Bolagsverket

E-faktura - en enklare och tryggare företagarvardag

Dela
Handel är själva kärnan i våra företags aktiviteter och den finansiella information som uppstår i deras affärstransaktioner behöver vi använda på ett smartare och mer effektivt sätt. E-fakturan ger oss den möjligheten och bidrar samtidigt starkt till att skapa ett enklare och tryggare företagande.
Att använda e-faktura bidrar till en enklare företagarvardag där små och medelstora företag kan lägga mindre tid på administration och istället mer fokuserat ägna sig åt det de vill – att driva och utveckla sitt företag.
Att använda e-faktura bidrar till en enklare företagarvardag där små och medelstora företag kan lägga mindre tid på administration och istället mer fokuserat ägna sig åt det de vill – att driva och utveckla sitt företag.

- Med en ökad användning av e-faktura gör vi den finansiella informationen mer tillgänglig och användbar i samhället vilket bland annat bidrar till att skapa nya möjligheter för innovation och tillväxt. Men det bästa är att det leder till en enklare och tryggare företagarvardag där våra små och medelstora nordiska företag kan lägga mindre tid på administration, kontroll och rapportering och istället mer fokuserat kan ägna sig åt det de vill – driva och utveckla sitt företag, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Sänkta kostnader och en säkrare hantering

E-fakturan ger i en jämförelse med pappers- eller pdf-fakturan våra företag många fördelar. Några exempel är:

  • Färre antal manuella steg sparar tid för både avsändare och mottagare samtidigt som risken för fel minskar.
  • Förbättrad säkerhet då mottagare och mottagandet kan verifieras samtidigt som möjligheten att hitta källor till bluffakturor och andra felaktigheter ökar.
    Dessutom minskar även risken för att fakturan fastnar någonstans, försvinner på vägen eller läses av någon obehörig.
  • Sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan med noll kostnad för kuvert och porto, minskad pappersförbrukning och färre fysiska transporter.

Nordiskt digitaliseringsinitiativ intensifieras i Sverige

Den 1 september 2020 godkände det Nordiska ministerrådet en ambitiös och mycket viktig färdplan. Den var framtagen av det nordiska samarbetsprogrammet Nordic Smart Government & Business (NSG&B) och stakade ut en väg för hur vi på nordisk nivå och med hjälp av digitaliseringens kraft skapar ett enklare och tryggare företagande.

- Nu, i inledningen av 2023, står vi mitt i arbetet med att realisera färdplanen. Och vi gör det i ett nära samskapande med marknaden, fast övertygade om att de bästa lösningarna kommer när vi jobbar tillsammans. Vad som även övertygar är den avgörande betydelse e-fakturan har för att vi ska nyttja digitaliseringens fulla potential och möta våra företagares behov, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

- Att öka användningen av e-faktura hos företag är ett centralt och avgörande delmål i den nordiska färdplanen. I Sverige har vi etablerat en särskild arbetsgrupp med uppdrag att tillsammans med marknadens aktörer driva frågan framåt, säger Henrik Werner, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket och den som leder arbetet i Sverige.

Minskad administration och ett ökat förtroende

Idag är företags inköp och försäljning till stora delar en kedja av icke standardiserade och manuella processer som sker i digitala silor, som exempelvis att lägga en order, skicka en faktura, sköta bokföring samt rapportera in uppgifter till myndigheter.

- Vi behöver skapa en sammanhängande värdekedja som ger företagen ett bra stöd i deras affärsprocesser och dagliga verksamhet. Med hjälp av e-faktura skapas ett automatiskt flöde av data från företagens köp- och säljprocesser där informationen går direkt in i bokföringssystemet, konteras på rätt ställe och med förtagarens samtycke automatiskt rapporteras vidare till myndigheter eller delas med affärspartners och andra aktörer för exempelvis ett ökat förtroende eller smidigare kreditgivning, säger Henrik Werner.

Läs mer

Det nordiska samarbetsprogrammet Nordic Smart Government & Business:

https://nordicsmartgovernment.org/ 

Pressmeddelandet "Vi vill att e-faktura blir obligatoriskt: Stora samhällsvinster"

https://bolagsverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden2023/vivillattefakturablirobligatorisktstorasamhallsvinster.4825.html

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Att använda e-faktura bidrar till en enklare företagarvardag där små och medelstora företag kan lägga mindre tid på administration och istället mer fokuserat ägna sig åt det de vill – att driva och utveckla sitt företag.
Att använda e-faktura bidrar till en enklare företagarvardag där små och medelstora företag kan lägga mindre tid på administration och istället mer fokuserat ägna sig åt det de vill – att driva och utveckla sitt företag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Pressbilder

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

Bolagsverket slutrapporterar regeringsuppdraget Proof of Business – ”Svenska myndigheter kan ta en mycket större plats inom EU-sammanhang”12.4.2023 11:33:05 CEST | Pressmeddelande

Bolagsverket har testat ett koncept med en digital plånbok som gör det möjligt för företagare, kunder, uppdragsgivare och partners att snabbt och säkert dela eller utbyta verifierade bevis och certifikat med varandra. Konceptettestet ingår i regeringsuppdraget Proof of Business som nu har slutrapporterats. Samtidigt fortsätter utvecklingen av digitala plånböcker på EU-nivå som nu Bolagsverket leder som ett resultat av regeringsuppdraget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum