Västtrafik

Elbilen räcker inte – fler behöver resa tillsammans

Dela
Nytt år. Nya vanor. De flesta är överens om att elektrifieringen av personbilen är en viktig del av transportsektorns omställning. Men det räcker inte på långa vägar. Elbilen minskar visserligen utsläppen jämfört med fossilbilen men ska vi klara klimatmålen behöver fler resa tillsammans. Med början nu!
Fordonens koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Bild: Västtrafik
Fordonens koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Bild: Västtrafik

Västtrafik har med underlag från IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit fram siffror som visar hur utsläppen av koldioxid skiljer sig åt mellan olika sätt att resa: elbuss, elbil och fossilbil. Uträkningarna visar att om 50 personer reser med en elbuss blir utsläppen 11 gånger mindre än om samma personer kör elbil, och 36 gånger mindre än om de reser i fossilbil. Statistiken är baserad på fordonens hela livscykel med tillverkning och drift och att det reser 1,4 personer i varje bil, vilket var genomsnittet i Sverige 2021.*

Siffrorna visar tydligt att det mest klimatsmarta sättet att resa är tillsammans, och att kollektivtrafiken är en viktig del av lösningen på våra utmaningar. När vi delar på resurserna får det stora positiva effekter i form av bland annat minskad energiåtgång, lägre utsläpp och förbättrad framkomlighet i trafiken. En överflyttning av resor från bil till buss, tåg eller spårvagn är alltså ett effektivt och snabbt sätt att minska utsläppen från våra transporter, inte minst i storstadsregionerna. Varje hållbart val har betydelse. Sveriges kollektivtrafik är en föregångare i omställningen – Västtrafiks bussar, spårvagnar och tåg kör i stort sett bara med el eller förnybara bränslen i tanken. Kollektivtrafiken är en lösning här och nu.

Det börjar nämligen bli bråttom om vi ska uppfylla de klimatmål Sverige själva satt upp och våra löften i Parisavtalet. Förra sommaren drabbades Europa av den värsta torkan på 500 år och nu i vinter har sommartemperaturer uppmätts på flera håll, snö och glaciärer i alperna smälter bort. De närmaste åren avgör vilken framtid och vilken planet vi lämnar över till kommande generationer.

För målen ligger fast har miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari gång på gång försäkrat när besluten gått i rakt motsatt riktning. Med fortsatta och utökade subventioner av fossila bränslen och bilen som färdmedel blir det betydligt svårare att nå dit. Skrotandet av det avståndsbaserade och färdmedelsneutrala reseavdraget som var beslutat är kanske det tydligaste exemplet.

Elbilen nödvändig men inte tillräcklig
Regeringen håller fram den pågående elektrifieringen med utbyggd laddinfrastruktur som vägen framåt. Det är en viktig pusselbit – rent av en förutsättning för mer hållbara persontransporter. Men vi behöver inse att elbilen är framtiden för bilindustrin, men långt ifrån hela svaret för klimatet. Bredare satsningar måste till.

Målet kan inte vara att ersätta miljontals fossilbilar med miljontals elbilar med de problem som redan finns med trängsel i våra städer.Det vore att backa tillbaka till 1900-talet, då vi gjorde misstaget att utveckla städer för bilar och inte för människor.I stället ser vi lokala styren runt om i världen som nu ställer om och minskar biltrafiken för att det ger positiva effekter för invånarna, stadsmiljön och klimatet. Det sker i London och Paris, och här hemma har Stockholm och Göteborg samma ambitioner och vill minska biltrafiken med 25 procent eller mer till 2030, oavsett drivmedel.

Ge pendlare reseavdrag
Kollektivtrafiken och våra miljontals resenärer, gör stor klimatnytta varje dag, dygnet runt, året om. Men nyttan kan bli ännu större. I ett läge när Sveriges regering letar efter lösningar och kallar till ett nationellt klimatmöte sträcker vi ut en hand och säger: skapa incitament för de beteendeförändringar som måste ske. Låt pendlaren som åker kollektivt få åtminstone samma möjlighet till reseavdrag som den som väljer bilen. Gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda kollektivtrafikens periodbiljetter till sina anställda genom slopad förmånsbeskattning. Se kollektivtrafikens potential, vi vill och kan göra ännu större skillnad.

Det är genom att påverka människors beteenden och val av transporter som vi kan ta omställningen i mål. Just nu erbjuder Västtrafik 100 000 bilister chansen att resa gratis med kollektivtrafiken i två veckor. Alltså en möjlighet för fler att starta 2023 med nya hållbara resvanor. Ett litet men viktigt steg på vägen.

Lars Backström, vd, Västtrafik

*Se alla uträkningar och källor via följande länk. Här går det även räkna på sitt eget koldioxidutsläpp i trafiken, beroende på fordonstyp och hur många som reser i varje fordon. https://www.vasttrafik.se/statistik/

Bilder

Fordonens koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Bild: Västtrafik
Fordonens koldioxidutsläpp under hela livscykeln. Bild: Västtrafik
Ladda ned bild
Lars Backström, vd, Västtrafik. Foto: Patrik Olsson
Lars Backström, vd, Västtrafik. Foto: Patrik Olsson
Ladda ned bild

Om

Västtrafik
Västtrafik
Box 123
541 23 Skövde

http://www.vasttrafik.se

Kollektivtrafiken bygger på en evigt modern idé. Genom att resa tillsammans minskar vi köer, reducerar utsläpp och sänker halter av skadliga partiklar i luften. Vi bidrar också till ett mer rättvist samhälle och stärker människors hälsa genom ökad vardagsmotion. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje dag reser hundratusentals personer med oss. Det är för dem vi finns till.

Följ Västtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Västtrafik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum