If Skadeförsäkring

Ekonomiska konsekvenser oroar mest vid bilinbrott

Dela

För första gången sedan 1990-talet ökar svenskarnas oro över hushållsekonomin. Det visar sig även bland attityderna inför brott. Ifs årliga Bilbrottsbarometer visar att oron över ekonomiska konsekvenser vid bilinbrott är större än känslor av otrygghet och praktiska problem.

Förhållandevis få bilförare reflekterar över risker för brott eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig.
Förhållandevis få bilförare reflekterar över risker för brott eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig.

Försäkringsbolaget If har i rapporten Bilbrottsbarometern undersökt brottsstatistik, trender och attityder kring bilbrott. Rapporten visar en stor ökning av vissa typer av brott, som katalysatorstölder där antalet stölder har ökat med över 10 000 procent på två år.

Mer än varannan svensk (54 %) har någon gång varit orolig för att drabbas av bilbrott. If har undersökt vilken typ av konsekvenser man är mest rädd för vid ett inbrott, och då hamnar ekonomiska konsekvenser högst med 51 %, tätt följt av att behöva hantera olika praktiska delar (polis, försäkringsbolag, verkstad mm) 47 % och på tredje plats att inte ha tillgång till egen bil, på 43 %.

Statistikmyndigheten SCB kunde i sin senaste intervjuundersökning om levnadsförhållanden se att oron för hushållsekonomin ökade för första gången sedan slutet av1990-talet. Ifs undersökning visar också att oron över ekonomiska konsekvenser av bilbrott hamnar väldigt högt. 

Det finns en hög kännedom om bilbrottslighet hos svenska folket, både om katalysatorstölder och de nya, avancerade elektroniska stöldmetoderna där tjuvarna kapar nyckelsignalen för att låsa upp bilen. Men attitydundersökningen som If har låtit genomföra visar samtidigt att förhållandevis få bilförare reflekterar över risker eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig.

Bara en fjärdedel utnyttjar eget garage

Att ha bilen i ett garage är en av de bästa skyddsåtgärderna mot bilbrott. Trots det väljer många som har privat garage att inte använda det. En fjärdedel uppger att de vanligtvis ställer bilen i sitt privata garage. Men nästan lika många väljer att ställa bilen utanför sitt privata garage. Respondenterna i den senare gruppen anger som förklaring att garaget används till annan förvaring eller att man tycker att det är enklare att parkera utanför garaget.

– Det finns många skäl att skydda sig mot bilinbrott, inte minst när många har en mer ansträngd ekonomi och det råder brist på reservdelar på många verkstäder på grund av världsläget. Ändå ser vi att många slarvar med de skadeförebyggande åtgärderna, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If.

Den vanligaste förebyggande åtgärden är att kontrollera en extra gång att bilen är låst, vilket nära varannan person har för vana att göra enligt Ifs undersökning. Nästan lika många svarar att de skyddar sig genom billarm. Det är betydligt färre som ställer bilen i låst garage eller ser till att undvika obevakade platser. Att använda rattkrycka är mycket ovanligt. Drygt en av tio svarar att de inte gör någonting för att skydda sig mot bilbrott.

Konsekvenser som anses värst vid bilbrott

  1. Att jag skulle drabbas ekonomiskt 51 %
  2. Att jag skulle behöva hantera olika praktiska saker (polis, försäkringsbolag, verkstad mm) 47 %
  3. Att jag inte skulle ha tillgång till min egen bil, helt eller under en period 43 %
  4. Att jag skulle känna mig otrygg 31 %
  5. Att jag skulle bli beroende av andra för att lösa transporter 27 %
  6. Att jag skulle känna mig kränkt 24 %

Känner du till att tjuvar kan manipulera signalen till din bilnyckel med hjälp av elektronisk utrustning?

Ja: 71,5 %

Nej: 28,5 %

Vilken typ av bilbrott har du främst varit orolig att utsättas för?

Att bilen ska utsättas för skadegörelse: 51,9 %

Att bilen ska bli stulen: 35,8 %

Att någon ska bryta sig in och ta löst liggande föremål: 28,6 %

Att någon ska stjäla yttre delar: 21,4 %

Att någon ska bryta sig in och ta bildelar: 18,8 %

Så skyddar sig svenskar mot bilbrott

1. Kontrollerar alltid en extra gång att bilen är låst 46 %

2. Har billarm 42 %

3. Ställer alltid bilen i låst garage 21 %

4. Ställer aldrig bilen på obevakad plats 19 %

5. Håller mig uppdaterad om bilbrott i närområdet via nyhetssidor/sociala medier 16 %

6. Deltar i grannsamverkan 14 % 

7. Jag gör ingenting 12 %

8. Har kameraövervakning 10 % 

9. Har signalskyddande förvaring för bilnyckel 9 %

10. Har rattkrycka 4 %

Fler resultat från Bilbrottsbarometern:

Elbilar än så länge förskonade

Trots att elbilar blir allt vanligare är de fortfarande relativt förskonade från bilbrott. Under 2021 har det varit ett fåtal anmälningar om stulna laddkablar. Stölder av hela bilar är också sällsynt.

Färre bilstölder – men större andel bilar återfinns aldrig

Antalet bilstölder har fortsatt minska under 2021. Det visar såväl Brå:s statistik över anmälda biltillgrepp som Larmtjänst statistik över efterlysta bilar. Samtidigt syns en tydlig ökning av andelen efterlysta bilar som aldrig hittas. 24 procent av alla bilar som efterlystes under 2021 återfanns aldrig, vilket är den högsta siffran någonsin.

Läs hela Bilbrottsbarometern: Bilbrottsbarometern 2022 (if.se)

Om attitydundersökningen

Undersökningen är genomförd via Synos onlinepanel under perioden 11–15 februari 2022. Den omfattar 1208 personer mellan 18 och 80 år, samtliga med minst en bil i hushållet. Panelen utgörs av ett riksrepresentativt urval av befolkningen avseende ålder, kön och region. Drygt hälften av respondenterna har en bilmodell från 2015 eller nyare, knappt hälften har en bil från 2014 eller äldre. De fem vanligaste bilmärkena är Volvo, Volkswagen, Toyota, BMW och Audi.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förhållandevis få bilförare reflekterar över risker för brott eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig.
Förhållandevis få bilförare reflekterar över risker för brott eller vidtar särskilda åtgärder för att skydda sig.
Ladda ned bild
Ann Hassel Tano, utredningschef på If.
Ann Hassel Tano, utredningschef på If.
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Var fjärde mopedbil är inblandad i en olycka18.5.2022 06:59:28 CEST | Pressmeddelande

Antalet skador på mopedbilar är fortsatt hög, visar den senaste statistiken från If. Var fjärde mopedbil som är försäkrad hos If anmäldes skadad under 2021. Det vanligaste är vagnskador till följd av att man kör av vägen eller krockar med annat fordon, men det förekommer även allvarliga krockar med personskador. Ifs motorexpert Johan Granholm varnar för mopedbilarnas bristfälliga krocksäkerhet och uppmanar fler föräldrar att ta ansvar för ungdomars trafiksäkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum