Naturvetarna

Fler kan jobba heltid vid distansarbete

Dela

Utan restid kan fler yrkesarbetande föräldrar arbeta heltid i stället för deltid. Fler väljer också att jobba i stället för att sjukskriva sig eller vabba, när det är möjligt att arbeta hemifrån. Det visar de djupintervjuer som Naturvetarna gjort med medlemmar och arbetsgivare under våren.

Lita på oss, även om vi jobbar på distans! Det är budskapet från Naturvetarnas medlemmar till sina chefer, när det nu utformas nya lösningar för varifrån man ska arbeta efter pandemin.

Medlemmar och arbetsgivare har deltagit i djupintervjuer för att ge sin syn på vad det nya arbetslivet har för utmaningar, möjligheter och vad som krävs för att mötas i det nya normala i arbetslivet. Ord som återkommer i samtalen är tillit, flexibilitet och ökat ansvar.

– Fackförbunden kan spela en viktig roll i utformningen av det nya flexibla arbetslivet, genom att fånga upp signaler från medarbetarna och föra vidare i dialog med arbetsgivare, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Undersökningen visar att Naturvetarnas medlemmar värdesätter att kunna välja var, när och hur de utför sina arbetsuppgifter. Det leder till ökad effektivitet, bättre balans mellan jobb och fritid och mindre stress. För dem som har barn är det värdefullt att kunna anpassa arbetslivet efter hur vardagen ser ut.

Fem trender i det nya normala

Av våra samtal kan vi urskilja fem trender på svenska arbetsplatser:

Fler jobbar heltid och sjukfrånvaron minskar
Många medarbetare som tidigare varit föräldralediga på deltid kan jobba 100 procent när restiden minskar och det går snabbare att hämta barn på förskolan. Flera av våra medlemmar uppskattar också att kunna jobba hemifrån när barnen behöver vara hemma från skolan, eller när de själva är lite krassliga men ändå arbetsföra.

Tillitsbaserat ledarskap för stärkt medarbetarskap
Våra medlemmar önskar att cheferna litar på att de tar ansvar och gör sitt jobb även när de arbetar hemifrån. Från arbetsgivarhåll nämns ofta behovet av att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap, där chefer känner förtroende för sina medarbetare. Medarbetare som får utrymme att ta ansvar känner sig mer motiverade och delaktiga.

Chefer utbildas för att leda i hybridlösningar
Behovet av chefsstöd har ökat. Fler digitala möten och enskilda avstämningar kräver mer tid. Arbetsgivare som vi har intervjuat ser en risk med att det blir fokus på individen och att fler arbetsmiljöproblem uppstår på grund av att medarbetare har olika behov. Det kan bli svårare för chefer att prioritera rätt, styra och hålla ihop vad som egentligen är bäst för verksamheten.

Lättare hitta rätt kompetens
Många arbetsgivare ser att ett flexibelt arbetsliv ger ökade möjligheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Flera av dem vi pratat med har de senaste åren fått nya kollegor som bor på andra platser i landet. På samma sätt gör distansarbetet fler arbetsgivare tillgängliga för den som vill byta jobb.

Olika förutsättningar för hemmakontor
Distansarbetet ställer stora krav på att anställda tar ansvar för att de har en fungerande arbetsplats, även om arbetsgivaren har det formella arbetsmiljöansvaret. Våra medlemmar har väldigt olika erfarenheter när det gäller tillgång till stöd vid distansarbete. Vissa arbetsgivare har bekostat kontorsutrustning för tusentals kronor för att medarbetarna ska kunna utföra arbetet hemifrån, andra har inte tillhandahållit någon utrustning alls utan medarbetarna har fått använda sin privata utrustning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har drygt 34 000 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

De tjänar mest inom Life Sciencesektorn1.3.2022 10:10:29 CET | Pressmeddelande

Lönerna för naturvetare inom Life Science höjdes med 5,5% inom privat sektor under 2021, jämfört med cirka 2,8% på arbetsmarknaden som helhet. Medellönerna inom privat sektor ligger ibland 25% högre än inom offentlig sektor. Framtidsutsikterna för sektorn är goda, med stor efterfrågan på yrkesgrupper som biomedicinska analytiker, data scientists och dietister. Det visar en ny rapport från fackförbundet Naturvetarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum