Svensk Kollektivtrafik

Förmånsbeskattningen av trafiken skadar klimatet

Dela

Genom att modernisera förmånsskatten på förmånsbilar och kollektivtrafik kommer klimatutsläppen minska med 46 000 ton per år, visar en färsk rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Förmånsbilarna är kraftigt skattesubventionerade. Många bilmodeller subventioneras med 10 – 20 000 kr per år jämfört med om bilen hade varit ägda av föraren. Det leder till minskat kollektivtrafikresande och till fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort, enligt rapporten. Subventionen ökar klimatutsläppen med 18 000 ton och kostar staten 1,5-2 miljarder kr per år i minskade skatteintäkter.

Förmånsbil är framförallt en förmån för högavlönade män i storstäderna. Bara 3 procent av förmånsbilarna finns i landsbygden, medan drygt 50 procent finns i storstadsområdena. Åtta av tio förmånsbilister är män, enligt rapporten. Sättet som förmånsvärdet beräknas gör dessutom att höginkomsttagare subventioneras mer än personer med lägre inkomster, så att samma bil blir flera tusen kronor billigare för höginkomsttagaren. Till detta kommer att gratis parkering vid arbetsplatsen är inbakad, vilket gör förmånsbil extra förmånligt i storstadsområdena.

- Det borde inte vara kontroversiellt att ta bort skattesubventioneringen av förmånsbilarna, säger Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik. När det nuvarande förmånsbilssystemet infördes 1997 låg förmånsvärdet ungefär i nivå med de faktiska bilkostnaderna. Idag subventioneras många förmånsbilar med upp till 20 000 kr per år. Det handlar i grunden om att gå tillbaka till att beskatta förmånsbilar som det var tänkt. På samma sätt som på andra områden ska förmåner beskattas som kontant lön.

- Klimatmålet för transportsektorn kommer inte att uppnås om staten inte slutar att subventionera privat bilägande och bilkörande med skattepengar, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Under de senaste tio åren har klimatutsläppen från trafiken minskat med i snitt 3 procent per år. För att nå målet krävs en minskning med 8 procent varje år fram till 2030.

- Det är orimligt att det inte finns några incitament i förmånsbilssystemet för att byta till kollektivtrafik, fortsätter Helena Leufstadius.

I dag kan arbetsgivare bara uppmuntra miljövänliga resor med bil genom att erbjuda de anställda miljöbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra resor med miljövänlig och energieffektiv kollektivtrafik genom att ge den anställde månadskort till kollektivtrafiken så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Kollektivtrafikresandet skulle öka med 5,5 procent och utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om förmånsskatten på kollektivtrafikkort tas bort visar WSP:s beräkningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.
Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik. 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Med förarlösa fordon minskar kollektivtrafiken13.10.2020 13:33:42 CESTPressmeddelande

Förarlösa fordon kommer att få stor påverkan på kollektivtrafiken och samhället i övrigt. Kollektivtrafikens kostnader kommer att sjunka drastiskt när det inte längre behövs förare för att köra bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbanor. De sänkta kostnaderna gynnar dock taxi mest. Resandet med kollektivtrafik minskar med mellan 25 och 70 procent när taxibilarna och kollektivtrafiken blir förarlös. Det visar en ny rapport om Förarlösa fordon – Utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken, som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg18.9.2020 15:17:30 CESTPressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 - 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar som körs mer än de annars skulle gjort. Skattesubventioneringen av förmånsbilarna ökar klimatutsläppen med 18 000 ton varje år och kostar staten 1,5-2 miljarder kr i minskade skatteintäkter, visar en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum