Håll Sverige Rent

Få skolor avsätter resurser till hållbar utveckling

Dela

Enbart två av tio svenska skolor avsätter resurser till arbetet med hållbar utveckling. Det är också få elever som är engagerade – endast fyra av tio elever visar ett stort intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Håll Sverige Rent genomfört.

Foto: Jenny Brandt
Foto: Jenny Brandt

– Att arbeta med hållbar utveckling är en av skolans viktigaste uppgifter och det är väl förankrat i läroplanen. Men för att nå dit krävs att skolorna satsar på detta arbete vilket inte sker i tillräcklig utsträckning idag, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Hållbar utveckling i skolan är en av de delar som ska prioriteras i arbetet för att nå FN:s globala mål, enligt en ny rapport från regeringens delegation för Agenda 2030. I läroplanerna för skolan finns också ett starkt stöd för att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningen.

Men enligt Håll Sverige Rents undersökning är det få skolor som avsätter resurser till arbetet. Och det är inte heller många skolledningar som driver frågan aktivt – enbart fyra av tio lärare uppger att skolledningen uppmuntrar arbetet med hållbar utveckling.

– Vi ser att de skolor som arbetar strukturerat med ett verktyg som exempelvis Grön Flagg arbetar bättre med hållbar utveckling. Men det krävs också ett engagemang hos skolledningen och det kräver resurser, säger Johanna Ragnartz.

Håll Sverige Rents undersökning visar på vikten av att ha ett strukturerat arbete med hållbar utveckling. Det gör eleverna mer delaktiga, det ökar engagemanget och det leder även till att skolan arbetar mer aktivt med att göra den egna verksamheten hållbar.

Mer information:

Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, telefon 076-941 01 89
Catharina Larsson, Verksamhetsansvarig Skola på Håll Sverige Rent, telefon 073-748 22 14

FAKTA:

I läroplanen för både skola och förskola finns väl förankrat att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningen. Samtidigt finns ett specifikt mål i Agenda 2030 om lärande för hållbar utveckling, som säger alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. Genom Agenda 2030 har världens alla länder enats om en global agenda för hållbar utveckling.

Grön Flagg är ett program för skola och förskola som underlättar arbetet med hållbar utveckling i undervisningen. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent.

I undersökningen som Håll Sverige Rent genomfört har 700 lärare som anmält sig Lärarbarometern svarat på frågor. Panelen är representativ vad gäller geografisk spridning över landet. Bakom Lärarbarometern står Sveriges största lärarsajt Lektion.se och undersökningsföretaget Enkätfabriken.

Kontakter

Bilder

Foto: Jenny Brandt
Foto: Jenny Brandt
Ladda ned bild

Om

Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

08-505 263 00http://www.hållsverigerent.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Vi har 90-konto och är därmed en del av Svensk insamlingskontroll.

Facebook

Twitter

Instagram

Följ Håll Sverige Rent

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Håll Sverige Rent

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum