ECPAT

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Dela

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

ECPAT ser mer och mer avklädda filmer och bilder som barn och unga har tagit på sig själva i ECPAT Hotline, en sida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. I en ny rapport har organisationen sammanställt den kunskap som finns kring så kallat egenproducerat material och kompletterat med en unik analys av 300 bilder och filmer som inkommit under en månads tid.

ECPAT har även samtalat med barn och unga om varför sexualiserade bilder tas och om vilka strategier de har för att vara trygga på nätet.

– Avklädda bilder som tagits frivilligt och som inte sprids behöver inte vara dåligt eller farligt. Tvärtom pratar många unga vi mött om att det kan vara något positivt, för det egna självförtroendet eller i en relation. Men det vi ser är att bilder och filmer sprids på nätet utan samtycke. Risken är också att de hamnar på sidor där det finns förövare som utnyttjar materialet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.

När egenproducerat material sprids utan samtycke och bortom ens kontroll, kan det drabbade barnet må väldigt dåligt. Hen kan känna skam och rädsla för vad som ska hända med bilden eller filmen, och kanske för att föräldrarna ska få reda på det.

Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Hotet kan utföras av någon som barnet känner, eller av en person som hen enbart träffat på nätet.

Det är mycket svårt att försäkra sig om att en bild som spridits på nätet är borttagen överallt, vilket gör att kränkningen aldrig får ett självklart avslut. Barn och unga som utsätts drabbas därför mycket hårt – ibland med livslånga konsekvenser som följd.

– Nätet är i grunden en positiv plats men - liksom i livet utanför - förekommer även övergrepp, hot och trakasserier. Det är viktigt att vuxna lär sig mer om hur den värld som unga lever i ser ut och att vi pratar med våra barn om livet på nätet, precis som vi pratar om andra saker, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Tips och råd
I rapporten har ECPAT samlat konkreta tips om hur du som vuxen kan prata med barn och unga om olika situationer som kan uppstå och vad man kan göra om något redan har hänt.

ECPATs och barnens viktigaste råd är:

  • Skaffa kunskap om barnets liv på nätet och döm inte  
  • Förbjud inte eller hota med att barnet inte får använda nätet 
  • Prata på barnets villkor och lyssna till punkt 

 Om något redan har hänt - var barnets väg ut ur en problematisk situation:

  • Avlasta barnet från skammen - det är aldrig barnets fel.    
  • Anmäl olämpligt innehåll - så att materialet kan tas ned 
  • Polisanmäl vid misstanke om brott - så att brottet kan utredas  
  • Tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Ladda ned bild

Dokument

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny forskningsstudie: Stora skillnader i åklagares kunskapsnivå när det gäller internetrelaterade sexualbrott mot barn skapar rättsosäkerhet1.2.2019 07:15:00 CETPressmeddelande

Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott mot barn utreds. Det visar en ny forskningsstudie framtagen på uppdrag av ECPAT Sverige. Utöver grundläggande kunskap hos den enskilde åklagaren så visar både studien och aktuella rättsfall att åklagares personliga kvaliteter som mod och engagemang kan få en helt avgörande roll för fallets utgång.

Ny generalsekreterare på ECPAT Sverige har utsetts29.6.2018 09:20:00 CESTPressmeddelande

Anna Karin Hildingson Boqvist blir ny generalsekreterare på ECPAT Sverige. Hon jobbar nu som vikarierande barnombudsman och chef för myndigheten Barnombudsmannen. I dessa roller har Anna Karin Hildingson Boqvist haft övergripande ansvar för samtliga delar av verksamheten, både operativt och strategiskt. Under sina 16 år på Barnombudsmannen har hon haft olika roller som projektledare, jurist och enhetschef. -Jag är stolt och glad, men samtidigt ödmjuk inför det svåra men viktiga uppdrag ECPAT har. Jag har arbetat med barns rättigheter hela mitt yrkesliv och vet att barns och ungas egna erfarenheter är oerhört viktiga att ta tillvara. Vi vuxna sitter inte inne med alla svaren, även om vi ofta tror det, säger Anna Karin Hildingson Boqvist. Rekryteringen av en ny generalsekreterare har letts av ECPATs styrelseordförande; Kent Persson. Processen för att hitta rätt person till uppdraget som organisationens högsta chef har noggrant arbetats fram tillsammans med styrelsens övriga ledamöter. -

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum