet.

Lars Backström, vd, Västtrafik
Peter Hermansson (M), styrelseordförande Västtrafik

Kontakter

Västtrafiks presstjänst

Vi svarar på medias frågor om kollektivtrafiken i Västsverige.
Maila eller ring oss så hjälper vi dig.

Tel:0771-41 43 99press@vasttrafik.se

Bilder

En ny attitydundersökning från Västtrafik visar förändrade attityder till kollektivtrafiken. Foto: Thomas Harrysson
En ny attitydundersökning från Västtrafik visar förändrade attityder till kollektivtrafiken. Foto: Thomas Harrysson
Ladda ned bild
Lars Backström, vd, Västtrafik
Lars Backström, vd, Västtrafik
Ladda ned bild
Peter Hermansson (M), styrelseordförande Västtrafik
Peter Hermansson (M), styrelseordförande Västtrafik
Ladda ned bild

Om

Västtrafik
Västtrafik
Box 123
541 23 Skövde

http://www.vasttrafik.se

Kollektivtrafiken bygger på en evigt modern idé. Genom att resa tillsammans minskar vi köer, reducerar utsläpp och sänker halter av skadliga partiklar i luften. Vi bidrar också till ett mer rättvist samhälle och stärker människors hälsa genom ökad vardagsmotion. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje dag reser hundratusentals personer med oss. Det är för dem vi finns till.

Följ Västtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västtrafik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum