Vision

Facklig kritik mot undermålig arbetsmiljö i Sollentuna kommun

Dela

Visions huvudskyddsombud i Sollentuna kommun har idag lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6 § 6 a. Skyddsombudet har under en längre tid noterat allvarliga brister i arbetsmiljön i kommunen och inte fått gehör från kommunledningen om hur man avser att lösa det.

Under centrala samverkansmöten har fackliga företrädare tagit upp brister i den psykosociala arbetsmiljön på kommunledningskontoret och förekomsten av kränkningar utan att få gehör. Problemen kvarstår. Personal på kommunledningskontoret vittnar om kränkande särbehandling i form av mobbning, utfrysning, trakasserier och liknande handlingar som har bidragit till en tystnadskultur, höga sjukskrivningstal och personalomsättning.

- Dessa faktorer är tecken på en undermålig psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har haft kännedom om problemen eftersom de har framkommit i personalärenden samt vid möten mellan fackliga företrädare och arbetsgivaren, säger Sebastian Bozó Skårman som är ansvarig ombudsman för Vision i Sollentuna.

Vision begär därmed följande åtgärder enligt AML 6:6a §:

1. Säkerställa att arbetstagare med personalansvar, såsom chefer och arbetsledare, har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

2. Uppdatera och förbättra rutinerna vad gäller anmälan och hanteringen av kränkande särbehandling. Särskilt frågan om det rör sig om en anställd som är i beroendeställning till den som påstås ha agerat kränkande. Många av kränkningarna som har rapporterats om kan härledas till kommunledningen i Sollentuna kommun. Anställda behöver känna sig trygga med att det inte förekommer repressalier när de anmäler kränkande särbehandling, oavsett om anmälan avser en chef eller inte.

3. Arbetsgivaren behöver även se över sina rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbeta förebyggande mot ohälsa. I det fall en arbetstagare råkar ut för ohälsa i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa kan förebyggas i fortsättningen.

- Vision vill att dessa åtgärder tas upp i en tidsatt handlingsplan och att det ska genomföras en anonym medarbetarundersökning som utreder förekomsten av kränkande särbehandling. Undersökningen ska genomföras av extern part för att garantera att medarbetarna kan känna sig trygga med att den information de lämnar är anonymiserad och inte medför repressalier. Senast den 17 december 2021 ska arbetsgivaren skriftligen svara och presentera konkreta åtgärder. Om svaret är otydligt kommer Vision att överväga att Arbetsmiljöverket får gripa in, avslutar Sebastian Bozó Skårman.

För mer info, vg kontakta:

Hediye Güzel, presschef Vision: hediye.guzel@vision.se eller 076 141 7321

Nyckelord

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson besöker Skellefteå och Lycksele28.11.2022 08:52:36 CET | Pressmeddelande

Tisdag den 29 november besöker Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Skellefteå och onsdag den 30 november besöker hon Lycksele. Under besöken kommer samtal vara om välfärdens utmaningar och lösningar och den kompetensförsörjning som behövs inom välfärden. Program för dagarna: Tisdag 29 november 10.00-11.30 Arbetsplatsbesök på Skellefteå Flygplats. Vi träffar Mikael Öhlund ordförande för Vision Skellefteå Airport och Robert Lindberg VD för Skellefteå Airport. Rundvandring på flygplatsen och samtal om elektrifieringen, elflygplan och den expansiva fasen som de befinner sig i. 13.00-13.30 Skellefteå Kommun – träff med förhandlingschef, personalchef och kommunalråd om kompetensförsörjning. Samtal om de utmaningar som finns kopplat till kompetensförsörjning i kommunen. Det finns idag ca 2.200 arbetstillfällen som kommer behöva fyllas som berör Visions medlemmar. För chefer är bemanningen en jättestor fråga och det är konkurrens om arbetskraften med den gröna industrietableringen. S

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum