Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör

Dela

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Det senaste året har prissvängningarna varit stora och prisökningarna på bensin och diesel har varit kraftiga, bland annat till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Den tillfälliga skattesänkningen har bidragit till att dämpa effekterna av dessa prisökningar.

Regeringen bedömde att den tillfälliga skattesänkningen borde avgränsas till en kortare period och att 1 maj till 30 september 2022 var en väl avvägd tidsperiod.

”Drivkraft Sverige anser att det är bråttom och viktigt att vi får klarhet i hur Sveriges kommande regering kommer att hantera drivmedelsskatterna. Det underlättar för drivmedelsbranschen, minskar prissvängningarna och skapar bättre förutsägbarhet för konsumenter och företag”, säger Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

"Drivmedelspriserna beror på många faktorer så som priset på råolja, valutakurser, skatter, moms mm. En viktig del av förklaringen till de höga priserna i Sverige är att biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Idag beskattas hållbara biodrivmedel som fossila drivmedel. Detta måste politiken ändra på. Här är det viktigt att en ändring i EU:s energiskattedirektiv kommer till stånd, vilket skulle möjliggöra en lägre skatt på det förnybara än på det fossila”, fortsätter Jessica Alenius.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum