Diskrimineringsombudsmannen

Försäkringskassan missgynnade föräldraledig

Dela

En anställd med provanställning som är föräldraledig har rätt till förlängd provanställning om ledigheten innebär att arbetsgivaren inte har tillräckligt underlag för att bedöma den anställdes prestationer. Det konstaterar Arbetsdomstolen, AD, i en ny dom mot Försäkringskassan.

Målet rör en man från Skåne som anställdes våren 2019 av Försäkringskassan för en tillsvidareanställning med en inledande sex månaders provanställning. I anslutning till att anställningen inleddes meddelade mannen sin chef att han skulle komma att ta ut tio dagars föräldraledighet i samband med att han fick barn. Men efter att barnet var fött behövde mannen ta ut mer föräldraledighet vilket innebar att han bortsett från ett par dagar i början av juni inte återkom i tjänst under hela sommaren. I början av september fick han beskedet att provanställningen skulle avslutas utan att övergå i en fast anställning med hänvisning till att det inte fanns ett tillräckligt underlag för att bedöma mannens prestationer.

AD konstaterar i domen att Försäkringskassan inte hade rätt att avsluta provanställningen eftersom det innebar att mannen missgynnades på grund av sin föräldraledighet. Med hänvisning till en dom från EU-domstolen uttalar AD att mannen i stället skulle ha fått sin provanställning förlängd för en tid som motsvarade den tid han varit föräldraledig. Innebörden av AD:s dom är att arbetsgivare inte längre kan avbryta eller avsluta provanställningar med hänvisning till att arbetstagaren varit föräldraledig och därför inte har kunnat prövas.

– Rätten att inte missgynnas i samband med barnafödande och föräldraledighet är en viktig princip. Domen förstärker skyddet för föräldrar som är föräldralediga en längre tid under sin provanställning, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Domen innebär också att staten ska ersätta mannen med 70 000 kronor i allmänt skadestånd och drygt 184 000 kronor för den ekonomiska skada han lidit till följd av uppsägningen.

PRO 2019/09

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum